Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

   ABDURRAHMAN ŞAHİN/Türkiye Kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı

ABDURRAHMAN ŞAHİN/Türkiye Kararı*

Başvuru no. 33902/02OLAYLAR

Abdurrahman Şahin isimli başvuran, Türk vatandaşıdır, 1932 doğumludur ve Kahta?da ikamet etmektedir. AİHM?de Kahta?da görev yapan R. Bozan isimli avukat tarafından temsil edilmiştir.

Taraflarca sunulduğu şekliyle dava olayları şöyle özetlenebilir:

Belirli olmayan bir tarihte Kahta Belediyesi, başvurana ait arsaları kamulaştırmıştır.

10 Mart 2000 tarihinde, başvuran, artırma bedeli talebiyle Belediye aleyhine Kahta Asliye Hukuk Mahkemesi?nde dava açmıştır.

14 Haziran 2000 tarihinde, Asliye Mahkemesi, mahkeme kararının verildiği tarihten itibaren geçerli olmak üzere 13.858.852.311 TL ve yasal faiz oranının başvurana ödenmesine karar vermiştir.

15 Ocak 2001 tarihinde Yargıtay, birinci derece mahkemesinin kararını onamıştır.

26 Mayıs 2005 tarihinde, başvuranın hukuki mümessili ve Kahta Belediyesi bir protokol imzalamış ve bu protokole göre Belediye, başvurana 18.500 YTL ödeneceğini, başvuran ise alacağının kalmadığını beyan etmiştir. Buna göre, meblağ 15 Haziran 2005 tarihinde başvuranın temsilcisine ödenmiştir.

ŞİKAYETLER

Başvuran, 1 no?lu Protokol?ün 1. maddesi çerçevesinde kendisine yerel mahkeme tarafından ödenmesine karar verilen miktarın ödenmemesinden ötürü şikayetçi olmuştur.

HUKUK

25 Haziran 2005 tarihli bir yazı ile, başvuranın temsilcisi, AİHM?ye, Kahta Belediyesi?nin başvuranla bir protokol imzaladığını ve bu şekilde Belediye?nin başvurana 18.500 YTL ödeneceğini beyan ettiğini bildirmiştir. Sözkonusu meblağ başvuranın temsilcisine 15 Haziran 2005 tarihinde ödenmiştir.


* Dışişleri Bakanlığı Çok taraflı Siyasî İşler Genel Müdürlüğü tarafından Türkçe?ye çevrilmiş olup, gayrıresmî tercümedir.

Başvuranın temsilcisi, ayrıca AİHM?den, yerel işlemlerde yapılan adli masraflarla ilgili olarak davanın incelenmesine devam etmesini talep etmiştir.

Hükümet, 9 Ağustos 2005 tarihli bir yazı ile, Belediye?nin masraf ve harcamalar ile avukat ücretini içeren meblağı ödemesi hariç, başvuranın temsilcisinin yazısının içeriğini kabul etmiştir. Hükümet, başvuranın temsilcisi tarafından imzalanan bu protokol ile, başvuranın alacağının kalmadığını beyan ettiğini belirtmiştir.

AİHM, 26 Mayıs 2005 tarihli protokolü dikkate almıştır.

AİHM, AİHS?nin 37 § 1. maddesindeki şartları tekrarlar. Bu maddenin ilgili bölümlerine göre:

?1. Yargılamanın herhangi bir aşamasında, Mahkeme, aşağıdaki sonuçlara varılması halinde başvurunun kayıttan düşürülmesine karar verebilir. (?)
b) Sorun çözümlenmişse veya;
?

Ancak işbu Sözleşme ve Protokollerinde tanımlanan insan haklarına riayet gerektiriyorsa, Mahkeme başvurunun incelenmesine devam eder.?


Bu davada, AİHM, konunun çözüme ulaştığı, zira başvuranın şikayetinin, Belediye tarafından ödenen meblağın, ödenmemesi ile ilgili olduğu kanısındadır. Ayrıca, bu bağlamda başvuranın temsilcisi ve Belediye arasında imzalanan protokolün, başvuranın bütün alacak taleplerinden vazgeçtiği belirttiği beyanı ile adli masrafları kapsadığını not eder.

Ayrıca, AİHM, AİHS ve Protokollerinde tanımlandığı şekliyle insan haklarına saygının, başvurunun incelenmesine devam edilmesini gerektirmediği kanısındadır (AİHS?nin in fine 37 § 1. maddesi). Buna göre, AİHS?nin 29 § 3. maddesi artık davaya uygulanmamalıdır. Dolayısıyla AİHM, AİHS?nin 37 § 1 (b) maddesi uyarınca davanın kayıttan düşürülmesine karar vermiştir.

Bu nedenlerden dolayı, AİHM oybirliğiyle

Davanın kayıttan düşürülmesine karar vermiştir.

Vincent BERGER Bostjan ZUPANCIC
Sekreter Başkan


 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100