Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

   CMK Ücret Tarifesi

5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE
YAPILACAK HUKUKİ YARDIMLAR İÇİN
AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ

 GENEL HÜKÜMLER

             Konu ve kapsam

             MADDE 1 ? (1) 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca baro tarafından müdafi, vekil ve uzlaştırıcı olarak tayin edilen avukatların yapacakları hukuki yardımlar için bu Ücret Tarifesi uygulanır.

             Ücret

             MADDE 2 ? (1) Soruşturma ve kovuşturma sırasında yapılacak hukuki yardım için bu Tarifede gösterilen ücret ödenir.

             (2) Müdafi ve vekil olarak görevlendirilen avukata, CMK Ücret Tarifesine göre makbuz karşılığı ödeme yapılır. Soruşturma ve kovuşturmada ayrı ücret ödenir. Soruşturma evresinde bir kişi için bir avukata birden fazla ve kovuşturma evresinde de bir kişi için bir avukata birden fazla ücret ödenmez. Soruşturma ve kovuşturmada birden fazla kişi için, yararları uygun olduğu  sürece tek müdafi veya vekil tayin edilebilir ve müdafi veya vekil olarak görevlendirilen  avukata en fazla on kişi ücreti ödenir.

             Hukuki hizmeti sona erdiren haller

             MADDE 3 ? (1) Görevsizlik, yetkisizlik, davanın nakli veya başka nedenlerle müdafilik veya vekillik görevi sona ererse, Tarifede yazılı ücret ödenir.

             (2) İş sahibinin sonradan bir müdafi veya vekil seçmesi nedeniyle görevi sona eren müdafi veya vekile  ise Tarifede yazılı ücret tam olarak ödenir.

             Davaların birleştirilmesi

             MADDE 4 ? (1) Davaların birleştirilmesi durumunda tek ücret ödenir.

             Yarar çatışması

             MADDE 5 ? (1) Birden çok kişinin savunmasını üstlenen müdafi veya vekil yarar çatışması nedeniyle görevinden bütünüyle çekilmek zorunda kalırsa, ücreti tam olarak ödenir.

             Uygulanacak ücret tarifesi

             MADDE 6 ? (1) Müdafilik ve vekillik ücretinin takdirinde hukuki yardımın bittiği tarihte yürürlükte olan tarife esas alınır.

             Rücu hakkı

             MADDE 7 ? (1) Yargılama giderleri ile mahkum olan sanıklardan veya suçtan zarar görenlerden, müdafie veya vekile ödenen ücreti ödeyebilecek durumda olanlara Türkiye Barolar Birliği rücu edebilir.

             Yürürlük

             MADDE 8 ? (1) Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

1-Hazırlık aşamasında takip edilen işler için 120,00 YTL
2-Sulh Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 180,00 YTL
3-Asliye Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 200,00 YTL
4-Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 375,00 YTL
5-Çocuk Mahkemeleri:

 a) Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için

  b) Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için

 

Ağır Ceza Mahkemelerinde ödenen ücret ödenir

Asliye Ceza Mahkemelerinde ödenen ücret ödenir

6- Kanun Yollarında görülen davaların duruşmaları için

350,00 YTL

             5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 253 üncü maddesinin 8 inci fıkrası yollamasıyla Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında (5320 sayılı) Kanunun 13 üncü maddesinin (4) üncü bendi gereğince;

             Uzlaştırıcıya Ödenecek Ücret:                           300,00 YTL

28 Kasım 2006 günlü 26360 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.


 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100