Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ASKERLİK ÇAĞINA GİRENLERİN İLK YOKLAMA İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

  ASKERLİK ÇAĞINA GİRENLERİN İLK YOKLAMA İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

  Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 06/11/1996 - 96/8792

  Dayandığı Kanun Tarihi - No : 21/06/1927 - 1111

  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No : 08/01/1997 - 22871

  BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR

  AMAÇ

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; askerlik çağına giren yükümlülerin ilk yoklama işlemlerine ilişkin esas, usul ve sorumlulukları belirlemektir.

  KAPSAM

  Madde 2 - Bu Yönetmelik; askerlik çağına giren yükümlüler ile nüfus idarelerini, mülki makamları ve Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Teşkilatını kapsar.

  TANIMLAR

  Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Askerlik çağı; her erkeğin nüfus kütüğünde yazılı olan yaşına göre 20 yaşına girdiği yılın Ocak ayının birinci gününden başlayarak, erbaş ve erler için 41 yaşına girdiği yılın Ocak ayının birinci gününe kadar olan süreyi,

  b) İlk yoklama; her yıl askerlik çağına giren yükümlülerin sayısını, kimliklerini ve adreslerini tespit etmek amacıyla yapılan işlemleri,

  c) ilk yoklama zamanı; her yıl 1 Ocak ile 30 Haziran tarihleri arasındaki zamanı,

  d) İlk yoklama kaçağı; askerlik çağına girdiği yılın Temmuz ayının birinci gününe kadar kimliklerini ya da kimliklerine ilişkin eksiklik veya yanlışlıkları nüfus idarelerine kayıt ettirmeyen yükümlüleri,

  e) Göçmen; fert olarak veya toplu halde yerleşmek maksadıyla ve geri dönmemek üzere bulunduğu ülkeden ayrılarak Türkiye'ye gelen, Türk kültürüne bağlı ve Türk soyundan kişileri,

  f) Mülteci; yerleşmek maksadıyla olmayıp, bir zaruret nedeniyle geçici olarak oturmak üzere Türkiye'ye sığınan kişileri,

  g) Yabancı; Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda olmayan kişileri, ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : İLK YOKLAMA İŞLEMLERİ

  İLK YOKLAMANIN DUYURULMASI

  Madde 4 - O yıl askerlik çağına giren yükümlülerin, kimlik çizelgelerinin nerelerde ve hangi tarihler arasında askıya çıkarılacağı, ne kadar süre ile askıda kalacağı ve yükümlülerin yapması gereken işlemler, Mart ayı içerisinde, Milli Savunma Bakanlığınca Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu aracılığı ile duyurulur.

  ASKERLİK ÇAĞINA GİREN YÜKÜMLÜLERE İLİŞKİN KİMLİK BİLDİRİM ÇİZELGESİ

  İLİ :

  İLÇESİ  :

  MAH/KÖY  :

  DOĞUMU  :

  SIRA  SOYADI, ADI BABA ADI ANA ADI DOĞUM AİLE CİLT BİREY DÜŞÜNCELER

  NO  (DİĞER ADI) (DİĞER ADI) YERİ  S.NO  NO   S.NO

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  Nüfus Müdürü

  İmza/Mühür

   EK-B

  KİMLİK BİLDİRİM ÇİZELGESİNE EK BİLGİ FORMU

  EK-A  : SOYADI, ADI,(DİĞER ADI)  :  İLİ :

  SIRA  : BABA ADI :  İLÇESİ  :

  NO  : AİLE/CİLT/BİREY SIRA NO  :  MAH/KÖY  :

   : STATÜSÜ :  DOĞUMU  :

   :

   : GÖÇMEN, MÜLTECİ VE YABANCILAR İÇİN BU BÖLÜM DOLDURULACAKTIR.

   :

   : GELDİĞİ ÜLKE :

   :

   : YURDA GELİŞ TARİHİ  :

   : TC. VATANDAŞLIĞINI KAZANDIĞINA DAİR BAKANLAR KURULU KARARININ TARİHİ:

   : VE SAYISI :

   :

   : BİRDEN FAZLA TABİİYETLİ YÜKÜMLÜLER İÇİN BU BÖLÜM DOLDURULACAKTIR.

   :

   : TABİİYETİNDE BULUNDUĞU ÜLKE  :

   :

   : TABİİYETİNDE BULUNDUĞU ÜLKE VATANDAŞLIĞINI KAZANDIĞI TARİH :

  EK-A  : SOYADI, ADI, (DİĞER ADI)  :  İLİ :

  SIRA  : BABA ADI :  İLÇESİ  :

  NO  : AİLE/CİLT/BİREY SIRA NO  :  MAH/KÖY  :

   : STATÜSÜ :  DOĞUMU  :

   :

   : GÖÇMEN, MÜLTECİ VE YABANCILAR İÇİN BU BÖLÜM DOLDURULACAKTIR.

   :

   : GELDİĞİ ÜLKE  :

   :

   : YURDA GELİŞ TARİHİ :

   :

   : TC. VATANDAŞLIĞINI KAZANDIĞINA DAİR BAKANLAR KURULU KARARININ TARİHİ:

   : VE SAYISI  :

   :

   : BİRDEN FAZLA TABİİYETLİ YÜKÜMLÜLER İÇİN BU BÖLÜM DOLDURULACAKTIR.

   :

   : TABİİYETİNDE BULUNDUĞU ÜLKE  :

   : TABİİYETİNDE BULUNDUĞU ÜLKE VATANDAŞLIĞINI KAZANDIĞI TARİH :

  EK-A'DA GÖÇMEN/MÜLTECİ/YABANCI/BİRDEN FAZLA TABİİYETLİ TÜRK VATANDAŞI OLDUĞU BİLDİRİLEN YÜKÜMLÜLER İÇİN DÜZENLENMİŞTİR.

  Nüfus Müdürü

  İmza Mühür

  İLK YOKLAMA KİMLİK ÇİZELGESİ

   EK-C

  İLİ  :

  İLÇESİ  :

  MAH/KÖY  :

  DOĞUMU  :

  SIRA  SOYADI ADI BABA ADI  ANA ADI  DOĞUM AİLE  CİLT  BİREY ADRES

  NO  (DİĞER ADI) (DİĞER ADI) (DİĞER ADI) YERİ  S.NO  NO  S.NO

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  11.

  12.

  13.

  14.

  15.

  16.

  17.

  18.

  19.

  20

  As. Ş. Bşk.

  İmza/Mühür

  Bu çizelge, 1 Nisan'dan 30 Nisan'a kadar asılarak ilan edilmiş ve yükümlülerin kayıtlarının doğrululukları ile adres tespit işlemi yapılmıştır.

  Köy/Mah.

  Muhtarı

  İmza Mühür

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100