Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

DEVLET MADALYA VE NİŞANLARI YÖNETMELİĞİ

  DEVLET MADALYA VE NİŞANLARI YÖNETMELİĞİ

  Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 04/07/1988 - 88/13039

  Dayandığı Kanun Tarihi - No: 24/10/1983 - 2933

  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 07/08/1988 - 19892

  AMAÇ

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Devlet madalya ve nişanlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

  KAPSAM

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, Devlet madalya ve nişanlarının çeşidine, ebat, biçim ve özelliklerinin tesbitine, kimlere ve nasıl verileceğine, bunların tescil, muhafaza, takılma ve intikaline, bu nedenlerle yapılacak giderlerin karşılanma şekline, geri alınmasına, zayiinde yapılacak işlemlere ve ilgili diğer hususlarla başka devletlerce verilen madalya ve nişanların tescil ve takılmasına ait hükümleri kapsar.

  HUKUKİ DAYANAK

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 24/10/1983 tarihli ve 2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanununun 13 üncü maddesi gereğince düzenlenmiştir.

  TANIMLAR

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Madalya; yurtiçinde veya dışında, Türkiye Cumhuriyetinin bekasında, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünün korunmasında, Devletin yücelmesinde ve milli menfaatlere katkıda, hizmet ve vazifede, üstün feragat, fedakarlık, başarı ve yararlık gösteren kişilere verilen muhtelif cins ve değerde bir sembolü,

  b) Nişan; Türkiye Cumhuriyeti ile mensup olduğu Devlet arasında dostça ilişkilerin geliştirilmesini, milletlerin birbirine yakınlaşmalarını, ilim ve sanatta, Türkiye Cumhuriyetinin uluslararası alanda tanıtılmasını ve yüceltilmesini sağlayan yabancı kişilere verilen bir sembolü,

  c) Rozet; madalya ve nişanı tanıtan veya madalya ve nişanlar takılmadığı zaman takılan bir sembolü,

  d) Berat; kişilere madalya ve nişan verildiğini belirten ve ilgili makamlarca düzenlenen bir belgeyi,

  e) Genel Müdürlük; Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünü,

  ifade eder.

  MADALYA ÇEŞİTLERİ

  Madde 5 - Devlet madalyaları ve verilme usulleri aşağıda gösterilmiştir.

  A) Devlet Şeref Madalyası: Türkiye Cumhuriyetinin bekası, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğü, toplumun huzuru, birlik ve beraberliği için yurtiçinde veya yurtdışında üstün feragat, fedakarlık, başarı ve yararlık gösteren Türk ve yabancı uyruklu kişilere verilen madeni ve altın kaplama semboldür. Bu madalya Bakanlar Kurulunun teklifi ve Cumhurbaşkanının tevcihi ile verilir.

  Bu madalyanın;

  a - Şekli elipstir.

  b - Çapı 45 mm. dir.

  c - Maden üzerine altın kaplamadır.

  d - Kompozisyon yüzü kabartma olup, diğer yüzü amaca uygun motifler, simgeler ve T.C. Devlet Şeref Madalyası yazısı ile değerlendirilir.

  e - Madalya kalınlığı en çok (2,5 mm.) olacak şekilde baskı tekniğine uygun (batık-çıkık) rölyef olarak tasarlanır.

  f - Kompozisyonunda ayyıldız motifi ve T.C. harfleri bulunur.

  Bu madalyaya ait rozetin;

  g - Şekli dikdörtgen ve ebadı (1 x 3 cm.) dir.

  h - Mineli ve altın kaplama olarak hazırlanır ve kompozisyonunda T.C. harfleri bulunur. (Minede kırmızı ve beyaz renkler kullanılır.)

  (Devlet Şeref Madalyası ile buna ait rozetin şekli Ek 1'de gösterilmiştir.)

  B) Devlet Övünç Madalyası: Yurtiçinde veya dışında gösterdiği sorumluluk ve görev anlayışı içinde feragat ve fedakarlık, başarı ve yararlık dolu çalışmalarıyla Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti adına haklı gurur kaynağı teşkil ederek malul olanlara ve şehit olan kişilerin 12 nci maddede belirtilen mirasçılarına verilen madeni ve altın kaplama semboldür. Bu madalya ilgili bakanın teklifi, Bakanlar Kurulunun onayı ve Cumhurbaşkanının tevcihi ile verilir.

  Bu madalyanın ;

  a - Şekli elipstir.

  b - Çapı 45 mm. dir.

  c - Maden üzerine altın kaplamadır.

  d - Kompozisyon yüzü kabartma olup, diğer yüzü amaca uygun motifler, simgeler ve T.C. Devlet Övünç Madalyası yazısı ile değerlendirilir.

  e - Madalya kalınlığı en çok (2,5 mm.) olacak şekilde baskı tekniğine uygun (batık-çıkık) rölyef olarak tasarlanır.

  f - Kompozisyonunda ayyıldız ve motifi ve T.C. harfleri bulunur.

  Bu madalyaya ait rozetin;

  g - Şekli dikdörtgen ve ebadı (1 x 3 cm.)dir.

  h - Mineli ve altın kaplama olarak hazırlanır ve kompozisyonunda T.C. harfleri bulunur. (Minede kırmızı ve beyaz renkler kullanılır.)

  (Devlet Övünç Madalyası ile buna ait rozetin şekli Ek 2'de gösterilmiştir.)

  C) Devlet Üstün Hizmet Madalyası: Yurtiçinde veya yurtdışında herhangi bir alanda feragat, fedakarlık ve gayreti ile yaptığı çalışmalarda ülke ve Dünya çapında emsallerine nazaran üstün başarı göstererek Devleti yücelten ve milli menfaatlere önemli ölçüde katkısı olan Türk vatandaşlarına verilen madeni ve altın kaplama semboldür. Bu madalya ilgili bakanın teklifi, Bakanlar Kurulunun onayı ve Cumhurbaşkanının tevcihi ile verilir.

  Bu madalyanın;

  a - Şekli elipstir.

  b - Çapı 45 mm. dir.

  c - Maden üzerine altın kaplamadır.

  d - Kompozisyon yüzü kabartma olup, diğer yüzü amaca uygun motifler, simgeler ve T.C. Üstün Hizmet Madalyası yazısı ile değerlendirilir.

  e - Madalya kalınlığı en çok (2,5 mm.) olacak şekilde baskı tekniğine uygun (Batık-çıkık) rölyef olarak tasarlanır.

  f - Kompozisyonunda ayyıldız motifi ve T.C. harfleri bulunur.

  Bu madalyaya ait rozetin;

  g - Şekli dikdörtgen ve ebadı (1 x3 cm.) dir.

  h - Mineli ve altın kaplama olarak hazırlanır ve kompozisyonunda T.C. harfleri bulunur. (Minede kırmızı ve beyaz renkler kullanılır.)

  (Devlet Üstün Hizmet Madalyası ile buna ait rozetin şekli Ek 3'te gösterilmiştir.)

  (A) ve (C) bentlerinde belirtilen madalyalar tüzel kişilere de verilebilir.

  NİŞAN ÇEŞİTLERİ

  Madde 6 - Devlet nişanları ve verilme usulleri aşağıda gösterilmiştir.

  A) Devlet Nişanı: Türkiye Cumhuriyeti ile mensup olduğu devlet arasında dostça ilişkilerin geliştirilmesini ve milletlerin birbirlerine yakınlaşmalarını sağlayan ülkelerin devlet başkanlarına verilen altın semboldür. Bu nişan Bakanlar Kurulu Kararı ve Cumhurbaşkanının tevcihi ile verilir.

  Bu nişanın;

  a - Uzun kenarı veya çapı 8 cm. dir.

  b - Altın olarak hazırlanır.

  c - Kompozisyon yüzü kabartma olup, diğer yüzü T.C. Devlet Nişanı yazısı ile değerlendirilir.

  d - Kompozisyonu çok parçalı ve minelidir.

  e - Kompozisyonunda ayyıldız motifi bulunur.

  Bu nişana ait rozetin;

  f - Şekli dikdörtgen ve ebadı (1x3 cm.) dir.

  g - Mineli ve altın kaplama olarak hazırlanır. (Minede kırmızı ve beyaz renkler kullanılır.)

  (Devlet Nişanı ile buna ait rozetin şekli Ek 4'te gösterilmiştir.)

  B) Cumhuriyet Nişanı: Türkiye Cumhuriyeti ile mensup olduğu devlet arasında dostça ilişkilerin geliştirilmesini, milletlerin birbirine yakınlaşmalarını sağlayan ülkelerin başbakanlarına, bakanlarına ve dış temsilcilik mensuplarına verilen madeni altın kaplama semboldür. Bu nişan Bakanlar Kurulun Kararı ve Cumhurbaşkanının tevcihi ile verilir.

  Bu nişanın;

  a - Uzun kenarı veya çapı 7 cm. dir.

  b - Maden üzerine altın kaplamadır.

  c - Kompozisyon yüzü kabartma olup, diğer yüzü T.C. Cumhuriyet Nişanı yazısı ile değerlendirilir.

  d - Kompozisyonu çok parçalı ve minelidir.

  e - Kompozisyonunda ayyıldız motifi ve T.C. harfleri bulunur.

  Bu nişana ait rozetin;

  f - Şekli dikdörtgen ve ebadı (1x3 cm.) dir.

  g - Mineli ve altın kaplama olarak hazırlanır. (Minede kırmızı ve beyaz renkler kullanılır.)

  (Cumhuriyet Nişanı ile buna ait rozetin şekli Ek 5'te gösterilmiştir.)

  C) Liyakat Nişanı: İlim ve sanatta Türkiye Cumhuriyetinin uluslararası alanda tanıtılması ve yüceltilmesini sağlayan yabancı kişilere verilen madeni altın kaplama semboldür. Bu nişan Dışişleri Bakanlığı ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurulunun görüşleri alınarak ilgili bakanın teklifi, Başbakanın onayı ile Cumhurbaşkanının tevcihi ile verilir.

  Bu nişanın;

  a - Uzun kenarı veya çapı 6 cm. dir.

  b - Maden üzerine altın kaplamadır.

  c - Kompozisyon yüzü kabartma olup, diğer yüzü T.C. Liyakat Nişanı yazısı ile değerlendirilir.

  d - Kompozisyonu çok parçalı ve minelidir.

  e - Kompozisyonunda ayyıldız motifi ve T.C. harfleri bulunur.

  Bu nişana ait rozetin;

  f - Şekli dikdörtgen ve ebadı (1x3 cm.) dir.

  g - Mineli ve altın kaplama olarak hazırlanır.(Minede kırmızı ve beyaz renkler kullanılır.)

  (Liyakat Nişanı ile buna ait rozetin şekli Ek 6'da gösterilmiştir.)

  BERAT VE ROZETLER

  Madde 7 - Madalya ve nişanlara hak kazananlara ayrıca berat ve rozetleri de verilir.

  TEKLİF

  Madde 8 - Aşağıda belirtilen kişi veya makamlar, madalya ve nişanlara layık görülen gerçek veya tüzel kişileri, teklif makamına önerebilirler.

  a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı,

  b) Başbakan,

  c) Genelkurmay Başkanı,

  d) Bakanlar,

  e) Milli Güvenlik Kurulu,

  f) Adalet Bakanlığı aracılığıyla yüksek yargı organlarının genel kurulları,

  g) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı aracılığıyla Sayıştay Başkanı,

  h) Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla büyükelçilik düzeyindeki yurtdışı temsilcilikleri,

  ı) İlgili bakanlıklar aracılığıyla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları.

  TEKLİF USULÜ

  Madde 9 - Genel Müdürlükte toplanan teklif yazılarında madalya ve nişana layık görülen kişinin kimliği, talep sebepleri açıkça belirtilir ve bunlara varsa verilme sebebini gerektiren belgeler de eklenir.

  Sözkonusu teklifin red veya kabulu halinde durum, teklif sahibine bir yazı ile bildirilir.

  VERİLME ŞEKLİ

  Madde 10 - Madalya ve nişanlar, düzenlenen bir törenle Cumhurbaşkanı veya Cumhurbaşkanının görevlendireceği bir kişi tarafından beratı ve rozeti ile birlikte hak kazanana, hak kazananın hayatta olmaması halinde 12 nci maddede belirtilenlere verilir.

  Tüzel kişilerin sözkonusu olması halinde, madalya ve nişanlar, bu tüzel kişilerin organlarına veya bu organlarca yetkili kılınan kişilere, yukarıda belirtilen şekle göre verilir.

  BİRDEN FAZLA MADALYA VE NİŞANA HAK KAZANANLAR

  Madde 11 - Aynı olay sebebiyle birden fazla madalya veya nişana hak kazanan kişiye 5 ve 6 ncı maddedeki sıraya uyularak madalya ve nişanlardan en yükseği verilir.

  MADALYA VE NİŞANLARIN İNTİKALİ

  Madde 12 - Madalya ve nişanlar, hak edenin ölmesi halinde, kendisi tarafından mirasçılarından birine bırakılmamış ise, en büyüklerinden başlamak üzere erkek çocuklarına, yoksa kız çocuklarına, çocukları yoksa babasına, o da yoksa annesine, annesi yoksa eşine, eşinin yokluğu halinde Türk Kanunu Medenisi hükümlerine göre kanuni mirasçılarına intikal eder.

  Kendilerine madalya ve nişan intikal edenlerin ölümleri halinde birinci fıkra hükümleri uygulanır.

  Tüzel kişilerde madalya ve nişanların intikali hususu, Türk Kanunu Medenisinin 50 nci maddesi hükmüne göre yürütülür.

  MADALYA VE NİŞANLARA İNTİKAL YOLU İLE SAHİP OLANLARIN SORUMLULUĞU

  Madde 13 - Madalya ve nişanlara intikal yolu ile sahip olan mirasçılar bu madalya ve nişanları takamazlar. Bu kişiler, intikali belirleyen belgeleri ile birlikte Genel Müdürlüğe başvurmak zorundadırlar.

  Bu makam tarafından gerekli işlemler yapıldıktan sonra, madalya, nişan ve bunlara ait rozetler hak sahibince takılabilir.

  TESCİL VE TERKİN İŞLEMLERİ

  Madde 14 - Hak kazananlara verilen veya geri alınan madalya ve nişanların tescil ve terkin işlemleri Genel Müdürlükçe yapılır.

  Madalya ve nişanlara hak kazananlar için düzenlenecek beratlara esas olmak üzere "Tescil ve Terkin Defteri" adı altında, her madalya ve nişan çeşidi için örneği ekte yeralan ayrı birer defter tutulur.

  Defterin her sayfası, bir madalya veya nişan için tanzim edilir. Bu sayfada; madalya ve nişan verilme sebebi, hak kazanan kişinin kimliği ile madalya veya nişanın intikali halinde intikal edenin kimliğine dair bilgiler yeralır.

  Her defterin sayfaları, birden başlamak üzere ayrı ayrı numaralanır ve mühürlenir. Sayfa numaraları aynı zamanda berat (Tescil) numaraları olur.

  Başka devletlerce Türk vatandaşlarına verilen madalya ve nişanların tescili için de aynı özellikte ayrı bir defter tutulur.

  BERAT VE ROZETLERİN HAZIRLANMASI

  Madde 15 - Madalya ve nişana hak kazanan kişiye verilecek olan rozetler, bu Yönetmelikte belirlenen özellikleri taşıyacak şekilde hazırlanır. Her berat, verilen kişinin açık kimliğini, verilme tarihi ile defter tescil numarasını ihtiva eder, ayrıca bu berata verilme sebebi yazılır. Kişilere verilen beratın bir sureti Genel Müdürlükteki özel bir dosyada muhafaza edilir.

  MADALYA VE NİŞANLARIN TAKILMASI VE MUHAFAZASI

  Madde 16 - Boyuna asılan madalya ve nişanlar, ancak tören üniforması veya frak giyilen törenlerde takılabilir. Diğer madalya ve nişanlar ise ulusal ve resmi bayramlarımızla ilgili törenlerde, Cumhurbaşkanınca verilen resmi kabullerde, resmi Devlet törenlerinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başbakan ve Genelkurmay Başkanınca yapılan davet ve kabullerde, davetiye kartlarında kayıtlı olmak şartı ile, takılabilir.

  Rozetler, madalya ve nişanın takılmadığı ahvalde takılabilir.

  Madalya, nişan ve rozeti takma hakkını haiz olan kişiler, bunları doğru şekilde takmak, temiz tutmak ve bakımlı olarak muhafaza etmekten sorumludurlar.

  BAŞKA DEVLETLERCE VERİLEN MADALYA VE NİŞANLARIN TESCİLİ VE TAKILMASI

  Madde 17 - Başka devletlerce Türk vatandaşlarına verilen madalya, nişan ve rozetler, Genel Müdürlükçe tescili yapıldıktan sonra takılabilir.

  Yabancı devletlerce Türk kamu görevlilerine madalya veya nişan verilmesi talebi diplomatik yollardan Dışişleri Bakanlığına yapılır. Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları için Genelkurmay Başkanlığının, diğer kamu görevlileri için bağlı bulundukları bakanlıkların, bu belli olmadığı takdirde Başbakanlığın onayı alındıktan sonra keyfiyet Dışişleri Bakanlığı tarafından aynı yoldan cevaplandırılır ve tescil işlemi birinci fıkra hükmü uyarınca yapılır. Ancak, resmi ziyaretler dolayısıyla verilen madalya ve nişanlar, tescil edilmek kaydıyla bu fıkra hükümlerine tabi değildir.

  Kamu görevlisi olmayan Türk vatandaşlarının başka devletler tarafından verilen madalya ve nişanları kabul etmeleri izne tabi değildir. Ancak, bu kişilerin yabancı devletlerden aldıkları madalya ve nişanların tescili Dışişleri Bakanlığının olumlu mütalaa vermesi halinde yapılabilir.

  MADALYA VE NİŞANLARIN GERİ ALINMASI

  Madde 18 - Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümlerden dolayı mahkum olup bu cezaları kesinleşenlerin madalya ve nişanlarının geri alınmasına aynı mahkemece hükmolunabileceği gibi; Genel Müdürlük de, madalya ve nişanın geri alınması için ilgili mahkemeye müracaat edilmesini Adalet Bakanlığından isteyebilir.

  MADALYA VE NİŞANIN ZAYİİ

  Madde 19 - Madalya ve nişana hak kazananlar ile intikal yoluyla sahip olanlar, madalya ve nişanı herhangi bir sebeple zayi etmeleri halinde, durumu en kısa zamanda Genel Müdürlüğe bildirmek zorundadırlar. Kusurlu olmadıkları yetkili makamlarca belirlenenlere, Başbakanlıkça bedeli karşılığı ve tören yapılmaksızın bir defaya mahsus olmak üzere madalya ve nişanlar tekrar verilir ve bu husus "Tescil ve Terkin Defterine" işlenir.

  GİDERLERİN KARŞILANMASI

  Madde 20 - Madalya, nişan, rozet ve beratların hazırlanması, verilmesi, tescil işlemleri ve bunlarla ilgili her türlü giderler Başbakanlık bütçesinden karşılanır.

  YASAK TASARRUFLAR

  Madde 21 - Bu yönetmeliğe göre verilmiş bulunan madalya ve nişanlar hak edenlerce satılamaz, devredilemez, bağışlanamaz veya şekli değiştirilemez.

  MADALYA VE NİŞAN ALACAKLARLA İLGİLİ TÖREN

  Madde 22 - Madalya alacak Türk vatandaşlarının listesi her yıl Başbakanlıkça 29 Ekim'de ilan edilir. Bu ilanda, madalyanın hangi tarihte ve nerede tevcih edileceği belirtilir.

  Cumhurbaşkanının bizzat takacağı madalya ve nişanlar için tören yeri Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğince tesbit edilir. Bu törenin protokol hizmetleri Dışişleri Bakanlığınca yürütülür.

  Cumhurbaşkanı tarafından görevlendirilecek kişilerce madalya ve nişanların takılması halinde, tören yerleri Ankara'da Başbakanlıkça ve il merkezlerinde valiliklerce belirlenir. Bunların Başbakan tarafından takılması halinde Ankara'daki törenin protokol hizmetleri Dışişleri Bakanlığınca yerine getirilir.

  Yabancı ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarına madalyaları Türkiye'nin diplomatik ve konsolosluk misyonlarında yapılacak törenle Cumhurbaşkanının görevlendireceği kişiler tarafından takılır.

  Törenlere İstiklal Marşı ile başlanır. Törende madalya ve nişan alacaklarla ilgili karar okunur. Bilahare tevcih edecek kişi madalya ve nişan alacakların tek tek önlerine giderek bunları takar, rozet ve beratlarını verir, kendilerini kutlar, madalya ve nişanı alacaklar her madalya ve nişan grubu için ayrı ayrı olarak, sağdan itibaren aralıklı dururlar. Grupların önceliği madalya veya nişanın Kanundaki öncelik sırasına, kişilerin önceliği, kamu görevlileri için Devlet Protokolüne, özel kişiler için soyadlarına göre düzenlenir.

  Verilecek madalya veya nişanın çeşidine bakılmaksızın ve herhangi bir tarihe bağlı olmaksızın, yurt içinde veya dışında, yabancı kişilerin madalya ve nişanlarının ne şekilde verileceği, her defasında Dışişleri Bakanlığınca tesbit edilir ve törenleri bu Bakanlıkça yürütülür.

  GEÇİCİ MADDE

  Geçici Madde - (Değişik madde: 22/04/1997 - 97/9324 K.)

  26/11/1934 tarihli ve 2590 sayılı Efendi, Bey, Paşa Gibi Lakap ve Unvanların Kaldırılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girdiği 29/11/1934 tarihinden sonra yabancı devletler tarafından madalya veya nişan ile taltif edilen veya kendilerine madalya ve nişan intikal eden Türk vatandaşları, Genel Müdürlüğe başvurmaları halinde, bu madalya ve nişanları 17 nci maddede öngörülen esaslar dahilinde tescili yapıldıktan sonra takabilirler.

  YÜRÜRLÜK

  Madde 23 - Sayıştayca incelenen bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  YÜRÜTME

  Madde 24 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100