Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

BİR ÜNİVERSİTE ADINA BİR DİĞER ÜNİVERSİTEDE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM GÖREN ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ HAKKINDA YÖNETMENLİK

  BİR ÜNİVERSİTE ADINA BİR DİĞER ÜNİVERSİTEDE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM GÖREN ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ HAKKINDA YÖNETMENLİK

 

  Yükseköğretim Kurumundan

  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/05/1997

  Yayımlandığı Resmi Gazete No: 22997

  Amaç:

  Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, bir üniversitenin gelişmiş eğitim programında, diğer üniversitelerin elemanlarının lisansüstü öğretim görme imkanını sağlamaktır.

  Kapsam:

  Madde 2 - Bu yönetmelik, bir üniversite kadrosuna dahil olup da, bir başka üniversitede lisansüstü öğretim gören araştırma görevlilerini kapsar.

  Dayanak:

  Madde 3 - Bu yönetmelik, 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 35 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Öğretim Eleman Yetiştirilmesi:

  Madde 4 - Öğretim elemanı yetiştirilmesi amacıyla yeni kurulan veya gelişmekte olan üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinin araştırma görevlisi kadroları, lisansüstü eğitim yaptırmak üzere, kadrosunu tahsis edecek üniversitenin başvurusu, "Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulu"'nun görüşü ve Yükseköğretim Kurulu'nun kararı ile tespit edilen, gelişmiş eğitim programı bulunan başka bir üniversiteye veya yüksek teknoloji enstitüsüne tahsis edilebilir.

  Tahsis edilen araştırma görevlisi kadrosu dolu veya boş olabilir. Kadronun dolu olması haline, bu kadroda bulunan kişi yeniden giriş sınavı yapılmaksızın, tespit edilen üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün ilgili lisansüstü programına kaydedilir. Bu gibi kişiler lisansüstü öğrenim görmek üzere gidecekleri üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünde görevlendirilirler.

  Kadronun boş olması halinde, lisansüstü öğrenim görecek öğrencilerin seçilme ve atama işlemleri eğitim yapacak üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün ilgili yönetim kurulu kararı ile yapılır.

  Görevlendirme veya atama işleminden önce adaylardan, kendilerine kadrosu tahsis edilen üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünde 2547 sayılı kanunu 35. maddesi şartları içinde lisansüstü eğitim-öğretim süresi (tatiller dahil) kadar mecburi hizmeti yerine getirmek zorunda bulunduklarına dair bir taahhüt ve kefalet senedi alınır. Bu senetle ilgili araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitim-öğretimlerinin tamamlanmasından ne kadar süre sonra kadroyu tahsis eden üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne döneceğini belirten bir hükümde yer alır.

  Madde 5 - Atanan veya görevlendirilen araştırma görevlileri kadrosunun tahsis edildiği üniversitenin ilgili enstitüsünün düzenleyeceği eğitim-öğretim programına göre eğitimi sürdürürler ve ilgili anabilim dalında hizmet görürler.

  Madde 6 - Bu araştırma görevlileri öğrenim gördükleri enstitünün müdürü tarafından takip edilir ve her yarıyıl sonunda, öğrencilerin öğrenimleri sonunda dönecekleri üniversitelere, öğrencilerin başarı durumları hakkında bilgi verilir. Bu öğrenciler, akademik ve idari bakımdan, öğrenim gördükleri enstitünün müdürünün denetimine tabidirler. Bu öğrencilerin disiplin amirliği ilgili enstitü müdürü yapar.

  Madde 7 - Araştırma görevlilerinin, lisansüstü eğitimleri sırasında enstitü kurulunca gerekli görülen eğitim bilimleri derslerini de almaları sağlanır.

  Madde 8 - Yüksek lisans kademesinde, lisansüstü eğitim-öğretim gören adayların doktora eğitim-öğretimine devamları konusu, eğitim - öğretimi sağlayan üniversite tarafından kararlaştırılır.

  Yürürlükten Kaldırma:

  Madde 9 - 16/11/1983 gün ve 18223 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik" yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük:

  Madde 10 - Bu yönetmelik hükümleri, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme:

  Madde 11 - Bu yönetmelik hükümlerini, Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100