Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

GÜMRÜK PERSONELİ KIYAFET YÖNETMELİĞİ

  GÜMRÜK PERSONELİ KIYAFET YÖNETMELİĞİ

 

  Devlet Bakanlığından

  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 25/02/2000

  Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23975

  BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmelik, gümrük sahasında görevli personelin kıyafetinde birlik ve beraberliği sağlamak, renk, cins ve biçimini belirlemek için hazırlanmıştır.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, Gümrükler Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında gümrüklü saha içerisinde görev yapan Gümrük personelinin kıyafetlerinin düzenlenmesine ilişkin esasları kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 223 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Müsteşarlık; Gümrük Müsteşarlığını,

  b) Genel Müdürlük; Gümrükler Genel Müdürlüğünü,

  c) Teşkilat; Müsteşarlık Gümrükler Genel Müdürlüğü merkez ve taşra birimlerini, ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Kıyafete İlişkin Kurallar

  Kıyafetin kullanımına ilişkin kurallar

  Madde 5 - Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen personel kıyafete ilişkin aşağıdaki ilkelere riayet ederler.

  a) Her yıl Mayıs ayında yazlık, Ekim ayında kışlık resmi kıyafetler giyilir. Ancak, mevsim itibarıyla istisnai durumlar gösteren yıl ve bölgelerde giyeceklerin giyilme zamanı Genel Müdürlük iznine bağlıdır.

  b) Ceket düğmeleri ilikli bulunur.

  c) Kapalı yerler dışında şapka giyilmesi zorunludur.

  ç) Şapka siperliği ön kenarı ile kaş arasında bir parmakla en çok bir buçuk parmak mesafe bırakılmak suretiyle kaşlara paralel olarak giyilir.

  d) Kıyafet temiz ve bakımlı giyilir. Sökük, yırtık ve yama bulunmaz.

  e) Her türlü biçimde sakal bırakmak yasaktır. Kulak ortasından aşağıda favori bırakılmaz. Saçlar kulağı kapatmayacak biçimde ve normal duruşta enseden gömlek yakasını aşmayacak şekilde uzatılır. Temiz, bakımlı ve taranmış olur. Her gün sakal tıraşı olunur. Bıyık tabii olarak bırakılır, uzunluğu üst dudak boyunu geçemez, üstten alınmaz, yanlar üst dudak hizasında kesilir.

  f) Gömlek üzerine, belirlenen modellerin dışında kazak, yelek ve benzerleri giyilmez.

  g) Belirlenen kıyafet ile bu Yönetmelikte belirtilen işaretler dışında kolye, bilezik, madalyon, rozet ve benzeri şeyler takılmaz.

  ğ) Bayan muayene memurları ve memurlar dikkat çekecek şekilde makyaj ve saç tuvaleti yapamaz ve ziynet eşyası takamazlar.

  h) Muayene memurları, şef, kolcu ve memur kadrolarında görevli personelden gümrüklü saha içinde görev yapan personel bu görevleri sırasında Yönetmelikte belirlenen kıyafeti giymek zorundadırlar.

  ı) Verilen giyecek eşyasının titizlikle kullanılması, bakımlı, sağlam ve noksansız bulundurulması zorunludur.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Kıyafet Şekilleri

  Kıyafetin kullanma süreleri

  Madde 6 - Personelin yazlık ve kışlık kıyafetleriyle kullanma süreleri Ek-1'de gösterilmiştir.

  Kıyafetin şekli

  Madde 7 - Personelin iki kıyafet şekli vardır

  a) Kışlık kıyafet: Takım elbise, ayakkabı, gömlek, kravat, şapka, palto (parka tipi) ile yağmurluktan oluşur.

  b) Yazlık kıyafet: Pantolon, etek, ayakkabı, şapka ve gömlekten oluşur.

  Kıyafetin özellikleri

  Madde 8 - Personelin kullanacağı kıyafetin özellikleri şunlardır:

  a) Ceket (Şekil 1): Koyu lacivert renkte olup, %55 - %65 polyester, %35 - %45 yün kumaştandır. Önünde 3-3.5 cm aralıklı, göğüs altında iki, koltuk altında bir sason bulunur. Sasonlar ceketin vücuda uydurulmasını sağlar. Eşit aralıklarla dikili üç düğme ile iliklenir.

  Yaka, üst asıl yaka ile devrik kısımlardan ibarettir. Yaka devrikliğin üst kenarları 15 - 17 cm olup, alt yan kenarları takriben eşittir. Üst asıl yakanın genişliği 7-8 cm dir. Öndeki devrik kısım daralarak birinci düğme iliğine kadar uzanır. Üst yakanın alt kenarları üst cep kapaklarının üst kenarına paraleldir. Sol göğüs üst cep kapağı üzerine isim kartı ve gümrük logosu takılır. (Şekil 1)

  Ceketin boyu, kollar yana sarkıtıldığında baş parmağın ucuna gelecek uzunlukta olur. Kollar, kol boyu uzunluğundadır. Ceketin üst ve alt cepleri gizli ve kapaklıdır. Üst cebinin boyu 15-16 cm ve eni 13-14 cm'dir. Yan cep yoktur, yalnız cep kapakları bulunur. Yan cep kapaklarının üst kenarları ceketin 3 üncü düğmesinden 2 cm aşağıdadır. Bu cep kapaklarının üst kenarları düz olur. Sağda göğüs üzerinde bir iç cep bulunur. Ceket astarı elbise rengindedir. Ceketin arkası ortadan dikişlidir.

  b) Pantolon (Şekil 2): Pantolon düzdür. Ceket kumaşından yapılır. Arkadan iki pens ile belden daraltılır. Pantolonun kemer astarı elbise kumaşı rengindedir. Pantolon belden başlayarak diz kapağına kadar vücuda uygun bir bollukta uzanıp paçalara doğru darlaşır. Paça genişliği 22-24 cm dir. Paça dublesizdir. Pantolon boyu paçalar ayakkabı üzerine düşecek uzunluktadır.

  c) Etek (Şekil 3): Ceket kumaşından yapılır. Eteğin arkası iki parçalıdır. Ortasında derin bir plikaşe vardır. Boyu diz kapağının altındadır.

  ç) Gömlek:

  1) Kışlık Gömlek (Şekil 4): Beyaz ve koyu mavi renkte ve birinci sınıf poplin kumaştan dikilir. Uzun kolludur. Sol göğüs tarafında üst cebi vardır. Arkası düzdür ve pile yoktur.

  2) Yazlık Gömlek (Şekil 5): Beyaz ve koyu mavi renkte ve birinci sınıf poplin kumaştan klasik kısa kolludur ve kol uçları dublelidir. Sol göğüs hizasında bir üst cebi vardır. Gömlek şekilde görüldüğü gibi küçük boy ve eşit aralıklarla dikilen 5 düğme ile iliklenir. Cep üzerine isim kartı ve gümrük logosu takılır.

  d) Kravat (Şekil 6): Bağlandığı zaman üst parçanın ucu pantolon kemeri hizasına gelecek kadar uzundur.

  e) Fular (Şekil 6): Bağlandığı zaman üst parçanın ucu etek beli hizasına gelecek kadar uzundur.

  f) Ayakkabı (Şekil 7):

  1) Erkek: Kışlık ve yazlık olarak yılda iki çift verilir. Kışlık ayakkabıların altı kauçuk, yazlık ayakkabıların altı köseledir. Siyah deriden mamul, bağcıklı klasik tiptedir.

  2) Bayan: Kışlık ve yazlık olarak yılda iki çift verilir. Kışlık ayakkabıların altı kauçuk, yazlık ayakkabıların altı ise köseledir. Lacivert deriden mamul normal topuklu klasik tiptedir. Fantazi ayakkabı giyilmez.

  g) Şapka (Şekil 8):

  1) Erkek: Elbise kumaşından yapılır. Üst kısmı kasnaklıdır. İki hava deliklidir. Güneşliğin kokart önüne gelen genişliği 6 cm enindedir. Şakaklar hizasında olmaları için güneşlik uçları kuşağa uygunca dikilecek şekilde oyulmuştur. Kuşak 4,5-5 cm genişliğinde, dışı şapka kumaşından içi mukavvadır. Başı uygun şekilde kavrayacak biçimde yapılır. Kumaşın ek yeri kokartın altına gelir. Kasnak üzerine kasnak genişliğinde ve şapka kumaşı renginde fitil takılır. Kurdelanın ek yeri kokartın altına gelir. Ortasına madeni döküm şapka kokartı takılır.

  2) Bayan: Elbise kumaşından yapılır. Kenarları kalkık ve ön ortası eğiktir. Üst kısmı düzdür. Tepe kenarı band şeklindedir. Bandın üzerinde 3,5 cm lacivert kurdela ve onun üzerinde 1,5 cm eninde sarı sırma vardır. Ortasına madeni döküm şapka kokartı takılır.

  ğ) Yağmurluk (Şekil 9): Polyester tekstil, PVC kaplı, birinci sınıf koyu lacivert kumaştandır. Kruvaze ve arkası tek yırtmaçlıdır. Dış yanlarda iki cep bulunur.

  h) Parka (Şekil 10): Koyu lacivert kumaştan, kapüşonlu, yağmur ve soğuk geçirmez ve elyaf takviyelidir.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

  Kaldırılan Hükümler

  Madde 9 - 18/09/1997 tarihli ve 23114 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Personeli Kılık ve Kıyafet Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük

  Madde 10 - Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 11 - Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

  EK-1

  GİYİM EŞYALARI VE KULLANMA SÜRELERİ

  EŞYANIN CİNSİADEDİSÜRESİ

  ------------------- ------- ------

  Kışlık Takım Elbise1 Takım  2 Yıl

  Yazlık Pantolon1 Adet1 Yıl

  Yazlık Etek 1 Adet1 Yıl

  Kışlık Gömlek2 Adet1 Yıl

  Yazlık Gömlek2 Adet1 Yıl

  Kravat 1 Adet1 Yıl

  Fular 1 Adet1 Yıl

  Şapka 1 Adet2 Yıl

  Palto (Parka tipi)1 Adet3 Yıl

  Yağmurluk 1 Adet2 Yıl

  Ayakkabı 2 Çift1 Yıl

  ŞEKİL- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. için ilgili Resmi Gazeteye bakınız.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100