Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

  BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

 

  Devlet Bakanlığından

  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 08/07/2000

  Yayımlandığı Resmi Gazete No: 24103

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün sicil raporu vermeye yetkili sicil amirlerini tayin ve tespit etmektir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik hükümleri, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında görev yapan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren memurlar hakkında uygulanır.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 112 nci ve 121 inci maddeleri ile 08/09/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 11 inci maddesi hükümlerine göre hazırlanmıştır.

  Sicil Amirleri

  Madde 4 - Bu Yönetmelik kapsamına giren memurların memuriyet unvanlarına göre birinci, ikinci ve üçüncü sicil amirleri ekli tabloda gösterilmiştir.

  Hüküm Bulunmayan Haller

  Madde 5 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 08/09/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

  Yürürlük

  Madde 6 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 7 - Bu Yönetmelik hükümlerini, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Devlet Bakanı yürütür.

  T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİCİL AMİRLERİ LİSTESİ

  A) MERKEZ TEŞKİLATI

  1 - GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMI 1.  Sicil Amiri2. Sicil Amiri 3. Sicil Amiri

  ----------------------------- ----------------------------------

  a) Genel Müdür Bakan

  b) Genel Müdür Yardımcısı Genel MüdürBakan

  c) Diğer Personelİlgili G.M. Yrd.Genel Müdür

  2 - HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

  a) I. Hukuk MüşaviriGenel MüdürBakan

  b) Hukuk MüşaviriI. Hukuk Müş.Genel MüdürBakan

  c) Diğer PersonelHukuk MüşaviriI. Hukuk Müşaviri Genel Müdür

  3 - DAİRE BAŞKANLIKLARI

  a) Daire Başkanıİlgili G.M. Yrd.Genel MüdürBakan

  b) Şube MüdürleriDaire Başkanıİlgili G.M. Yrd.Genel Müdür

  c) Diğer Personelİlgili Şube Müd.Daire Başkanıİlgili G.M. Yrd.

  4 - PERSONEL ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ

  a) Şube Müdürüİlgili G.M. Yrd.Genel MüdürBakan

  b) Diğer PersonelŞube Müdürüİlgili G.M. Yrd.Genel Müdür

  5 - İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ

  a) Şube Müdürüİlgili G.M. Yrd.Genel MüdürBakan

  b) Diğer PersonelŞube Müdürüİlgili G.M. Yrd . Genel Müdür

  6 - SAVUNMA UZMANLIĞI

  a) Savunma Uzmanıİlgili G.M. Yrd.Genel MüdürBakan

  b) Diğer PersonelSavunma Uz.İlgili G.M.Yrd.Genel Müdür

  B) TAŞRA TEŞKİLATI

  1 - İL MÜDÜRLÜKLERİ

  a) İl MüdürüValiGenel MüdürBakan

  b) Şube Müdürü İl Müdürü Vali Genel Müdür

  c) Diğer Personel İlgili Şube Md. İl MüdürüVali

  C) YURTDIŞI TEŞKİLATI

  1 - BASIN MÜŞAVİRLİKLERİ

  a) Basın Müşaviri veyaMisyon Şefi Genel MüdürBakan

  Büro Sorumlusu

  b) AtaşeBasın Müşaviri Misyon ŞefiGenel Müdür

  c) Diğer Personel Basın Müşaviri  Misyon ŞefiGenel Müdür

   veya Büro

   Sorumlusu

  2 - BASIN ATAŞELİKLERİ

  a) Basın Ataşesi Misyon Şefi Genel MüdürBakan

  b) Diğer Personel Basın Ataşesi Misyon ŞefiGenel Müdür

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100