Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ARSA OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

  ARSA OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

 

  Devlet Bakanlığından

  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 22/07/2000

  Yayımlandığı Resmi Gazete No: 24117

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra teşkilatı personelinin sicil raporlarını doldurarak personelin mesleki ehliyetlerini, şahsi kusur ve meziyetlerini tespit edecek sicil amirlerini belirlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra teşkilatında görevli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel hakkında uygulanır. Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği hükümlerine uyulur.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 112 nci ve Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 11 inci maddesi gereğince hazırlanmıştır.

  Sicil Amirleri

  Madde 4 - Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra teşkilatında görev yapan memurların birinci, ikinci ve üçüncü derece sicil amirleri, Yönetmeliğe ekli listede gösterilmiştir. Listede gösterilen sicil amirlerinden birinin bulunmaması halinde listede belirtilen diğer sicil amirlerinin verdiği sicil notu esas alınır ve durum sicil raporunda belirtilir.

  Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

  Madde 5 - Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün 19/09/1991 tarihli ve 20996 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük

  Madde 6 - Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 7 - Bu Yönetmelik hükümlerini Arsa Ofisi Genel Müdürü yürütür.

  ARSA OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİCİL AMİRLERİ

  MERKEZ TEŞKİLATI:

  Gerektiğinde görüşüne

  Hakkında Sicil Raporu Düzen- 1 inci Sicil2 nci Sicil başvurulacak 3 üncü

  lenecek Memurun GöreviAmiri AmiriSicil Amiri

  ----------------------------------------- ----------------

  Genel MüdürBakan- -

  Genel Müdür YardımcısıGenel Müdür- -

  Teftiş Kurulu BaşkanıGenel Müdür- -

  I. Hukuk Müşaviri Genel Müdür- -

  Daire BaşkanıGenel Müdür- -

  APK Şube Müdürü Genel Müdür- -

  Bilgi İşlem, İdari İşler

  Şube MüdürleriGen.Müd.Yrd. Genel Müdür -

  Savunma UzmanıGenel Müd.Yrd. Genel Müdür -

  Başmüfettiş, Müfettiş

  ve Müfettiş Yardımcısı Teftiş Kurulu Bşk.Genel Müdür -

  Hukuk MüşaviriI. Hukuk MüşaviriGenel Müdür -

  Avukat Hukuk Müşaviri I. Hukuk Müşaviri -

  Şube MüdürüDaire Başkanı Gen.Müd.Yrd. 

  Genel Müdür

  Teftiş Kurulu Bşk.lığı Büro

  PersoneliTeftiş Kurulu Bşk. Genel Müdür -

  Hukuk Müş. Şube MüdürüI. Hukuk Müşaviri Genel Müdür

  Hukuk Müş. Büro personeliŞube MüdürüHukuk Müşaviri

  Şube Müdürlüklerinde

  görevli personelŞube Müdürü Daire Başkanı

  Daire Tabibinde görevli

  personel Şube Müdürü Genel Müdür Yrd.  Genel Müdür

  Bilgi İşlem Şube. Müdürlüğü

  Görevli PersonelŞube Müdürü Genel Müdür Yrd. Genel Müdür

  İdari .İşler Şube Müdürlüğü

  Görevli PersonelŞube Müdürü Genel Müdür Yrd. Genel Müdür

  Savunma Uzmanlığı PersoneliSavunma UzmanıGenel Müdür Yrd. Genel Müdür

  Özel Kalem Şube Müdürü Genel Müdür- -

  Özel Kalem Personeli Şube Müdürü Genel Müdür -

  Hemşire Daire Tabibi Şube MüdürüGenel Müdür

  APK Şube Müdürlüğünde

  Görevli PersonelŞube Müdürü Genel Müdür

  TAŞRA TEŞKİLATI:

  Bölge MüdürüValiGenel Müdür -

  Bölge Müdür Yardımcısı Bölge Müd. Vali Genel Müdür

  Bölge Müdürlüğünde

  Görevli PersonelBöl.Müd.Yrd. Bölge MüdürüVali

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100