Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

4389 SAYILI BANKALAR KANUNUNUN GEÇİCİ 1 İNCİ MADDESİNİN (F) FIKRASI UYARINCA HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI İLE MERKEZ BANKASINDAN BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMUNA NAKLEN ATANACAK PERSONELDEN, BANKACILIK UZMAN VE UZMAN YARDIMCISI OLARAK ATANACAKLARDA ARANA

  4389 SAYILI BANKALAR KANUNUNUN GEÇİCİ 1 İNCİ MADDESİNİN (F) FIKRASI UYARINCA HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI İLE MERKEZ BANKASINDAN BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMUNA NAKLEN ATANACAK PERSONELDEN, BANKACILIK UZMAN VE UZMAN YARDIMCISI OLARAK ATANACAKLARDA ARANA

 

  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulundan

  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 14/09/2000

  Yayımlandığı Resmi Gazete No: 24170

  Amaç ve hukuki dayanak

  Madde 1 - Bu Yönetmelik, 4389 sayılı Bankalar Kanununun Geçici 1 inci maddesinin (f) fıkrası uyarınca Hazine Müsteşarlığı ile Merkez Bankasından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna naklen atanacak personelden, Bankacılık Uzman ve Uzman Yardımcısı olarak atanacakların seçimine ilişkin yeterlilik şartlarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

  Kavramlar

  Madde 2 - Bu Yönetmelikte geçen:

  Kanun: 4389 sayılı Bankalar Kanununu,

  Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,

  Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,

  Başkan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanını,

  Uzman: Bankacılık Uzmanını,

  Uzman yardımcısı: Bankacılık Uzman Yardımcısını,

  Personel: Kanun yürürlüğe girdiği tarihte Hazine Müsteşarlığı ve Merkez Bankasının bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili personelini, ifade eder.

  Uzman olarak atanacaklarda aranacak şartlar

  Madde 3 - Kuruma uzman olarak atanacak personelde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

  a) Hukuk, iktisat, maliye, bankacılık, işletme, kamu yönetimi, istatistik, ekonometri, matematik, muhasebe, uluslararası ilişkiler veya çalışma ekonomisi dallarında en az lisans düzeyinde veya bu alanlarda lisansüstü öğrenim görmüş olmak,

  b) 31/08/2000 tarihi itibariyle naklen geldikleri kurumlarda en az üç yıl çalışmış olmak,

  c) Son 3 yıl içinde olumsuz sicil almamış olmak,

  d) Hazine Müsteşarlığından naklen geçecekler için hazine uzmanı kadrosunda, Merkez Bankasından geçecekler için ise en az Şef Yardımcısı kadrosunda görev yapmış olmak,

  e) Naklen geldikleri kurumlarının kadrolarına yabancı dilin baraj olduğu yarışma sınavıyla atanmış olmak veya (a) bendinde belirtilen dallarda İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinin birinde en az lisans düzeyinde eğitim yapmış olmak veya yabancı dil bildiğini belgelemek,

  Ancak, yabancı dil bildiğine dair belgenin kabul edilebilmesi için geçerlilik süresinin 31/08/2000 tarihi itibariyle dolmamış olması ve aşağıdaki sınavların birinden ve belirtilen puanların alınmış olması gerekmektedir.

  1 - Tüm yabancı diller için Kamu Personel Dil Sınavı (KPDS) - 70 puan,

  2 - Merkez Bankası tarafından yapılan yabancı dil sınavından - 80 puan,

  3 - İngilizce için Test Of English as a Foreing Language (TOEFL) - sınav şekline göre 500 veya 173 puan; International English Language Testing System (IELTS) - 6.5 puan, Türk İngiliz Kültür Derneğinin yaptığı English Proficiency sınavından 60 puan,

  4 - Almanca ve Fransızca için dengi puanlar,

  Yabancı dil seviye tespit sınavı

  Madde 4 - Bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde öngörülen Bankacılık Uzmanı olmak için aranılan diğer yeterlilik şartlarını taşımakla birlikte yabancı dil şartını sağlayamayanlar, istekleri halinde durumlarına uygun boş bir pozisyona atanırlar. 31/12/2000 tarihine kadar aşağıda yer alan sınavların birinden ve belirtilen puanların alınması halinde sözkonusu personel Bankacılık Uzmanı olarak atanır. Sınava girmek isteyen personelin sınav ücretleri, Kurum tarafından karşılanır.

  1 - Tüm yabancı diller için Kamu Personel Dil Sınavı (KPDS) - 70 puan,

  2 - İngilizce için Test Of English as a Foreing Language (TOEFL) - sınav şekline göre 500 veya 173 puan,

  3 - International English Language Testing System (IELTS) - 6.5 puan,

  4 - Türk İngiliz Kültür Derneğinin yaptığı English Proficiency sınavından 60 puan,

  Almanca ve Fransızca dilleri için Alman ve Fransız Kültür Derneklerince yapılan sınavlardan muadili puanların alınması gerekmektedir.

  Uzman yardımcısı olarak atanacaklarda aranacak şartlar

  Madde 5 - Uzman yardımcısı olarak atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

  a) Hukuk, iktisat, maliye, bankacılık, işletme, kamu yönetimi, istatistik, ekonometri, matematik, muhasebe, uluslararası ilişkiler veya çalışma ekonomisi dallarında en az lisans düzeyinde veya bu alanlarda lisansüstü öğrenim görmüş olmak,

  b) 31/08/2000 tarihi itibariyle naklen geldikleri kurumlarda üç yıldan az hizmeti olmak,

  c) Kurumdaki hizmet süresi içinde olumsuz sicil almamış olmak,

  d) 31/08/2000 tarihinde, Hazine Müsteşarlığından hazine uzman yardımcısı,

  Merkez Bankasında ise memur kadrosunda bulunmak,

  Atama

  Madde 6 - Bu Yönetmelik hükümlerine göre uzman ve uzman yardımcısı olarak atanamayanlar istekleri ve Kurul kararıyla durumlarına uygun boş bir pozisyona atanırlar.

  İntibak

  Madde 7 - Uzman ve uzman yardımcısı olarak atanan personelin geldikleri kurumlarda çalıştıkları süreler Bankacılık Uzman ve Uzman Yardımcılığında geçmiş sayılır.

  Mecburi hizmet

  Madde 8 - Naklen atanan personelden geldikleri kurumlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunanların Kurumda geçirdikleri süreler bu yükümlülüklerin ifasında dikkate alınır.

  Yetki

  Madde 9 - Bu Yönetmelikte açıklık bulunmayan hallerde Kurulca verilecek kararlara göre işlem yapılır.

  Yürürlük

  Madde 10 - Bu Yönetmelik 31/08/2000 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 11 - Bu Yönetmelik hükümlerini Kurul Başkanı yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100