Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

  BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

 

  Devlet Bakanlığından

  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 30/09/2000

  Yayımlandığı Resmi Gazete No: 24186

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü personelinin disiplin amirlerini tayin ve tespit etmektir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik hükümleri, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında görev yapan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren memurlar hakkında uygulanır.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134 üncü maddesine göre 17/09/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi hükümlerine göre hazırlanmıştır.

  Disiplin Amirleri

  Madde 4 - Bu Yönetmelik kapsamına giren memurların, memuriyet unvanlarına göre disiplin amirleri ve üst disiplin amirleri ekli tabloda gösterilmiştir.

  Hüküm Bulunmayan Haller

  Madde 5 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 17/09/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

  Yürürlük

  Madde 6 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 7 - Bu Yönetmelik hükümlerini, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Devlet Bakanı yürütür.

  BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

  DİSİPLİN AMİRLERİ VE ÜST DİSİPLİN AMİRLERİ LİSTESİ

  A) MERKEZ TEŞKİLATI

  1 - GENEL MÜDÜRLÜKDİSİPLİN AMİRİÜST DİSİPLİN AMİRİ

  MAKAMI

  a) Genel Müdür Bakan

  b) Genel Müdür YardımcısıGenel MüdürBakan

  c) Diğer Personel İlgili Genel Müdür Yrd.  Genel Müdür

  2 - HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

  -----------------------

  a) I. Hukuk Müşaviri Genel MüdürBakan

  b) Hukuk Müşaviri I. Hukuk Müşaviri Genel Müdür

  c) Diğer Personel Hukuk MüşaviriI. Hukuk Müşaviri

  3 - DAİRE BAŞKANLIKLARI

  -------------------------

  a) Daire Başkanı İlgili Genel Müdür Yrd. Genel Müdür

  b) Şube Müdürleri Daire Başkanıİlgili Genel Müdür Yrd.

  c) Diğer Personel İlgili Şube Müdürü Daire Başkanı

  4 - PERSONEL ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ

  --------------------------------

  a) Şube Müdürüİlgili Genel Müdür Yrd.Genel Müdür

  b) Diğer PersonelŞube Müdürü İlgili Genel Müdür Yrd.

  5 - İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ

  -------------------------------------------

  a) Şube Müdürüİlgili Genel Müdür Yrd.Genel Müdür

  b) Diğer PersonelŞube Müdürü İlgili Genel Müdür Yrd.

  6 - SAVUNMA UZMANLIĞI DİSİPLİN AMİRİÜST DİSİPLİN AMİRİ

  ----------------------- -------------- ------------------

  a) Savunma Uzmanı İlgili Genel Müdür Yrd.Genel Müdür

  b) Diğer Personel Savunma Uzmanıİlgili Genel Müdür Yrd.

  B) TAŞRA TEŞKİLATI

  -------------------

  1 - İL MÜDÜRLÜKLERİ

  --------------------

  a) İl Müdürü ValiGenel Müdür

  b) Şube Müdürüİl Müdürü İlgili Genel Müdür Yrd.

  c) Diğer Personelİlgili Şube Müdürüİl Müdürü

  C) YURT DIŞI TEŞKİLATI

  -----------------------

  1 - BASIN MÜŞAVİRLİKLERİ

  -------------------------

  a) Basın Müşaviri veyaMisyon ŞefiGenel Müdür

  Büro Sorumlusu

  b) AtaşeBasın MüşaviriMisyon Şefi

  c) Diğer Personel Basın Müşaviri veya Misyon Şefi

   Büro Sorumlusu

  2 - BASIN ATAŞELİKLERİ

  -----------------------

  a) Basın Ataşesi Misyon ŞefiGenel Müdür

  b) Diğer Personel Basın AtaşesiMisyon Şefi

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100