Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI GÜMRÜK MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI İLE GENEL MÜDÜRLÜK STAJYER KONTROLÖRLÜĞÜ GİRİŞ SINAVLARINA KATILMAYA İLİŞKİN YÖNETMELİK

  GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI GÜMRÜK MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI İLE GENEL MÜDÜRLÜK STAJYER KONTROLÖRLÜĞÜ GİRİŞ SINAVLARINA KATILMAYA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

  Devlet Bakanlığı

  Resmi Gazete Tarihi: 02/08/2001

  Resmi Gazete Sayısı: 24481

  Amaç ve Kapsam

  Madde 1 - Bu Yönetmelik; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılacak Eleme Sınavından sonra Gümrük Müsteşarlığı Gümrük Müfettiş Yardımcılığı ile Genel Müdürlük Stajyer Kontrolörlüğü giriş sınavlarına katılmaya ilişkin genel ilkeleri belirlemektedir.

  Dayanak

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, 13/3/2001 tarihli 24341 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

  Genel Müdürlük Stajyer Kontrolörlüğü; Gümrükler Genel Müdürlüğü,Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ve Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü stajyer kontrolörlüklerini,

  Eleme Sınavı; özel yarışma sınavıyla girilen meslekler için ÖSYM'ce yapılacak Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavını (KMS),

  Giriş Sınavı; Gümrük Müfettiş Yardımcılığı ve Genel Müdürlük Stajyer Kontrolörlüğü için Eleme Sınavından sonra ilgili Yönetmeliklere göre yapılacak sınavı, belirtmektedir.

  Gümrük Müfettiş Yardımcılığı ve Genel Müdürlük Stajyer Kontrolörlüğü Giriş Sınavlarına Katılmaya İlişkin Ön Koşul

  Madde 4 -Gümrük Müfettiş Yardımcılığı ve Genel Müdürlük Stajyer Kontrolörlüğü giriş sınavlarına katılabilmek için, öncelikle Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmelik uyarınca ÖSYM'ce yapılacak Eleme Sınavında başarılı olmak gerekmektedir.

  Adayların Giriş Sınavlarına Kabulü

  Madde 5 -Eleme Sınavı sonuçlarına göre,Gümrük Müfettiş Yardımcılığı ve Genel Müdürlük Stajyer Kontrolörlüğü giriş sınavlarına katılacak adayların; ilanlardaki ve ilgili Yönetmeliklerindeki diğer koşulları da taşıması gerekir. Giriş sınavına katılabilmek için adayların, Gümrük Müsteşarlığına sınav sonuç belgesiyle birlikte istenecek diğer belgeleri vermesi zorunludur.

  Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

  Madde 6 - 22/9/1996 tarihli 22765 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Müsteşarlığı Gümrük Müfettiş Yardımcılığı ile Genel Müdürlük Stajyer Kontrolörlüğü Giriş Sınavına Katılmak İsteyenlere Uygulanacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük

  Madde 7 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 8 - Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100