Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

  DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

 

  Ulaştırma Bakanlığı

  Resmi Gazete Tarihi: 20/12/2001

  Resmi Gazete Sayısı: 24616

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmelik, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde sözleşmeli statüde çalışan personelin sicil ve başarı değerlemesini yapacak sicil amirlerinin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca II sayılı cetvele tabi sözleşmeli statüde çalışan personeli kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 41 inci maddesine istinaden ve 13/09/1990 tarihli ve 90/915 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Sicil Amirleri

  Madde 4 - Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında çalışan sözleşmeli personelin sicil ve başarı değerlemesi raporlarını doldurmakla yetkili sicil amirleri EK-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

  Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

  Madde 5 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 13/09/1990 tarihli ve 90/915 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmelik ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesine Dair Kanun Hükmündeki Kararname ve Personel Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

  Yürürlük

  Madde 6 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 7 - Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü yürütür.

  EK-1

  MERKEZ:

  GÖREV ÜNVANLARI : I.SİCİL AMİRİ :   II.SİCİL AMİRİ :

  __________________________________ _________________  ________________________

  _ Genel Müdüre bağlı,personel Genel Müdür

  Özel Kalem Müdürlüğü

  _ Şef, Sekreter

  _ Memur, Bilgisayar İşletmeni,

  Daktilograf, Hizmetli ve

  diğer personel   İlgili Müdür Genel Müdür

  _ Genel Müdür Yardımcısına

  bağlı personel   Genel Müdür Yrd. _

  Teftiş Kurulu Başkanlığı

  _ Büro Şefi

  _ Memur, Bilgisayar İşletmeni,

  Daktilograf ve diğer personel Teftiş Kurulu Bşk. _

  Hukuk Müşavirliği

  _ Avukat

  _ Büro Şefi

  _ Memur, Bilgisayar İşletmeni,

  Daktilograf ve diğer personel II. Hukuk Müşaviri I. Hukuk Müşaviri

  Savunma Sekreterliği

  _ Büro Şefi

  _ Nöbetçi Memuru, Memur,

  Bilgisayar İşletmeni,

  Daktilograf ve diğer

  personel   İlgili Müdür  Savunma Sekreteri

  Sağlık ve Meydan Acil

  Yardım Hizmetleri Daire

  Başkanlığı

  _ Baş Tabip, Tabip, Diş Tabibi Daire Başkanı Genel Müdür Yardımcısı

  _ Büro Şefi

  _ Başhemşire, Hemşire, Ebe,

  Laborant, Sağlık Memuru

  _ Memur, Bilgisayar İşletmeni,

  Eczacı, Daktilograf ve diğer

  personel   Tabip  Daire Başkanı

  Daire Başkanlıkları

  _ Daire Başkanına bağlı Uzman,

  Şef, Sekreter diğer Personel Başkan Yardımcısı Daire Başkanı

  _ Müdür Yardımcısı, Pilot, Hava

  Trafik Başkontrolörü, Kontrolör,

  Teknik Uzman, Baş Mühendis,

  Teknik Şef, Mühendis, Mimar,

  Tekniker, Uçak Bakım Teknisyeni,

  Şef, Uzman, Uzman Yardımcısı,

  Programcı, Programcı Yrd.,

  Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni,

  Çözümleyici, Sistem Programcısı,

  İstatistikçi

  _ AIS Memuru, FIC Memuru, AFTN

  Memuru, Mütercim, Teknisyen,

  Teknisyen Yardımcısı Makinist,

  Teknik Ressam, Topograf, Memur,

  Bilgisayar işletmeni, Daktilograf,

  Şoför, Hizmetli, Aşçı ve diğer

  Personel  İlgili Müdür  Başkan Yardımcısı

  Yönetim Kurulu

  Büro Müdürlüğü

  _ Şef

  _ Memur, Bilgisayar İşletmeni,

  Daktilograf, Hizmetli ve

  diğer personel   İlgili Müdür  Genel Müdür

  Müstakil Müdürlük

  _ Uzman, Şef

  _ Memur, Bilgisayar İşletmeni,

  Koruma ve Güvenlik Görevlisi,

  Daktilograf ve diğer Personel İlgili Müdür   Genel Müdür Yardımcısı

  HAVA LİMANI BAŞMÜDÜRLÜKLERİ

  GÖREV UNVANLARI : I. SİCİL AMİRİ :   II. SİCİL AMİRİ :

  __________________________________ _________________ ____________________________

  _ Başmüdüre bağlı personel Başmüdür

  _ Müdür Yardımcısı, Teknik Uzman,

  Şef, Teknik Şef, Uzman, Hava

  Trafik Başkontrolörü, Kontrolör,

  Baş Mühendis, Mühendis, Mimar,

  Tekniker, Programcı

  _ Memur, Daktilograf, Uzman,

  Uzman Yardımcısı, Bilgisayar

  İşletmeni, Teknisyen, Teknisyen

  Yardımcısı, Makinist, İş Makinaları

  Sürücüsü, Apron Memuru,FIC Memuru,

  AIS Memuru, AFTN Memuru, Koruma ve

  Güvenlik Görevlisi, Teknik Ressam,

  İtfaiyeci, Şoför, Hizmetli ve diğer

  personel İlgili Müdür Başmüdür Yardımcısı _Başmüdür

  _ Baş Tabip, Tabip, Diş Hekimi

  _ Avukat  Başmüdür Yrd. Başmüdür

  _ Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru,

  Laborant   Baş Tabip Başmüdür Yardımcısı

  _ Vor İstasyonları Personeli İlgili Müdür  Başmüdür Yardımcısı

  MEYDAN MÜDÜRLÜKLERİ:

  GÖREV UNVANLARI : I. SİCİL AMİRİ :   II. SİCİL AMİRİ :

  __________________________________ _________________  ____________________________

  _ Müdür Yardımcısı Müdür   Genel Müdür Yardımcısı

  _ Meydan Müdürlüğüne bağlı

  Uzman, Şef, diğer Personel Meydan Müdürü _

  _ Uzman, Şef, Mühendis,Tekniker,

  Tabip

  _ Hava Trafik Kontrolörü,

  Memur, Bilgisayar İşletmeni,

  Koruma ve Güvenlik Görevlisi,

  Daktilograf, Teknisyen, Teknisyen

  Yardımcısı, Makinist, AIS Memuru,

  FIC Memuru, AFTN Memuru,

  Teknik Ressam, Şoför, İtfaiyeci,

  Hizmetli ve diğer personel

  _ VOR İstasyonları Personeli Meydan Müdür Yrd. Meydan Müdürü

  _ Ebe, Hemşire ve Hastabakıcı Tabip  Meydan Müdür Yardımcısı

  Müdür Yardımcısı Olmayan

  Meydan Müdürlükleri

  _ Şef, Uzman

  _ Hava Trafik Kontrolörü Meydan Müdürü Genel Müdür Yardımcısı

  _ AFTN Memuru, Memur, Bilgisayar

  İşletmeni, Koruma ve Güvenlik

  Görevlisi, Daktilograf, Teknisyen,

  Makinist, Şoför, Hizmetli ve

  diğer personel Şef  Meydan Müdürü

  NOT: Bu cetvellerde yer almayan birden fazla sicil amiri olarak gözükenler bağlı bulunduğu birimde çalıştığı hangi amir var ise onun tarafından tanzim edilir.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100