Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ET VE BALIK ÜRÜNLERİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

  ET VE BALIK ÜRÜNLERİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

 

  Devlet Bakanlığı

  Resmi Gazete Tarihi: 05/01/2002

  Resmi Gazete Sayısı: 24631

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Et ve Balık Ürünleri A.Ş. Genel Müdürlüğü merkez ve Taşra teşkilatının disiplin kurullarının teşkili ve disiplin amirlerinin tespitine dair esasları düzenlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik hükümleri, Teşekkülde istihdam edilen personel hakkında uygulanır.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 17/09/1982 tarihli 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan "Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik" hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Teşekkül (EBK): Et ve Balık Ürünler A.Ş. Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatını,

  b) Merkez: EBK. Merkez teşkilatını,

  c) Taşra Teşkilatı: Kombina, İşletme ve Fabrika Müdürlükleri ile Soğuk Depo Şefliğini,

  d) Personel: Teşekkülde Memur ve Sözleşmeli olarak çalışanları, ifade eder.

  Disiplin Amirleri

  Madde 5 - Teşekkül Genel Müdürü; Teşekkülde görevli tüm personelin en üst disiplin amiri olup, diğer disiplin amirleri ekli cetvelde gösterilmiştir.

  Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurullarının Teşkili

  Madde 6 - Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurullarının teşkili; 17/09/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre Genel Müdürün onayı ile teşekkül eder.

  Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

  Madde 7 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 17/09/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.

  Yürürlük

  Madde 8 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 9 - Bu Yönetmelik hükümlerini Et ve Balık Ürünleri A.Ş. Genel Müdürü yürütür.

  EK

  ET VE BALIK ÜRÜNLERİ A.Ş.

  MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI DİSİPLİN AMİRLERİ

  UNVANLAR  DİSİPLİN AMİRİ ÜST DİSİPLİN AMİRİ

  _______________________________________ _______________________ _______________________

  TEŞEKKÜL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

  Genel Müdür   Bakan  -

  Genel Müdür Yardımcısı  Genel Müdür   -

  Genel Müdüre Bağlı Personel Genel Müdür   -

  Genel Müdür Yard. Bağlı Personel Genel Müdür Yard.    Genel Müdür

  Hukuk Müşaviri   I. Hukuk Müşaviri Genel Müdür

  Hukuk Müşavirine Bağlı Personel Hukuk Müşaviri I. Hukuk Müşaviri

  Daire Başkanı  Genel Müdür Yard. Genel Müdür

  Müşavir  Genel Müdür

  Daire Başkanına Bağlı Personel Daire Başkanı Genel Müdür Yard.

  Şube Müdürüne Bağlı Personel Şube Müdürü Daire Başkanı

  TAŞRA TEŞKİLATI

  Kombina ve İşletme Müdürü Genel Müdür Yard.  Genel Müdür

  Kombina ve İşletme Müdür Yard. Kombina ve İşletme Müd.   Genel Müdür Yard.

  Kom. ve İşl.Müd.Bağlı Personel Kombina ve İşl.Müd. Genel Müdür Yard.

  Kombina ve İşletme Müd.Yard.Bağlı Pers. Kombina ve İşl.Müd.Yrd.  Kombina ve İşletme Müd.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100