Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

DANIŞTAY KIYAFET YÖNETMELİĞİ

  DANIŞTAY KIYAFET YÖNETMELİĞİ

 

  Danıştay Başkanlığı

  Resmi Gazete Tarihi: 31/01/2002

  Resmi Gazete Sayısı: 24657

  BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

  Amaç ve kapsam

  Madde 1 - Bu Yönetmelik, Danıştay meslek mensupları ile Danıştay tetkik hakimleri ve savcılarının resmi kıyafetlerinin şeklini, bunların giyileceği yerleri ve zamanını, bunlara ilişkin usul ve esasları belirler.

  Hukuki dayanak

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, 2575 sayılı Danıştay Kanununun 94'üncü maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

  İKİNCİ BÖLÜM : Resmi Kıyafetler

  Resmi kıyafetlerin şekli

  Madde 3 - Danıştay meslek mensupları ile Danıştay tetkik hakimleri ve savcılarının resmi kıyafetleri (şekil - 1) de görülen biçimde siyah kumaştan yapılmış, geniş kollu, düğmesiz ve dik yakadan oluşan cübbedir. Bu cübbelerin yakasının iç ve dışında,

  a) Danıştay meslek mensupları için vizon kahve,

  b) Danıştay tetkik hakimleri için yeşil,

  c) Danıştay savcıları için gri renkli saten kumaş kullanılır.

  Cübbelerin yakaları

  Madde 4 - Cübbelerin yakaları sert ve dik, yüksekliği dokuz santimetre olup, çevresi sarı sim ile işlenir. Yakaların üstünde Danıştay meslek mensupları için (şekil - 2) de, Danıştay tetkik hakimleri ve savcıları için (şekil - 3) de gösterilen biçimde ve sarı sim ile işlenmiş motif bulunur.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Diğer Hükümler

  Cübbelerin giyilme zaman ve yerleri

  Madde 5 - Bu Yönetmelikte belirtilen cübbeler Danıştay'daki duruşmalarda giyilir. Yargı günü törenlerine ve Anıtkabir ziyaretlerine cübbe ile katılmak mümkündür. Bunun dışındaki tören ve toplantılarda cübbe giyilmesi, Danıştay Başkanlar Kurulu kararına bağlıdır.

  Cübbelerin içine giyilecek kıyafetler

  Madde 6 - Cübbeler "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik" kurallarına uygun kıyafet üzerine giyilir.

  Cübbe temini

  Madde 7 - Cübbeler, ihtiyaç halinde Danıştay Başkanlığınca sağlanır.

  Yürürlükten kaldırma

  Madde 8 - 14/10/1971 günlü ve 13986 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Danıştay Kıyafet Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük

  Madde 9 - Danıştay Genel Kurulunca kabul edilen bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 10 - Bu Yönetmelik hükümlerini Danıştay Başkanı yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100