Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

DANIŞTAY MEMURLARI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

  DANIŞTAY MEMURLARI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

 

  Danıştay Başkanlığı

  Resmi Gazete Tarihi: 31/01/2002

  Resmi Gazete Sayısı: 24657

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 1'inci maddesinin birinci fıkrasına göre Danıştay'da çalıştırılan personelin gizli sicil raporlarını düzenleyecek sicil amirlerini belirlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 1'inci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren Danıştay'da görevli Devlet memurları hakkında uygulanır.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 112'nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Sicil amirleri

  Madde 4 - Bu Yönetmelik kapsamına giren personelin sicil amirlerinin kimler olacağı ekli cetvelde gösterilmiştir.

  Uygulanacak diğer hükümler

  Madde 5 - Sicil raporlarının düzenlenme şekli, zamanı ve süresi ile bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan diğer hususlar hakkında, 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 18 Ekim 1986 tarih ve 19255 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği"nin ve ek ve değişikliklerinin ilgili hükümleri uygulanır.

  Yürürlükten kaldırma

  Madde 6 - 12/02/1966 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış bulunan "Danıştay Memurlarının Sicil Amirleri Yönetmeliği" ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük

  Madde 7 - Bu Yönetmelik, Resmi Gazetede yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 8 - Bu Yönetmelik hükümlerini Danıştay Başkanı yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100