Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

  ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

 

  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

  Resmi Gazete Tarihi: 19/02/2002

  Resmi Gazete Sayısı: 24676

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmelik, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu personeli disiplin amirlerinin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik hükümleri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda ücret ve mali haklar dışında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilen personeli kapsar.

  Kurumda istihdam edilen yerli ve yabancı uzmanlar bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 124 üncü maddesi ve aynı Kanunun değişik 134 üncü maddesi gereğince, 17/09/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

  Kurum : Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

  Başkan : Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanını,

  Personel: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu asli ve sürekli hizmetlerinde istihdam edilen ve ücret ve mali haklar dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personeli, ifade eder.

  Disiplin Amirleri

  Madde 5 - Kurum personelinin disiplin ve üst disiplin amirlerine ekli listede yer verilmiştir.

  En Üst Disiplin Amiri

  Madde 6 - Başkan, Kurumda görevli bütün personelin en üst disiplin amiridir. Bu sıfatla, haiz bulunduğu uyarma, kınama ve aylıktan kesme disiplin cezası vermeye ilişkin bütün yetkilerini her derecedeki personel hakkında doğrudan kullanabilir.

  Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

  Madde 7 - Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

  Yürürlük

  Madde 8 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 9 - Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

  EK LİSTE

  ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PERSONELİ DİSİPLİN AMİRLERİ

  PERSONELİN GÖREV UNVANI DİSİPLİN AMİRİ ÜST DİSİPLİN AMİRİ

  --------------------------------------   -------------------- ------------------

  Daire Başkanı Başkan

  Başkan Danışmanı Başkan

  Grup Koordinatörü Daire Başkanı   Başkan

  Grup Başkanı Grup Koordinatörü   Daire Başkanı

  Enerji Uzmanı Grup Başkanı   Daire Başkanı

  Enerji Uzman Yardımcısı Grup Başkanı   Daire Başkanı

  Avukat Grup Başkanı   Daire Başkanı

  Kurul Danışmanı Başkan

  Basın ve Halkla İlişkiler Danışmanı Başkan

  Özel Büro Müdürü Başkan

  Özel Büro Müdür Yardımcısı Özel Büro Müdürü   Başkan

  Özel Büro Müdürlüğünde Gör. Diğer Per.  Özel Büro Müdür Yrd.  Özel Büro Müdürü

  Daire Başkanlığında Görevli Diğer Per.  Grup Başkanı  Daire Başkanı

  Savunma Uzmanı Başkan

  Savunma Uzmanlığında Görevli Personel Savunma Uzmanı  Başkan

  İrtibat Büro Müdürü Başkan

  İrtibat Büro Müdürlüğünde Görevli Per.   İrtibat Büro Müdürü  Başkan

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100