Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KADROLU PERSONEL SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

  ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KADROLU PERSONEL SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

  Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Kadrolu Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği

  Resmi Gazete Tarihi: 13/11/2002

  Resmi Gazete Sayısı: 24935

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmelik, Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde kadrolu olarak çalışan personelin sicil raporlarını dolduracak, birinci, ikinci ve üçüncü sicil amirlerinin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olarak istihdam edilen personel hakkında uygulanır.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 112 nci ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 11 inci ve geçici 5 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Sicil Amirleri

  Madde 4 - Sicil raporlarını doldurmaya yetkili birinci, ikinci ve üçüncü sicil amirleri ekli listede belirtilmiştir.

  Sicil Raporları

  Madde 5 - Kadrolu personelin, sicil amirleri, sicil raporlarının doldurma zamanı ve doldurulması için gerekli süre, ayrılış sicilinin verileceği haller, sicil raporlarının dolduruluş şekli, bunların değerlendirilmesi ve muhafazası ile görevli makamlara dair esaslar, yetersiz memurların uyarılması ve itirazlar ile bunları inceleyecek merciler ve sicil raporlarının değerlendirilmesine ilişkin diğer hususlar 08/09/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği"ndeki usul ve esaslara göre yürütülür.

  Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

  Madde 6 - 17/03/1995 tarihli ve 22230 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Kadrolu Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük

  Madde 7 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 8 - Bu Yönetmelik hükümlerini Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

  ______________________________________________________________________________________________________

  ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

  MERKEZ TEŞKİLATI

  KADROLU PERSONELİN SİCİL AMİRLERİ

  ______________________________________________________________________________________________________

  SİCİL VERİLECEK MEMURUN ÜNVANI

  I. AMİR

  II. AMİR

  III. AMİR

  __

  ____________________________________________________

  _______________

  _______________

  ______________

  1

  GENEL MÜDÜR

  BAKAN

  -

  -

  __

  ____________________________________________________

  _______________

  _______________

  ______________

  2

  GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

  GENEL MÜDÜR

  BAKAN

  -

  __

  ____________________________________________________

  _______________

  _______________

  ______________

  3

  SAVUNMA SEKRETERİ

  GENEL MÜDÜR

  BAKAN

  -

  __

  ____________________________________________________

  _______________

  _______________

  ______________

  4

  TEFTİŞ KURULU BAŞKANI, I. HUKUK MÜŞAVİRİ-ÖZEL

  KALEM MÜDÜRÜ-YÖNETİM KURULU BÜRO MÜDÜRÜ

  GENEL MÜDÜR

  -

  -

  __

  ____________________________________________________

  _______________

  _______________

  ______________

  5

  MÜŞAVİR-FEN TET.KUR.ÜYESİ-BAŞUZMAN

  GENEL MÜDÜR

  -

  -

  __

  ____________________________________________________

  _______________

  _______________

  ______________

  6

  DAİRE BAŞKANI VE MÜSTAKİL MÜD-SAĞLIK MÜD. (B.TABİP)

  GEN.MÜD.YRD.

  GENEL MÜDÜR

  -

  __

  ____________________________________________________

  _______________

  _______________

  ______________

  7

  BAŞMÜFETTİŞ-MÜFETTİŞ-MÜFETTİŞ YARDIMCISI

  TEFTİŞ KUR.BŞK.

  GENEL MÜDÜR

  -

  __

  ____________________________________________________

  _______________

  _______________

  ______________

  8

  HUKUK MÜŞAVİRİ

  I. HUKUK MÜŞ.

  GENEL MÜDÜR

  -

  __

  ____________________________________________________

  _______________

  _______________

  ______________

  9

  HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNDE MÜDÜR

  HUKUK MÜŞ.

  I. HUKUK MÜŞ.

  GENEL MÜDÜR

  __

  ____________________________________________________

  _______________

  _______________

  ______________

  10

  SAVUNMA SEKRETERLİĞİNDE MÜDÜR (SAV.UZMANI.)

  SAVUNMA SEK.

  GENEL MÜDÜR

  -

  __

  ____________________________________________________

  _______________

  _______________

  ______________

  11

  MÜDÜR (SİVİL SAVUNMA UZMANI)

  SAVUNMA SEK.

  SİV.SAV.GN.MD.

  -

  __

  ____________________________________________________

  _______________

  _______________

  ______________

  12

  DAİRE BAŞKANLIKLARINDA MÜDÜR, BAŞUZMAN

  DAİRE BAŞKANI

  GENEL MÜD.YRD.

  GENEL MÜDÜR

  __

  ____________________________________________________

  _______________

  _______________

  ______________

  13

  DAİRE BAŞKANLIKLARINDA DİĞER PERSONEL

  ŞEF

  MÜDÜR YRD.

  MÜDÜR

  __

  ____________________________________________________

  _______________

  _______________

  ______________

  ______________________________________________________________________________________________________

  ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

  TAŞRA TEŞKİLATI

  KADROLU PERSONELİN SİCİL AMİRLERİ

  ______________________________________________________________________________________________________

  SİCİL VERİLECEK MEMURUN ÜNVANI

  I. AMİR

  II. AMİR

  III. AMİR

  __

  ____________________________________________________

  _______________

  _______________

  ______________

  1

  DAİRE BAŞKANLIKLARINA BAĞLI MÜDÜRLÜKLER

  DAİRE BAŞKANI

  GENL.MÜD.YRD.

  GENEL MÜDÜR

  İŞLETME, TESİS, EĞİTİM, TİCARET, MERKEZ AMBAR)

  __

  ____________________________________________________

  _______________

  _______________

  ______________

  2

  İŞLETME VE TESİS MÜDÜR YARDIMCISI

  MÜDÜR

  DAİRE BAŞKANI

  GENL.MÜD.YRD.

  HUKUK MÜŞAVİRİ-BAŞUZMAN

  I. HUKUK MÜŞ.

  GENEL MÜDÜR

  __

  ____________________________________________________

  _______________

  _______________

  ______________

  3

  İŞLETME VE TESİS MÜDÜRLÜKLERİNDE MÜDÜR

  İŞLT. VE TESİS

  DAİRE BAŞKANI

  GENL.MÜD.YRD.

  MÜDÜRÜ

  __

  ____________________________________________________

  _______________

  _______________

  ______________

  4

  SAĞLIK PERSONELİ (TABİP)

  MÜDÜR

  DAİRE BAŞKANI

  __

  ____________________________________________________

  _______________

  _______________

  ______________

  5

  DİĞER PERSONEL

  ŞEF, BAŞMÜH.

  MÜD.YRD.

  MÜDÜR

  MUHASEBECİ

  __

  ____________________________________________________

  _______________

  _______________

  6

  SİVİL SAVUNMA UZMANI

  MÜDÜR VALİ YARDIMCISIVALİ

   __

  ____________________________________________________

  _______________

  _______________

  ______________

  7

  SAVUNMA UZMANI

  MÜDÜR SAVUNMA SEKRETERİ

  __

  ____________________________________________________

  _______________

  _______________

  ______________

  8

  KORUMA VE GÜVENLİK MEMURU,

  KORUMA VE

  MÜDÜR SAVUNMA SEKRETERİ

  __

  ____________________________________________________

  _______________

  _______________

  ______________

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100