Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

  ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

  Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği

  Resmi Gazete Tarihi: 13/11/2002

  Resmi Gazete Sayısı: 24935

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmelik Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünde sözleşmeli statüde çalışan personelin sicil ve başarı değerlemesini yaparak birinci ve ikinci sicil amirlerinin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli statüde çalışan personel hakkında uygulanır.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 41 inci maddesine göre Bakanlar Kurulunun 13/09/1990 tarihli ve 90/915 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Sicil Amirleri

  Madde 4 - Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında çalışan Sözleşmeli Personel ile bu personelin sicil ve başarı değerlemesi raporlarını doldurmakla görevlendirilen birinci ve ikinci sicil amirleri ekli listede gösterilmiştir.

  Sicil Raporları

  Madde 5 - Sözleşmeli personelin sicil amirleri, sicil ve başarı değerleme dönemi, sicilde bulunacak bilgiler, ayrılış sicilinin verileceği haller, sicil ve başarı değerlemesi raporlarının şekli, değerlemeye esas alınacak sorular, düzenleme zamanı, uygulanacak not usulü, bunların değerlendirilmesi ve muhafaza ile görevli Makamlara dair esaslar, sicil ve başarı değerlemesi raporlarına itiraz ve bunu inceleyecek merciler sicil ve başarı değerlemesine ilişkin diğer hususlar 13/09/1990 tarihli ve 90/915 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmelikteki usul ve esaslara göre yürütülür.

  Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

  Madde 6 - 17/03/1995 tarihli ve 22230 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük

  Madde 7 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 8 - Bu Yönetmelik hükümlerini Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

  ______________________________________________________________________________________

  ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

  MERKEZ TEŞKİLATI

  SÖZLEŞMELİ PERSONELİN SİCİL AMİRLERİ

  ______________________________________________________________________________________

  SİCİL VERİLECEK MEMURUN ÜNVANI

  I. AMİR

  II. AMİR

  ___

  _______________________________________________

  ________________

  _________________

  1

  GENEL MÜDÜRLÜK UZMANI

  GENEL MÜDÜR.

  ___

  _______________________________________________

  ________________

  _________________

  2

  TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI BÜRO ŞEFİ

  TEF.KUR.BŞK.

  GENEL MÜDÜR

  ___

  _______________________________________________

  ________________

  _________________

  3

  TEFTİŞ KURULU BÜRO PERSONELİ

  ŞEF

  TEF.KUR.BŞK.

  ___

  _______________________________________________

  ________________

  _________________

  4

  AVUKAT

  HUKUK MÜŞ.

  I.HUKUK MÜŞ.

  ___

  _______________________________________________

  ________________

  _________________

  5

  HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNDE ŞEF

  MÜDÜR

  HUKUK MÜŞ.

  ___

  _______________________________________________

  ________________

  _________________

  6

  HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNDE DİĞER PERSONEL

  ŞEF

  MÜDÜR

  ___

  _______________________________________________

  ________________

  _________________

  7

  SAVUNMA SEKRETERLİĞİNDE MÜDÜR YARDIMCISI

  MÜDÜR

  SAV.SEKRETERİ

  ___

  _______________________________________________

  ________________

  _________________

  8

  SAVUNMA SEKRETERLİĞİNDE İDARİ İŞLER ŞEFİ

  SAV.SEKRETERİ

  GENEL MÜDÜR

  ___

  _______________________________________________

  ________________

  _________________

  9

  SAVUNMA SEKRETERLİĞİNDE DİĞER PERSONEL

  ŞEF

  MÜD.YRD.

  ___

  _______________________________________________

  ________________

  _________________

  10

  DAİRE BAŞKANLIKLARINDA MÜDÜR YARDIMCISI

  MÜDÜR

  DAİRE BAŞKANI

  ___

  _______________________________________________

  ________________

  _________________

  11

  MÜSTAKİL MÜDÜRLÜKLERDE MÜDÜR YARDIMCISI

  MÜDÜR

  GENEL MÜDÜR

  ___

  _______________________________________________

  ________________

  _________________

  12

  DAİ.BAŞK.LARINDA BŞK.UZMANI-BAŞKANA BAĞLI ŞEF

  DAİRE BAŞKANI

  GEN.MÜD.YRD.

  ___

  _______________________________________________

  ________________

  _________________

  13

  DAİRE BAŞKANLIKLARINDA MÜDÜRLÜK UZMANI

  MÜDÜR

  DAİRE BAŞKANI

  ___

  _______________________________________________

  ________________

  _________________

  14

  DAİRE BAŞKANLIKLARINDA ŞEF-MUHASEBECİ

  MÜDÜR YRD.

  MÜDÜR

  ___

  _______________________________________________

  ________________

  _________________

  15

  DAİRE BAŞKANLIKLARINDA DİĞER PERSONEL

  ŞEF

  MÜD.YRD.

  ___

  _______________________________________________

  ________________

  _________________

  16

  SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDE DOKTOR-ŞEF

  SAĞ.MÜD.(B.TAB)

  GEN.MÜD.YRD.

  ___

  _______________________________________________

  ________________

  _________________

  17

  SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDE DİĞER PERSONEL

  ŞEF

  SAĞ.MD.(B.TABİB)

  ___

  _______________________________________________

  ________________

  _________________

  ______________________________________________________________________________________

  ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

  TAŞRA TEŞKİLATI

  SÖZLEŞMELİ PERSONELİN SİCİL AMİRLERİ

  ______________________________________________________________________________________

  SİCİL VERİLECEK MEMURUN ÜNVANI

  I. AMİR

  II. AMİR

  ___

  _______________________________________________

  ________________

  _________________

  1

  EĞİTİM, TİCARET, MERKEZ AMBAR MÜDÜR YARDIMCISI

  MÜDÜR

  DAİ.BAŞKANI

  AVUKAT

  HUKUK MÜŞAVİRİ

  I. HUK.MÜŞAVİRİ

  ___

  _______________________________________________

  ________________

  _________________

  2

  UZMAN, ŞEF, MUHASEBECİ, BAŞMÜHENDİS

  MÜD.YRD.

  MÜDÜR

  ___

  _______________________________________________

  ________________

  _________________

  3

  DOKTOR

  MÜDÜR

  ___

  _______________________________________________

  ________________

  _________________

  4

  SAĞLIK PERSONELİ

  DOKTOR

  MÜDÜR

  ___

  _______________________________________________

  ________________

  _________________

  5

  DİĞER PERSONEL

  ŞEF, BAŞMÜH.

  MÜD.YRD.

  MUHASEBECİ

  ___

  _______________________________________________

  ________________

  _________________

  6

  KORUMA VE GÜVENLİK AMİRİ

  MÜDÜR

  SAV.SEKRETERİ

  ___

  _______________________________________________

  ________________

  _________________

  7

  KORUMA VE GÜVENLİK GRUP ŞEFİ

  KORUMA VE GÜV.

  MÜDÜR

  KORUMA VE GÜVENLİK MEMURU, BEKÇİ

  AMİRİ

  ___

  _______________________________________________

  ________________

  _________________

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100