Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ER KAZANINDAN İAŞE EDİLECEKLERE İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

  ER KAZANINDAN İAŞE EDİLECEKLERE İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

 

  Resmi Gazete Tarihi: 03/01/1983

  Resmi Gazete Sayısı: 17917

  Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarından:

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç :

  Madde 1 - Bu Yönetmelik, 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununa, 500 Sayılı Kıbrıs'a Gönderilecek Türk Askeri Birliği Mensuplarının Aylık ve Ücretleriyle Çeşitli İstihkakları ve Birliğin Başka Giderleri Hakkında Kanuna ve 2528 sayılı Er Kazanından İaşe Edileceklere İlişkin Kanuna dayanılarak, er kazanından iaşe edilecek subay, astsubay, uzman jandarma çavuş, uzman çavuş, 657 sayılı Kanuna tabi sivil memur ve 1475 sayılı Kanuna tabi işçilerin beslenmelerine ilişkin esas ve usülleri açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.

  Kapsam :

  Madde 2 - Bu yönetmelik barışta, savaş ve seferberlik ile olağanüstü hallerde T.S.K.leri kadrolarında görevli (Jandarma birlikleri dahil) subay, astsubay, uzman jandarma çavuş, uzman çavuş 657 sayılı Kanuna tabi sivil memur ve 1475 sayılı Kanuna tabi işçileri kapsar.

  İKİNCİ BÖLÜM

  Madde 3 - 2528 sayılı Kanunun 1. maddesine, 1402 sayılı Kanunun 26. madde (a) bendine ve 500 sayılı Kanuna göre aşağıdaki fıkralarda gösterilen personel belirtilen hallerde görevlerinin devamı süresince er kazanına ithal edilerek ayrıca beslenirler.

  a. Barışta

  K.K.K. lığı, Dz.K.K. lığı, Hv. K.K. lığı ile J.Gn.K. lığı Birliklerinin:

  (1) Belirli mevziler, radar mevzileri, hudut ve kıyılardaki birlikler, daimi ve geçici olarak müfrez yapan birlikler ile bölük seviyesini geçmeyen yüzer birliklerde görevli personel ile yazlık karakollar gibi mevsimlik görev yapan birlik personeli,

  (2) Hareket planları ve iç güvenlik planlarının denenmesi ve uygulamasında görev alacak personel ve bu amaçla gözetleme, keşif, emniyet ve sahil muhafaza maksadıyla belirli mevzilerde birlik ve ünitelerde görevlendirilecek personel.

  (3) Keşif, emniyet, sahil muhafaza gibi hizmetler nedeniyle üssünden ayrılan yüzer birlikler, hava radar mevzileri ile garnizondan uzakta olup müfrez bulunan ve bölük seviyesini geçmeyen Kara, Deniz ve Hava birliklerinin personeli,

  (4) (Ek bend: 24/11/1994 - 22121 s. R.G./Yön.) Harp Okulları, Askeri Liseler, Astsubay Hazırlama ve Sınıf Okulları, Uzman Jandarma Okulları ile Fakülte ve Yüksek Okul öğrencilerinin eğitimi için atış ve tatbikat bölgelerinde görev alan personel.

  (5) Yangın, deprem, su baskını, salgın hastalık gibi tabii afetlerde görevlendirilen birlik ve karargah personeli.

  (6) İller İdaresi Kanununa göre, Valilikler tarafından, Garnizon Komutanlıklarından kuvvet talep edildiğinde, bu kuvvette görevlendirilen birlik ve karargah personeli.

  (7) Manevra ve tatbikatlara katılan veya özel görev verilen birlik ve karargah personeli.

  b. Savaş ve seferberlik ile olağanüstü hallerde

  (1) Savaş halinde ve bu halin devamı süresince savaşa iştirak eden ve planlayan birlik ve karargah personeli.

  (2) Silahlı Kuvvetler emrine giren 657 Sayılı ve 1475 sayılı yasa kapsamında olan sivil memur ve işçiler.

  (3) Seferberlik halinde ve bu halin devamı süresince bu faaliyete iştirak eden birlik ve karargahta görevli personel.

  (4) Sıkıyönetim ilanı halinde ve bu halin devamı süresince sıkıyönetim sorumluluğu verilen Komutanlıklar ve bu Komutanlıklar emrine daimi veya geçici olarak verilen personel.

  (5) Kıbrıs Türk Barış Kuvveti ve bunun gibi, olağanüstü hallerde benzeri statüde görev alabilecek birlik ve karargahlarda görev alacak personel.

  (6) Askeri hastane, dikimevi, levazım amirlikleri gibi askeri kurum personeli.

  Madde 4 - Bu beslenmeye esas olan istihkaklar, aynen veya bedelen verilemez.

  Madde 5 - Bu yönetmelik, aynı zamanda müstakil iaşe yapan ve 2 nci derece ita amirliği bulunan her kademedeki komutanlıkça da uygulanır.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Madde 6 - Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Madde 7 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma ve İçişleri Bakanları yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100