Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ETİ ZEOLİT KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİCİL RAPORU VERMEYE YETKİLİ AMİRLER YÖNETMELİĞİ

    ETİ ZEOLİT KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİCİL RAPORU VERMEYE YETKİLİ AMİRLER YÖNETMELİĞİ

   

    Resmi Gazete Tarihi: 04/09/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25219

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 112 nci ve Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 11 inci maddeleri uyarınca sicil raporlarının doldurulması suretiyle personelin; mesleki ve yöneticilik ehliyetlerini, genel durum ve davranışlarını tespite yetkili sicil amirlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik hükümleri Eti Zeolit A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olarak istihdam edilen personel hakkında uygulanır.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 112 nci maddesi ve 08/09/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 11 inci maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Teşekkül: Eti Holding Anonim Şirketini,

    b) Genel Müdürlük: Eti Zeolit Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

    c) Sicil Amirleri: Bu Yönetmelikte belirtilen sicil amirlerini,

    d) Birim: Belirli hizmetleri bünyesinde toplayıp yürüten ve/veya uygulayan birimi,

    ifade eder.

    Sicil Amirleri

    Madde 5 - Sicil raporlarını doldurmaya yetkili birinci, ikinci ve üçüncü sicil amirlerinin kimler olacağı EK-1 Cetvelde gösterilmiştir.

    Yönetmelikte Hüküm bulunmayan Haller

    Madde 6 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 7 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 8 - Bu Yönetmelik hükümlerini Eti Zeolit A.Ş. Genel Müdürü yürütür.

    EK - 1

    ETİ ZEOLİT KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

       GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    SİCİL RAPORU VERMEYE YETKİLİ AMİRLER

          CETVELİ

    Sicil Raporu Tanzim   Birinci Sicil         İkinci Sicil      Üçüncü Sicil

    Edilen Personel      Amiri         Amiri         Amiri

    _______________   ____________         ____________      ______________

    Genel Müdür      Bakan         -      -

    Genel Müdür      Genel Müdür      Eti Holding A.Ş.      -

    Yardımcısı         Genel Müdürü

    Sivil Savunma Uzmanı   Genel Müdür      Sivil Savunma       İçişleri Bakanlığı

                         Genel Müdürü      Müsteşarı

    Birim Müdürü      Genel Müdür      Genel Müdür      -

                Yardımcısı

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100