Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ETİ ZEOLİT KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL SİCİL VE BAŞARI DEĞERLEMESİ RAPORU VERMEYE YETKİLİ AMİRLER YÖNETMELİĞİ

    ETİ ZEOLİT KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL SİCİL VE BAŞARI DEĞERLEMESİ RAPORU VERMEYE YETKİLİ AMİRLER YÖNETMELİĞİ

   

    Resmi Gazete Tarihi: 04/09/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25219

    Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanlığından:

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmelik, 13/09/1990 tarihli ve 90/915 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesi uyarınca sicil ve başarı raporlarının doldurulması suretiyle personelin; mesleki ve yöneticilik ehliyetlerini, genel durum ve davranışlarını tespite yetkili sicil amirlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik hükümleri Eti Zeolit A.Ş. Genel Müdürlüğünde, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi hükümlerine tabi olarak istihdam edilen personel hakkında uygulanır.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile 13/09/1990 tarihli ve 90/915 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Genel Müdürlük: Eti Zeolit Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

    b) Sicil Amirleri: Bu Yönetmelikte belirtilen sicil amirlerini,

    c) Birim: Belirli hizmetleri bünyesinde toplayıp yürüten ve/veya uygulayan birimi,

    d) Sözleşmeli Personel: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendinde tanımı yapılan ve bir görev pozisyonunda çalışan personeli,

    ifade eder.

    Sicil Amirleri

    Madde 5 - Sözleşmeli personelin Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporlarını doldurmaya yetkili birinci ve ikinci sicil amirlerinin kimler olacağı EK-1 cetvelde gösterilmiştir.

    Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

    Madde 6 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 7 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 8 - Bu Yönetmelik hükümlerini Eti Zeolit A.Ş. Genel Müdürü yürütür.

    EK - 1

       ETİ ZEOLİT KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

          GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    SÖZLEŞMELİ PERSONEL SİCİL VE BAŞARI DEĞERLEMESİ RAPORU

       VERMEYE YETKİLİ AMİRLER CETVELİ

    Sicil Raporu Tanzim

    Edilen Personel      Birinci Sicil Amiri   İkinci Sicil Amiri

    __________________   _________________   _____________

    Avukat         Genel Müdür         -

    Baş Mühendis      Birim Müdürü      Genel Müdür Yardımcısı

    Teknik Şef, Mühendis,

    Şef ve diğer personel   Birim Müdürü      Genel Müdür Yardımcısı

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100