Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor





EMNİYET TEŞKİLATINDA KULLANILACAK TANITICI BAYRAKLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

    EMNİYET TEŞKİLATINDA KULLANILACAK TANITICI BAYRAKLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

    Emniyet Teşkilatında Kullanılacak Tanıtıcı Bayraklar Hakkında Yönetmelik

    İçişleri Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi: 13/02/1996

    Resmi Gazete Sayısı: 22553

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç ve Kapsam

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Emniyet Teşkilatında tanıtıcı bayrak olarak kullanılacak sancak, fors ve flamalarla ilgili esas ve usulleri düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Emniyet Teşkilatında tanıtıcı bayrak olarak kullanılacak sancak, fors ve flamaların renk, şekil ve boyutlarını ve kullanılma biçimlerini kapsar.

    İKİNCİ BÖLÜM : Genel Esaslar

    Emniyet Genel Müdürlüğü Sancak, Fors ve Flaması

    Madde 3 - Emniyet Genel Müdürlüğü Makamını simgeleyen sancak, fors ve flamaların renk, şekil ve ölçüleri aşağıda belirtilmiştir.

    a) Sancak: Emniyet Genel Müdürlüğü Sancağı, kırmızı beyaz renkte parlak kumaştan yapılır. 150x100 santimetre ebadındadır. Kenarları beyaz sırma püsküllüdür. Sancağın sol baş tarafına 60'ar santimetre uzunluğunda kordonlu ve uçlarında 10 santimetre büyüklüğünde kırmızı beyaz renkte iki topuzlu püskül asılıdır. Her iki yüzün ortasında 45x30 santimetre ebadında Polis arması, sol üst köşede Emniyet Genel Müdürünün rütbe işareti yer alır. Rütbe işaretinin altında beyaz sırma ile "Emniyet Genel Müdürlüğü" yazılıdır. Sancak, Genel Müdürlük Makamında Türk Bayrağının solunda bulundurulur. (Şekil-1)

    b) Fors: Emniyet Genel Müdürünün hizmet otosunun ön tamponunun soluna çelik veya krome edilmiş madenden 60 santimetre uzunluğunda bir çubuğa çekilen fors; 22.5x15 santimetre ebadında kırmızı-beyaz renkte parlak kumaştan olup, her iki yüzün ortasında 8x6 santimetre ebadında Polis arması ve sol üst köşesinde Emniyet Genel Müdürünün rütbe işareti bulunur. Forsun kenarları beyaz sırma şeritlidir.

    c) Göndere Çekilen Emniyet Genel Müdürlüğü Flaması: 75x50 santimetre ebadında kırmızı-beyaz renkte mat kumaştan yapılır. Her iki yüzün ortasında 22.5.x15 santimetre ebadında Polis arması ve sol üst köşesinde Emniyet Genel Müdürünün rütbe işareti bulunur. Emniyet Genel Müdürünün bulunduğu yeri belirtmek üzere hizmet binasında göndere çekili vaziyette bulundurulur. Emniyet Genel Müdürünün denetlemeye gittiği Emniyet Teşkilatı binalarına, o yerde bulunduğu sürece çekilir.

    d) Duvar Flaması: Emniyet Genel Müdürlüğü Duvar Flaması; kısa kenarı 20 santimetre, uzun kenarı 30 santimetre olan ikiz kenar üçgen şeklinde ve kırmızı-beyaz renkte parlak kumaştandır. Flamanın her iki yüzünde Emniyet Genel Müdürünün rütbe işareti bulunur. Uzun kenarları, beyaz sırma şeritlidir. (Şekil-2)

    Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Flamaları

    Madde 4 - (Değişik: 28/09/2002 -24890 s. R.G./Yön.) Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı Flaması; 150x100 santimetre ebadında kırmızı-beyaz renkte parlak kumaştan yapılır. Her iki yüzün ortasında 45x30 santimetre ebadında Polis arması, sol üst köşede Genel Müdür Yardımcısının rütbesini belirten defne dalı içinde dört küçük Polis yıldızı bulunur. Rütbe işaretinin altında beyaz sırma ile "Genel Müdür Yardımcısı" yazılıdır. (Şekil-3)

    Teftiş Kurulu Başkanlığı Flamasının şekil, renk ve ölçüleri Genel Müdür Yardımcılığı Flamasının aynı olup, rütbe işaretinin altında beyaz sırma ile Teftiş Kurulu Başkanı yazılıdır.

    Flama, Genel Müdür Yardımcılarının ve Teftiş Kurulu Başkanının makamında, makam masasının solunda yer alır

    Daire Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği Flamaları

    Madde 5 - (Değişik: 28/09/2002 - 24890 s. R.G./Yön.) Daire Başkanlığı Flaması; 150x100 santimetre ebadında kırmızı-beyaz renkte parlak kumaştan yapılır. Her iki yüzden ortasında 45x30 santimetre ebadında Polis arması, sol üst köşede Daire Başkanının rütbesini belirten defne dalı içinde dört küçük Polis yıldızı bulunur. Rütbe işaretinin altında beyaz sırma ile Daire Başkanlığının ismi yazılıdır. (Şekil-4)

    Hukuk Müşavirliği Flamasının şekil, renk ve ölçüleri Daire Başkanlığı Flamasının aynı olup, rütbe işaretinin altında beyaz sırma ile Hukuk Müşavirliği yazılıdır.

    Flama, Daire Başkanı ve 1. Hukuk Müşavirinin makamında, makam masasının solunda yer alır.

    İl Emniyet Müdürlüğü Fors ve Flaması

    Madde 6 - İl Emniyet müdürlüklerince aşağıda belirtilen fors ve flamalar kullanılır.

    a) İl Emniyet Müdürlüğü Flaması: 150x100 santimetre ebadında kırmızı-beyaz renkte parlak kumaştan yapılır. Her iki yüzün ortasında 45x30 santimetre ebadında Polis arması, sol üst köşede İl Emniyet Müdürünün rütbesini belirten defne dalı içinde dört küçük Polis yıldızı bulunur. Yıldızların altına beyaz sırma ile ait olduğu Emniyet Müdürlüğünün adı yazılır. Flama İl Emniyet Müdürlerinin makamında, makam masasının solunda bulundurulur. (Şekil-5)

    b) Fors: İl Emniyet Müdürünün hizmet otosunun ön tamponunun soluna çelik veya krome edilmiş madenden 60 santimetre uzunluğunda bir çubuğa çekilen fors; 22.5x15 santimetre ebadında, kırmızı beyaz renkte parlak kumaştan olup, her iki yüzün ortasında 8x6 santimetre ebadında Polis arması ve sol üst köşesinde İl Emniyet Müdürünün rütbe işareti olan defne dalı içinde dört küçük Polis yıldızı bulunur. Forsun kenarları beyaz sırma şeritlidir.

    c) Göndere Çekilen İl Emniyet Müdürlüğü Flaması: 75x50 santimetre ebadında ve kırmızı-beyaz renkte mat kumaştan yapılır. Her iki yüzün ortasında 22.5x15 santimetre ebadında, Polis arması, sol üst köşesinde İl Emniyet Müdürünün rütbesini belirten defne dalı içinde dört küçük Polis yıldızı bulunur. Bu yıldızların altında beyaz sırma ile ait olduğu Emniyet Müdürlüğünün adı yazılır. Flama İl Emniyet Müdürü makamında olduğu zamanlarda hizmet binasında göndere çekili olarak bulundurulur.

    Polis Akademisi Başkanlığı Sancak, Fors ve Flaması

    Madde 7 - Polis Akademisi Başkanlığınca aşağıda belirtilen sancak, fors ve flamalar kullanılır.

    a) Sancak: Polis Akademisi Başkanlığı Sancağı; 150x100 santimetre ebadında, kırmızı-beyaz renkte parlak kumaştan yapılır. Sancağın sol baş tarafına 60'ar santimetre uzunluğunda kordonlu ve uçlarında 10 santimetre büyüklüğünde kırmızı-beyaz renkte iki topuzlu püskül asılıdır. Her iki yüzün ortasında 64,5x67,5 santimetre ebadında Polis Akademisi arması bulunur. (Şekil-6)

    Diğer fors ve flamalarda sol üst köşede bulunan Polis Akademisi arması, flamaların kendi ebatları çerçevesinde orantılı olarak küçültülerek bulunur.

    b) Fors: Polis Akademisi Başkanının hizmet otosunun ön tamponunun soluna çelik veya krom edilmiş madenden 60 santimetre uzunluğunda bir çubuğa çekilen fors; 22.5x15 santimetre ebadında, kırmızı-beyaz renkte parlak kumaştan olup, her iki yüzün ortasında 8x6 santimetre ebadında Polis arması bulunur. Forsun kenarları, beyaz sırma şeritlidir.

    c) Göndere Çekilen Polis Akademisi Başkanlığı Flaması: 75x50 santimetre ebadında, kırmızı-beyaz renkte mat kumaştan yapılır. Her iki yüzün ortasında Polis Akademisi arması bulunur. Flama, Polis Akademisi Başkanının bulunduğu yeri belirtmek maksadıyla göndere çekili vaziyette bulundurulur.

    d) Polis Akademisi Başkanlığı Masa Flaması: 22,5x15 santimetre ebadında, kırmızı-beyaz renkte mat kumaştan yapılır. Her iki yüzün ortasında Polis Akademisi arması bulunur.

    e) Polis Akademisi Başkanlığı ve İlgili Birimlerin Duvar Flaması: Kısa kenarı 20 santimetre, uzun kenarı 30 santimetre olan ikiz kenar üçgen şeklinde ve kırmızı-beyaz renkte parlak kumaştandır. Polis Akademisi Başkanlığının Duvar Flamasının her iki yüzünde Polis Akademisi arması ve altında da ilgili birimlerin armaları bulunur. Diğer birimlerin duvar flamalarında ise, her iki yüzünde kendi birimlerinin armaları bulunur. Duvar flamalarının uzun kenarları beyaz şeritlidir.

    f) Güvenlik Bilimleri Fakültesi Flaması: 150x100 santimetre ebadında, kırmızı-beyaz renkte parlak kumaştan yapılır. Her iki yüzün ortasında 63,5x55 santimetre ebadında Güvenlik Bilimleri Fakültesi arması ve sol üst köşede Polis Akademisi arması bulunur. Flama fakülte dekanının makam masasının solunda bulunur. (Şekil-7)

    g) Güvenlik Bilimleri Fakültesi Masa Flaması: 22.5x15 santimetre ebadında, kırmızı-beyaz mat kumaştan olup, her iki yüzün ortasında Güvenlik Bilimleri Fakültesi arması ve sol üst köşede Polis Akademisi arması bulunur.

    h) Güvenlik Bilimleri Fakültesi Sınıflar Amirliği Flaması: 75x50 santimetre ebadında, kırmızı-beyaz renkte parlak kumaştan yapılır. Her iki yüzün ortasında Fakülte arması ve sol üst köşesinde Polis Akademisi arması bulunur. Flamanın sol alt köşesinde hangi sınıfa ait olduğu beyaz sırma ile yazılıdır.

    i) Güvenlik Bilimleri Fakültesi Sınıf Amirliği Flaması: 60x40 santimetre ebadında, kırmızı-beyaz renkte parlak kumaştan yapılır. Her iki yüzün ortasında fakülte arması ve sol üst köşesinde Polis Akademisi arması bulunur. Flamanın sol alt köşesinde hangi sınıfa ait olduğu beyaz sırma ile yazılıdır.

    j) Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Flaması: 150x100 santimetre ebadında, kırmızı-beyaz renkte parlak kumaştan yapılır. Her iki yüzün ortasında 64x56 santimetre ebadında Güvenlik Bilimleri Enstitü arması ve sol üst köşede Polis Akademisi arması bulunur. Flama Enstitü Müdürünün makam masasının solunda bulunur. (Şekil-7/A)

    k) Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Masa Flaması: 22.5x15 santimetre ebadında, kırmızı-beyaz mat kumaştan olup, her iki yüzün ortasında Enstitü arması ve sol üst köşesinde Polis Akademisi arması bulunur.

    l) Polis Meslek Yüksek Okulları Flaması: 150x100 santimetre ebadında, kırmızı-beyaz renkte parlak kumaştan yapılır. Her iki yüzün ortasında Yüksekokulun arması, sol üst köşede Polis Akademisi arması bulunur. Yüksekokulun armasının altında okulun ismi yazılır. Flama Okul Müdürünün makam masasının solunda bulunur. (Şekil-8)

    m) Göndere Çekilen Polis Meslek Yüksekokulları Flaması: 75x50 santimetre ebadında kırmızı-beyaz renkte mat kumaştan yapılır. Her iki yüzün ortasında Yüksekokul arması, sol üst köşede Polis Akademisi arması bulunur. Okul armasının üstünde sıralı olarak Okul müdürünün rütbesini belirten dört küçük Polis Yıldızı bulunur. Flama Okul Müdürünün makamında olduğu zamanlar Okul binasında göndere çekili vaziyette bulundurulur.

    n) Polis Meslek Yüksek Okulları Masa Flaması: 22.5x15 santimetre ebadında, kırmızı-beyaz renkte mat kumaştan olup, her iki yüzün ortasında Yüksekokul arması ve sol üst köşesinde Polis Akademisi arması bulunur.

    o) Polis Meslek Yüksek Okulları Sınıflar Amirliği Flaması: 75x50 santimetre ebadında, kımızı-beyaz renkte parlak kumaştan yapılır. Her iki yüzün ortasında Yüksekokul arması, sol üst köşede Polis Akademisi arması bulunur. Sol alt köşede beyaz sırma ile Sınıflar Amirliği yazılır.

    p) Polis Meslek Yüksek Okulları Sınıf Amirliği Flaması: 60x40 santimetre ebadında, kırmızı-beyaz renkte parlak kumaştan yapılır. Her iki yüzün ortasında Yüksekokul arması, sol üst köşede Polis Akademisi arması bulunur. Flamanın sol alt köşesinde beyaz sırma ile hangi sınıfa ait olduğu yazılır.

    r) Fakülte ve Yüksekokullar Flaması: 75x50 santimetre ebadında, kırmızı-beyaz renkte parlak kumaştan yapılır. Her iki Yüzün ortasında "FYO" yazısı, sol üst köşede Polis Akademisi arması bulunur. (Şekil-8/A)"

    Polis Koleji Müdürlüğü Flaması

    Madde 8 - (Değişik: 28/09/2002 - 24890 s. R.G./Yön.) Polis Koleji Müdürlünce aşağıda belirtilen flamalar kullanılır.

    a) Polis Koleji Müdürlüğü Flaması: 150x100 santimetre ebadında, kırmızı-beyaz renkte parlak kumaştan yapılır. Her iki yüzün ortasında 45x30 santimetre ebadında Polis arması, sol üst köşede Okulun arması bulunur. Okulun armasının üstünde sıralı olarak Okul Müdürünün rütbesini belirten dört küçük Polis yıldızı bulunur. Flama Okul Müdürünün makam masasının solunda bulunur. (Şekil-9)

    b) Göndere Çekilen Flamalar: 75x50 santimetre ebadında kırmızı-beyaz renkte mat kumaştan yapılır. Her iki yüzün ortasında 22.5x15 santimetre ebadında Polis Arması, sol üst köşede Kolej arması bulunur. Okul armasının üstünde sıralı olarak Okul müdürünün rütbesini belirten dört küçük Polis Yıldızı bulunur. Flama, Okul Müdürünün makamında olduğu zamanlar Okul binasında göndere çekili vaziyette bulundurulur.

    c) Masa Flaması: 22.5x15 santimetre ebadında, kırmızı-beyaz renkte mat kumaştan olup, her iki yüzün ortasında 8x6 santimetre ebadında Polis arması ve sol üst köşesinde Okul arması bulunur.

    d) Sınıflar Amirliği Flaması: 75x50 santimetre ebadında, kımızı-beyaz renkte parlak kumaştan yapılır. Her iki yüzün ortasında 22,5x15 santimetre ebadında Polis Arması, sol üst köşede Okul arması bulunur. Sol alt köşede beyaz sırma ile Sınıflar Amirliği yazılır. (Şekil-10)

    e) Sınıf Amirliği Flaması: 60x40 santimetre ebadında, kırmızı-beyaz renkte parlak kumaştan yapılır. Her iki yüzün ortasında 18x12 santimetre ebadında Polis Arması, sol üst köşede Okul arması bulunur. Flamanın sol alt köşesinde Beyaz sırma ile hangi sınıfa ait olduğu yazılır. (Şekil-11)

    Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü Flamaları

    Madde 9 - Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü Flaması; 150x100 santimetre ebadında kırmızı-beyaz renkte parlak kumaştan yapılır. Her iki yüzün ortasında 45x30 santimetre ebadında Polis arması, sol üst köşede Moral Eğitim Merkezi Müdürünün rütbesini belirten defne dalı içinde dört küçük Polis yıldızı bulunur. Yıldızların altına beyaz sırma ile ait olduğu Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğünün adı yazılır. Flama Moral Eğitim Merkezi Müdürlerinin makamında, makam masasının solunda bulundurulur. (Şekil-12)

    Göndere Çekilen Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü Flaması; 75x50 santimetre ebadında ve kırmızı-beyaz renkte mat kumaştandır. Her iki yüzün ortasında 22.5x15 santimetre ebadında Polis arması, sol üst köşesinde Moral Eğitim Merkezi Müdürünün rütbesini belirten defne dalı içinde dört küçük Polis yıldızı bulunur. Bu yıldızların altında beyaz sırma ile ait olduğu Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğünün adı yazılır. Flama, Moral Eğitim Merkezi Müdürü makamında olduğu zamanlarda hizmet binasında göndere çekili olarak bulundurulur.

    İlçe Emniyet Müdürlüğü Flaması

    Madde 10 - İlçe Emniyet Müdürlüğü Flaması; 150x100 santimetre ebadında, kırmızı-beyaz renkte parlak kumaştan yapılır. Her iki yüzün ortasında 45x30 santimetre ebadında Polis arması, sol üst köşede İlçe Emniyet Müdürünün rütbesini belirten defne dalı içinde iki küçük Polis yıldızı bulunur. Rütbe işaretinin altında Beyaz sırma ile İlçe Emniyet Müdürlüğünün adı yazılıdır. Flama İlçe Emniyet Müdürünün makamında masasının solunda bulunur. (Şekil-13)

    Göndere Çekilen İlçe Emniyet Müdürlüğü Flaması; 75x50 santimetre ebadında ve kırmızı-beyaz renkte mat kumaştandır. Her iki yazın ortasında 22.5x15 santimetre ebadında Polis arması, sol üst köşesinde İlçe Emniyet Müdürünün rütbesini gösterir defne dalı içinde iki küçük Polis yıldızı bulunur. İlçe Emniyet Müdürü makamında olduğu zaman, hizmet binasında göndere çekili olarak bulundurulur.

    İlçe Emniyet Amirliği Flaması

    Madde 11 - İlçe Emniyet Amirliği Flaması; 150x100 santimetre ebadında, kırmızı-beyaz renkte parlak kumaştan yapılır. Her iki yüzün ortasında 45x30 santimetre ebadında Polis arması, sol üst köşede İlçe Emniyet Amirinin rütbesini belirten gümüşi beyaz defne dalı içinde bir küçük Polis yıldızı bulunur. Rütbe işaretinin altında beyaz sırma ile İlçe Emniyet Amirliğinin adı yazılıdır. Flama İlçe Emniyet Amirinin makamında masasının solunda bulunur. (Şekil-14)

    Göndere Çekilen İlçe Emniyet Amirliği Flaması; 75x50 santimetre ebadında ve kırmızı-beyaz renkte mat kumaştandır. Her iki yüzün ortasında 22.5x15 santimetre ebadında Polis arması, sol üst köşesinde İlçe Emniyet Amirinin rütbesini gösterir gümüşi beyaz defne dalı ve bir küçük Polis yıldızı bulunur. İlçe Emniyet Amiri makamında olduğu zaman, hizmet binasında göndere çekili olarak bulundurulur.

    Eğitim-Öğretim Kurumları Duvar Flamaları

    Madde 12 - Eğitim Öğretim Kurumlarının duvar flamaları Şekil 15 ve 16'da gösterilen renk, biçim ve ölçülerde yapılır.

    Diğer Flamalar

    Madde 13 - Trampet takımında 37.5x25 santimetre, boru takımında 52.5x35 santimetre ebadında, kırmızı-beyaz parlak kumaştan yapılan flamalar kullanılır. Flamaların her iki yüzünün ortasında Polis arması, sol üst köşesinde ait olduğu Okulun amblemi bulunur.

    Polis eğitim merkezi müdürlüğü flamaları

    Ek Madde 1 - ( Ek madde: 19/10/2005-25971 S.R.G. Yön/1.mad)

    Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğünce aşağıda belirtilen flamalar kullanılır.

    a) Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü Flamaları: 150x100 santimetre ebadında, kırmızı-beyaz renkte parlak kumaştan yapılır. Her iki yüzün ortasında 45x30 santimetre ebadında polis arması, sol üst köşede Eğitim Merkezi Müdürlüğünün arması bulunur. Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğünün armasının üstünde sıralı olarak Polis Eğitim Merkezi Müdürünün rütbesini belirten dört küçük polis yıldızı bulunur. Flama, Polis Eğitim Merkezi Müdürünün makam masasının solunda bulunur. (Şekil-17)

    b) Göndere Çekilen Flamalar: 75x50 santimetre ebadında kırmızı-beyaz renkte mat kumaştan yapılır. Her iki yüzün ortasında 22,5x15 santimetre ebadında polis arması, sol üst köşede Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğünün arması bulunur. Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğünün armasının üstünde sıralı olarak Polis Eğitim Merkezi Müdürünün rütbesini belirten dört küçük polis yıldızı bulunur. Flama, Polis Eğitim Merkezi Müdürünün makamında olduğu zamanlar Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü binasında göndere çekili vaziyette bulundurulur.

    c) Masa Flaması: 22,5x15 santimetre ebadında, kırmızı-beyaz renkte mat kumaştan olup, her iki yüzün ortasında 8x6 santimetre ebadında polis arması ve sol üst köşesinde Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğünün arması bulunur.

    Trafik polis eğitim merkezi flamaları

    Ek Madde 2 - ( Ek madde: 19/10/2005-25971 S.R.G. Yön/1.mad)

    Trafik Polis Eğitim Merkezince aşağıda belirtilen flamalar kullanılır.

    a) Trafik Polis Eğitim Merkezi Flaması: 150x100 santimetre ebadında, kırmızı-beyaz renkte parlak kumaştan yapılır. Her iki yüzün ortasında 45x30 santimetre ebadında polis arması, sol üst köşede, Trafik Polis Eğitim Merkezi arması bulunur. Eğitim Merkezi armasının iç üst kısmında Merkezin ismi yazılır ve armanın üstünde sıralı olarak Eğitim Merkezi Müdürünün rütbesini belirten dört küçük polis yıldızı bulunur. Flama, Eğitim Merkezi Müdürünün makam masasının solunda bulunur. (Şekil-18)

    b) Göndere Çekilen Trafik Polis Eğitim Merkezi Flaması: 75x50 santimetre ebadında kırmızı-beyaz renkte mat kumaştan yapılır. Her iki yüzün ortasında 22,5x15 santimetre ebadında polis arması, sol üst köşede Trafik Polis Eğitim Merkezi arması bulunur. Eğitim Merkezi armasının üstünde sıralı olarak Eğitim Merkezi Müdürünün rütbesini belirten dört küçük polis yıldızı bulunur. Flama Eğitim Merkezi Müdürünün makamında olduğu zamanlar Eğitim Merkezi binasında göndere çekili vaziyette bulundurulur.

    c) Trafik Polis Eğitim Merkezî Masa Flaması: 22,5x15 santimetre ebadında, kırmızı-beyaz renkte mat kumaştan olup, her iki yüzün ortasında 8x6 sol üst köşesinde polis arması ve sol üst köşesinde Trafik Polis Eğitim Merkezi arması bulunur.

    d) Trafik Polis Eğitim Merkezi Sınıflar Amirliği Flaması: 75x50 santimetre ebadında, kırmızı-beyaz renkte parlak kumaştan yapılır. Her iki yüzün ortasında 22,5x15 santimetre ebadında polis arması, sol üst köşede Trafik Polis Eğitim Merkezi arması bulunur. Sol alt köşede beyaz sırma ile Sınıflar Amirliği yazılır. (Şekil-19)

    Polis meslek eğitim merkezi müdürlüğü flamaları

    Ek Madde 3 - ( Ek madde: 19/10/2005-25971 S.R.G. Yön/1.mad)

    Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünce aşağıda belirtilen flamalar kullanılır.

    a) Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü Flamaları: 150x100 santimetre ebadında, kırmızı-beyaz renkte parlak kumaştan yapılır. Her iki yüzün ortasında 45x30 santimetre ebadında polis arması, sol üst köşede Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünün arması bulunur. Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünün armasının üstünde sıralı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürünün rütbesini belirten dört küçük polis yıldızı bulunur. Flama, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürünün makam masasının solunda bulunur. (Şekil-20)

    b) Göndere çekilen flamalar: 75x50 santimetre ebadında kırmızı-beyaz renkte mat kumaştan yapılır. Her iki yüzün ortasında 22,5x15 santimetre ebadında polis arması, sol üst köşede Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünün arması bulunur. Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünün armasının üstünde sıralı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürünün rütbesini belirten dört küçük polis yıldızı bulunur. Flama, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürünün makamında olduğu zamanlar Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü binasında göndere çekili vaziyette bulundurulur.

    c) Masa Flaması: 22,5x15 santimetre ebadında, kırmızı-beyaz renkte mat kumaştan olup, her iki yüzün ortasında 8x6 santimetre ebadında polis arması ve sol üst köşesinde Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünün arması bulunur.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Son Hükümler

    Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

    Madde 14 - 28/12/1989 tarih ve 20386 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Emniyet Teşkilatında Kullanılacak Tanıtıcı Bayraklar Hakkında Yönetmelik" yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 15 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 16 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam Alanı







Zirve100