Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

AV KORUMA GÖREVLİLERİ KIYAFET YÖNETMELİĞİ

    AV KORUMA GÖREVLİLERİ KIYAFET YÖNETMELİĞİ

    Av Koruma Görevlileri Kıyafet Yönetmeliği

    Çevre ve Orman Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi: 06/08/2004

    Resmi Gazete No: 25545

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; sürdürülebilir av ve yaban hayatı yönetimi için av ve yaban hayvanlarının doğal yaşam ortamları ile birlikte korunmaları, geliştirilmeleri ile avlanmalarının kontrol altında ve düzenli olarak yapılabilmesini, bu kapsamdaki av suçlarının takibi görevlerinde çalışacak personelin; çağdaş, sade ve görevin özelliklerine uygun bir kıyafette olmalarını, kılık kıyafette birlik ve bütünlük içinde bulunmalarını sağlamaktır.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik; Çevre ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğünde Av Koruma Memuru olarak eğitilen ve görevlendirilen her sınıf, derece ve vazifede çalışan memurlar ile yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ve avlaklarda koruma görevi verilen memur ve işçi statüsünde çalışan personeli kapsar.

    Hukuki Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 20 nci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Bakanlık : Çevre ve Orman Bakanlığını,

    Genel Müdürlük: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünü,

    Av Koruma Memuru: 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamındaki suçların takibi, av ve yaban hayatı yaşama ortamlarının ve avcıların kontrolü, av ve yaban hayvanlarının bakımı, korunması, geliştirilmesi, gözlenmesi ve sayımı ile bu konularda gerekli tespitleri yapmak üzere eğitilen ve görevlendirilen memurları,

    Saha Bekçisi: Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ile avlaklarda koruma görevi verilen memur ve işçi statüsünde çalışan personeli,

    ifade eder

    İKİNCİ BÖLÜM : Genel Esaslar

    Av Koruma Görevlilerinin Giyecekleri Elbiselerin Rengi, Biçimi ve Evsafı

    Madde 5 - Av koruma görevlileri görevlerini yaparken, rengi, biçimi ve evsafı tespit edilen resmi elbiselerini giymek ve bu konuda konulmuş esaslara uymakla yükümlüdürler. Resmi elbiseler ve işaretleri eskimiş olsa bile satılmaları ve başkaları tarafından giyilmeleri yasaktır.

    Av koruma görevlilerinin giydikleri resmi elbiseler birim amirleri tarafından devamlı kontrol edilir. Renk ve biçimi tespit edilen elbiselerin, temiz, lekesiz, sökük ve yırtık olmadan gerekli işaretleri de taşır şekilde kullanılmaları esastır.

    Av Koruma Görevlilerinin Resmi Kıyafetleri ile İlgili Hususlar

    Madde 6 - Av koruma memurlarına görevleri esnasında, giyecekleri elbiseler Bakanlık tarafından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1475 sayılı İş Kanunu ve 4915 sayılı Kanunun ilgili maddelerinde belirtildiği şekilde ve miktarda verilir.

    Av koruma memurlarının giyecekleri elbiselere ait bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

    a) Av koruma memuru kışlık, harici ve takım elbisesi:

    Erkek av koruma memurları, ceket, pantolon ve şapkadan oluşan, nefti yeşil yünlü kumaştan takım; bayan av koruma memurları ise yine aynı renk ceket, şapka, pantolon veya etek giyerler. (Şekil 1-2) Astarlar, kumaş ile aynı renktedir.

    Av koruma memurları, takım elbiselerinin içine krem rengi gömlek giyip, erkekler bordo kravat, bayanlar ise bordo fular takar.

    Ceket; üst cepleri dışarıda ve pilelidir. Alt ceplerin sadece kapakları dışarıdadır. Ceket ön düğmeleri numunesi verilen büyük boy kabartmalı ve dört adet; cep düğmeleri numunesi verilen küçük boy, kabartmalıdır. Ceket kolları, bitiminde on santimetre üstten koyu yeşil biyelidir. Sol göğüs üstünde madeni av koruma kokardı, sağ cep üzerinde isimlik bulunur. Şapka ve sağ kol üzerinde doğa koruma ve milli park amblemli madeni kokart takılır. (Şekil 4)

    Takım elbise; pantolonu tek pileli, belden dar, arka ceplerin kenarları dört santimetre eninde, düz kapaklı ve kemer astarı elbise kumaşı rengindedir. Pantolon paçası dublesiz ve yirmi dört santimetre genişliğinde, boyu ayakkabı üzerine düşecek şekildedir. (Şekil 6)

    Şapka; tepe kenarı telli, madeni doğa koruma ve milli park kokartlı ve fiber güneşliklidir. Ön kayışı siyah olup, kayış bitimlerinde küçük kabartmalı düğme bulunur. (Şekil 22)

    Ayakkabı; yüzü siyah renkli deri, ökçesi ve tabanı siyah lastik malzemeden yapılmış iskarpindir. Ön kısmı bombeli ve maskaratsız olup, beş delikli bağcıklı ve birinci sınıf malzemeden yapılır.

    Gömlek; krem rengi, kravat yakalı ve uzun kollu olup, poplin kumaştandır.

    Kravat ve fular; mat bordo renkli, polyester kumaştandır.

    b) Av-Koruma Memuru yazlık harici elbisesi:

    Yazlık harici elbise; krem rengi gömlek, nefti yeşil pantolon ve bereden ibarettir. (Şekil 3)

    Yazlık harici gömlek; krem rengi, beş santimetre eninde abbaş yakalı, kısa kollu olup, pamuklu kumaştandır. Önde beş küçük boy kabartmalı düğme bulunur. Sol göğüs üstten ceplidir. Kolları üç santimetre üstten siyah biyelidir. Sol göğüs üstünde Av koruma, sağ kolda doğa koruma ve milli park amblemli ip örgü kokart yer alır. Sağ göğüste cep yoktur. Sağ tarafa, sol cep üst hizasında madeni isimlik takılır. (Şekil 5)

    Pantolon; kışlık harici takım elbise pantolonu ile aynı şekilde pamuklu kumaştandır.

    Bere; nefti yeşil renkli olup, önünde doğa koruma ve milli park kokardı bulunur. (Şekil 23)

    Ayakkabı; kışlık harici takım elbise ayakkabısı şeklinde ve kösele tabanlıdır.

    c) Av Koruma Memuru kışlık iş elbisesi:

    Kışlık iş elbiseleri; mont, pantolon, triko kazak, gömlek, bot, bere ve evrak/eşya çantasından ibarettir. (Şekil 8)

    Mont; nefti yeşil renkli, kalın yünlü kumaştan, astarı, aynı renk ince polyester kumaştan ve kapitone dikişli olacaktır. Yaka dil uzunluğu sekiz buçuk santimetre olup, onaltı santimetre eninde ve iki yan dış ceplidir. Üstte cep bulunmaz. Metal fermuar, dört santimetre kumaş pot kapaklıdır. Fermuar bitiminde üstte, altta ve cep kapaklarında çıtçıt bulunur. Kol manşetleri ve kemer beş-altı santimetre enindedir ve lastikle daraltılmıştır. ( Şekil 9)

    Montun içine giyilen triko kazak; ince yünlü, standart örgülü, açık nefti yeşil renkli ve bisiklet yakalıdır. Sol göğüste ip örgü doğa koruma ve milli park amblemi bulunur. Kazak içine giyilen gömlek krem renginde, kravat yakalı ve ince yünlü kumaştandır. (Şekil 10)

    Av Koruma Memurunun kışlık iş pantolonu; nefti yeşil renkli ve golf pantolonu şeklindedir. Kemer ve paça manşet genişlikleri beşer santimetre, paça manşetleri cırt cırtlı, yan dikiş üzerinde siyah renkli biye bulunur. Pantolon boyu bot üst hizasını örtecek uzunluktadır. Pantolon gerekirse yandan körüklü cepli yapılabilir. ( Şekil 11)

    Bere; gizli dikişli, sökülebilir kulaklıklıdır.

    Ayakkabı; siyah renkli, uzun konçlu, bağcıklı bottur. Diğer özellikleri kışlık harici iskarpindeki gibidir.

    Av Koruma Memuru yazlık ve kışlık iş elbiseleri ile birlikte, evrak, dürbün, pusula, altimetre ve benzeri eşyasını koyacağı omuza askılı siyah renkli kumaş çanta taşır. (Şekil 21)

    d) Av koruma memuru yazlık iş elbisesi:

    Yazlık iş elbisesi; gömlek, bere, golf pantolon ve bottan ibarettir. ( Şekil 7)

    Gömlek; kısa kollu, krem renkli, spor yakalı ve göğüs cepleri dıştan dikişlidir. Sol göğüste ip örgü av koruma kokardı ve isimlik bulunur. Kollarda üç santimetre üstten siyah biye, omuzda, aynı renkte üç santimetre eninde apolet ile apolet bitimlerinde kabartmalı küçük düğme yer alır. (Şekil 12)

    Bere, pantolon ve botlar kışlık iş elbisesi ile aynı şekildedir. Pantolon pamuklu kumaştandır.

    e) Av Koruma Memuru palto ve yağmurluğu:

    Palto; nefti yeşil kaşe kumaştan, boyu ceket boyundan on santimetre uzun, astarı kumaş ile aynı renkte ve kapitone dikişlidir. Astar altında sentetik elyaftan vatka, iç kısımda astarın tamamını kapsayacak şekilde sökülüp takılabilen fermuarlı miflon bulunur. Yakada sökülüp takılabilen oniki - ondört santimetre eninde gri renkli peluş kürk kullanılır. Yakanın ön kısmı devrik ve ucuna kadar beş santimetre kapaklı fermuarlıdır. Alt ve üstte bulunan cepler dışta ve pilelidir. Cep kapaklarında birer adet büyük boy kabartmalı düğme vardır. Kollarda onbir - oniki santimetre üstten siyah biye, sol göğüste doğa koruma ve milli park kokardı ve sağ göğüste isimlik bulunur. (Şekil 20)

    Yağmurluk; yeşil renkli, başlıklı, palto boyunda ve impertex kumaştandır.

    Saha Bekçilerinin Yazlık ve Kışlık Kıyafetleri

    Madde 7 - Saha bekçilerine yazlık ve kışlık iş elbisesi olmak üzere iki çeşit elbise verilir.

    a) Kışlık iş elbisesi; mont, golf pantolon, gömlek, triko kazak, bot ve kepten ibarettir. (Şekil 14)

    Mont, gömlek ve trikonun şekli av koruma memurlarınınki gibidir. Mont ve triko; füme yeşil, gömlek açık yeşildir. Mont sol göğsünde doğa koruma ve milli park kokardı, sağ göğsünde isimlik bulunur. Pantolon biyesi açık yeşildir. Kep elbise kumaşı ile aynı renktedir ve önünde ip örgü doğa koruma ve milli park kokardı bulunur. Kep gizli dikişli sökülebilir kulaklıklıdır. (Şekil 15-16-17)

    b) Yazlık iş elbisesi; açık yeşil spor yakalı gömlek, golf pantolon ve kepten ibarettir. (Şekil 13)

    Yazlık iş gömleği; av koruma memurlarının gömleği ile aynı şekilde apoletsizdir. Kol biyeleri açık yeşildir. Sol göğüste doğa koruma ve milli park kokardı, sağ göğüste isimlik bulunur. (Şekil 18)

    Av Koruma Görevlilerinin Takacağı Amblem ve Armalar

    Madde 8 - Av koruma görevlilerinin takacağı, av koruma ile doğa koruma ve milli park kokartları, metal ve ip örgüdür. Kokartların çapı beş buçuk santimetre, kalınlığı iki milimetredir. Doğa koruma ve milli park amblemi, sarı metalden beyaz zemin üzerinedir. Av koruma amblemi, sarı metalden yeşil zemin üzerine doğa koruma ve milli parklar genel müdürlüğü - av koruma ibaresi yazılıdır. ( Şekil 25 )

    Kumaş üzerine ip örgü amblemler de orijinal renkleri taşır ve beş buçuk santimetre çapındadır. Amblemler elbise üzerine dikilerek taşınır.

    Sağ göğüse takılacak bir buçuk santimetre ve sekiz buçuk santimetre ebatlarındaki siyah bakalit üzerine, büyük harf ve sarı renkle isim ve sicil numarası yazılır.

    Av Koruma Memurları ve Saha Bekçilerine Giyim Eşyası Verilme Zamanı ve Miktarı

    Madde 9 - Av koruma memurları ve saha bekçilerine giyim eşyası verilme zamanı ve miktarı aşağıda belirtilmiştir.

    a) Av Koruma Memurlarının giyim eşyası miktarları:

    CİNSİ MİKTARI    KULLANMA    ÖZELLİK

                SÜRESİ

    ---------------------------- --------------    ---------------    -------------

    Takım Elbise 1    2 yıl

    Ayakkabı 1 çift    1 yıl    Yazlık ve kışlık

    Bot    1 çift    1 yıl    Yazlık ve kışlık

    Gömlek 2 adet    1 yıl

    Yazlık İş Gömleği 2 adet    1 yıl

    Kışlık Yünlü Gömlek    2 adet    1 yıl

    Triko    2 adet    1 yıl

    Yünlü Şapka 1 adet    2 yıl

    Bere    2 adet    2 yıl

    Palto    1 adet    3 yıl    Kaşe kumaş

    Yağmurluk 1 adet    3 yıl    İmperteks

    Yazlık Harici Gömlek    1 adet    1 yıl    Pamuklu

    Kışlık İş Pantolonu 2 adet    2 yıl    Yünlü

    Yazlık İş Pantolonu    2 adet    2 yıl    Pamuklu

    Kravat    1 adet    1 yıl

    Mont    1 adet    2 yıl    Yünlü

    Çanta    1 adet    2 yıl    Branda kumaş

    b) Saha Bekçilerinin giyim eşyası miktarları:

    CİNSİ MİKTARI    KULLANMA    ÖZELLİK

                SÜRESİ

    ---------------------------- --------------    ---------------    -------------

    Mont    1 adet    2 yıl    Yünlü

    Yazlık gömlek    2 adet    1 yıl    Yünlü

    Kışlık triko    1 adet    1 yıl

    Yazlık gömlek 2 adet    1 yıl

    Kışlık golf pantolon    2 adet    1 yıl    Yünlü

    Yazlık golf pantolon 2 adet    1 yıl    Pamuklu

    Bot    2 çift    1 yıl    Yazlık ve kışlık

    Kep    2 adet    1 yıl

    Yağmurluk 1 adet    2 yıl

    c) Av Koruma Görevlilerine koruma hizmeti sırasında giyilmek üzere iki yılda bir kolsuz, nefti yeşil renkli yelek verilir. Yelek ; polyester, yağmur geçirmez kumaştan, içi kapitone dikişli ve önden fermuarlıdır. Arkasında, omuz hizasında sarı renkli, fosforlu doğa koruma ve milli parklar - av koruma yazısı, sekiz santimetre genişliğinde sarı fosforlu bant bulunur. Önünde, koltuk altı hizasında on santimetre genişliğinde sarı fosforlu bant ve sol göğüs üstünde doğa koruma ve milli park kokardı bulunur. (Şekil 19)

    ÜÇÜNÇÜ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Elbiselerin Kullanım Yeri ve Zamanı

    Madde 10 - Kışlık harici merasim elbisesi ile yazlık harici elbise, bayram ve tatil günlerinde, merasimlerde ve özel günlerde giyilecektir.

    Yazlık ve kışlık iş elbiseleri görevde bulunulan zamanda, arazi ve büro hizmetleri sırasında sürekli olarak giyilecektir.

    Elbiselerin verilme tarihleri ve şekli Bakanlıkça belirlenir. İş elbiseleri, mont ve paltodaki cepler arazi şartlarında daha iyi kullanılması için körüklü olabilir.

    16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümleri saklıdır.

    Av koruma memurları ve saha bekçilerinin giyim eşyalarının özellikleri ayrıca ekte yer alan şekillerle de gösterilmiştir.

    Yürürlük

    Madde 11 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 12 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

    **EK ŞEKİLLER İÇİN R.G. YE BAKINIZ.**

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100