Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ETİ ALÜMİNYUM A. Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİCİL RAPORU VERMEYE YETKİLİ AMİRLER YÖNETMELİĞİ

    ETİ ALÜMİNYUM A. Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİCİL RAPORU VERMEYE YETKİLİ AMİRLER YÖNETMELİĞİ

    Eti Alüminyum A. Ş. Genel Müdürlüğü Sicil Raporu Vermeye Yetkili Amirler Yönetmeliği

    Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından

    Resmi Gazete Tarihi: 08/09/2004

    Resmi Gazete Sayısı: 25577

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 112 nci ve 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 11 ve Geçici 5 inci maddeleri uyarınca sicil raporlarının doldurulması suretiyle personelin; mesleki ve yöneticilik ehliyetlerini, genel durum ve davranışlarını tespite yetkili sicil amirlerini belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik hükümleri, Eti Alüminyum A.Ş. Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olarak istihdam edilen personel hakkında uygulanır.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 112 nci maddesi ve 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 11 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Genel Müdürlük: Eti Alüminyum A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

    Merkez Teşkilatı: Eti Alüminyum A.Ş. Genel Müdürlük Merkezini,

    Taşra Teşkilatı: Merkez dışındaki Antalya İthalat İhracat Müdürlüğünü ve Oymapınar HES İşletme Müdürlüğünü,

    Sicil Amirleri: Bu Yönetmelikte belirtilen Sicil Amirlerini,

    Birim: Belirli hizmetleri bünyesinde toplayıp yürüten ve/veya uygulayan birimi,

    ifade eder.

    Sicil Amirleri

    Madde 5 - Sicil raporlarını doldurmaya yetkili; birinci, ikinci ve üçüncü sicil amirlerinin kimler olacağı EK-1, EK-2 ve EK-3 sayılı cetvellerde gösterilmiştir.

    Sicile İlişkin Usul ve Esaslar Bakımından Uygulanacak Mevzuat

    Madde 6 - Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 18/10/1986 tarihli ve 19255 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

    Madde 7 - 31/8/2001 tarihli ve 24509 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Eti Alüminyum A.Ş. Genel Müdürlüğü Sicil Raporu Vermeye Yetkili Amirler Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 8 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 9 - Bu Yönetmelik hükümlerini Eti Alüminyum A.Ş. Genel Müdürü yürütür.

    EK-1

    ETİ ALÜMİNYUM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMURLARI

    SİCİL AMİRLERİ CETVELİ

    MERKEZ TEŞKİLATI

    Sicil Raporu Tanzim Edilen

    Personel Birinci Sicil Amiri İkinci Sicil Amiri Üçüncü Sicil Amiri

    ---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- -----------------------

    Genel Müdür Özelleştirme İdaresi Başkanı Bakan -

    Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Özelleştirme İdaresi Başkanı -

    Hukuk Müşaviri Genel Müdür - -

    Birim Müdürü (Yönetim Kurulu Genel Müdür - -

    Büro Müdürlüğü ve Genel

    Müdürlük Şube Müdürlüğü)

    Sivil Savunma Uzmanı Genel Müdür Sivil Savunma Genel Müdürü İçişleri Bak. Müsteşarı

    Savunma Uzmanı Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür -

    Baş Uzman Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür -

    Birim Müdürü Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür -

    EK-2

    ETİ ALÜMİNYUM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMURLARI

    SİCİL AMİRLERİ CETVELİ

    TAŞRA TEŞKİLATI (ANTALYA İTHALAT İHRACAT MÜDÜRLÜĞÜ)

    Sicil Raporu Tanzim Edilen

    Personel Birinci Sicil Amiri İkinci Sicil Amiri

    -------------------------- ---------------------- ------------------

    Birim Müdürü Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür

    EK-3

    ETİ ALÜMİNYUM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMURLARI

    SİCİL AMİRLERİ CETVELİ

    TAŞRA TEŞKİLATI (OYMAPINAR HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ)

    Sicil Raporu Tanzim Edilen

    Personel Birinci Sicil Amiri İkinci Sicil Amiri

    -------------------------- ---------------------- ------------------

    İşletme Müdürü Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür

    İşletme Müdür Yardımcısı İşletme Müdürü Genel Müdür

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100