Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ETİ ALÜMİNYUM A. Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL SİCİL VE BAŞARI DEĞERLEMESİ RAPORU VERMEYE YETKİLİ AMİRLER YÖNETMELİĞİ

    ETİ ALÜMİNYUM A. Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL SİCİL VE BAŞARI DEĞERLEMESİ RAPORU VERMEYE YETKİLİ AMİRLER YÖNETMELİĞİ

    Eti Alüminyum A. Ş. Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporu Vermeye Yetkili Amirler Yönetmeliği

    Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından

    Resmi Gazete Tarihi: 08/09/2004

    Resmi Gazete Sayısı: 25577

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli statüde çalıştırılan personelin Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporlarını doldurmaya ve mesleki ehliyetlerini, genel durum ve davranışlarını tespite yetkili sicil amirlerini belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik hükümleri, Eti Alüminyum A.Ş. Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarında 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi hükümlerine tabi olarak istihdam edilen sözleşmeli personel hakkında uygulanır.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile 13/9/1990 tarihli ve 90/915 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Genel Müdürlük: Eti Alüminyum A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

    Merkez Teşkilatı: Merkezdeki diğer birimlerde dahil Eti Alüminyum A.Ş. Genel Müdürlük Merkezini,

    Taşra Teşkilatı: Merkez dışındaki Antalya İthalat İhracat Müdürlüğünü, Oymapınar HES İşletme Müdürlüğünü,

    Sicil Amirleri: Bu Yönetmelikte belirtilen Sicil Amirlerini,

    Birim: Belirli hizmetleri bünyesinde toplayıp yürüten ve/veya uygulayan birimi,

    ifade eder.

    Sicil Amirleri

    Madde 5 - Sözleşmeli personelin Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporlarını doldurmaya yetkili birinci ve ikinci sicil amirlerinin kimler olacağı EK-1, EK-2 ve EK-3 sayılı cetvellerde gösterilmiştir.

    Sicile İlişkin Usul ve Esaslar Bakımından Uygulanacak Mevzuat

    Madde 6 - Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile bu Kararnamenin 41 inci maddesi gereğince 13/9/1990 tarihli ve 90/915 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 15/11/1990 tarihli ve 20696 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

    Madde 7 - 31/8/2001 tarihli ve 24509 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Eti Alüminyum A.Ş. Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporu Vermeye Yetkili Amirler Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 8 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 9 - Bu Yönetmelik hükümlerini Eti Alüminyum A.Ş. Genel Müdürü yürütür.

    EK-1

    ETİ ALÜMİNYUM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL

    SİCİL VE BAŞARI DEĞERLEMESİ RAPORU VERMEYE YETKİLİ AMİRLER CETVELİ

    MERKEZ TEŞKİLATI

    Sicil ve Başarı

    Değerlemesi Raporu

    Tanzim Edilen Personel Birinci Sicil Amiri İkinci Sicil Amiri

    -------------------------------------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------

    Birim Müdür Yardımcısı Birim Müdürü Genel Müdür Yardımcısı

    Başmühendis Birim Müdürü Genel Müdür Yardımcısı

    Avukat Hukuk Müşaviri Genel Müdür

    Tabip, Diş Tabibi Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür

    Hemşire, Sağlık Memuru Tabip Genel Müdür Yardımcısı

    Teknik Uzman Birim Müdürü Genel Müdür Yardımcısı

    Birim Müdürlüklerinde Görevli Birim Müdür Yardımcısı Birim Müdürü

    Programcı, Teknik Şef, Şef, Mühendis,

    Mimar, Kimyager, Jeomorfolog, Topograf,

    Uzman (idari), Tekniker, Teknisyen,

    Eksper, Ressam, Çözümleyici, Sistem

    Programcısı, Uzman Yardımcısı ve

    diğer personel

    Sivil Savunma Amiri Sivil Savunma Uzmanı Genel Müdür Yardımcısı

    Koruma ve Güvenlik Amiri Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür

    Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı Koruma ve Güvenlik Amiri Genel Müdür Yardımcısı

    Koruma ve Güvenlik Grup Şefi Koruma ve Güvenlik Amiri Genel Müdür Yardımcısı

    Koruma ve Güvenlik Görevlisi Koruma ve Güvenlik Amiri Genel Müdür Yardımcısı

    EK-2

    ETİ ALÜMİNYUM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    SÖZLEŞMELİ PERSONEL

    SİCİL VE BAŞARI DEĞERLEMESİ RAPORU VERMEYE YETKİLİ AMİRLER CETVELİ

    TAŞRA TEŞKİLATI (ANTALYA İTHALAT İHRACAT MÜDÜRLÜĞÜ)

    Sicil ve Başarı Değerlemesi

    Raporu Tanzim Edilen Personel Birinci Sicil Amiri İkinci Sicil Amiri

    -------------------------------------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------

    Birim Müdür Yardımcısı Birim Müdürü Genel Müdür Yardımcısı

    Daktilograf Birim Müdür Yardımcısı Birim Müdürü

    Koruma ve Güvenlik Grup Şefi, Birim Müdür Yardımcısı Birim Müdürü

    Koruma ve Güvenlik Görevlisi

    EK-3

    ETİ ALÜMİNYUM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    SÖZLEŞMELİ PERSONEL

    SİCİL VE BAŞARI DEĞERLEMESİ RAPORU VERMEYE YETKİLİ AMİRLER CETVELİ

    TAŞRA TEŞKİLATI (OYMAPINAR HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ)

    Sicil ve Başarı

    Değerlemesi Raporu

    Tanzim Edilen Personel Birinci Sicil Amiri İkinci Sicil Amiri

    -------------------------------------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------

    Tabip İşletme Müdür Yardımcısı İşletme Müdürü

    Hemşire Tabip İşletme Müdür Yardımcısı

    Başmühendis, Uzman, Koruma İşletme Müdür Yardımcısı İşletme Müdürü

    ve Güvenlik Amiri, Şef ve diğer personel

    Koruma ve Güvenlik Grup Şefi, Koruma ve Güvenlik Amiri İşletme Müdürü Yardımcısı

    Koruma ve Güvenlik Görevlisi Başmühendis İşletme Müdür Yardımcısı

    Teknisyen

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100