Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği

    Kültür ve Turizm Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi:27/11/2004

    Resmi Gazete Sayısı:25653

    Amaç

    Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında görev yapan Devlet memurlarının birinci, ikinci ve üçüncü sicil amirlerini belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2- Bu Yönetmelik, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında 657 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapan Devlet memurlarını kapsar.

    Dayanak

    Madde 3- Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 112 nci maddesi ile 18/10/1986 tarihli ve 19255 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Sicil Amirleri

    Madde 4- Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında görev yapan Devlet memurlarının birinci, ikinci ve üçüncü sicil amirleri Yönetmeliğe ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilmiştir.

    Sicile İlişkin Usul ve Esaslar Bakımından Uygulanacak Mevzuat

    Madde 5- Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 18/10/1986 tarihli ve 19255 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

    Madde 6- 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kültür Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 7- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

    657 Sayılı Kanuna Tabi Personelin Sicil Amirlerini Gösterir I Sayılı Cetvel

    A- MERKEZ TEŞKİLATI

    +-----------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------+

    HAKKINDA SİCİL RAPORU

    1. SİCİL

    2. SİCİL

    DÜZENLENECEK MEMURLAR

    AMİRİ

    AMİRİ

    +-----------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------+

    1- GENEL MÜDÜRLÜK:

    -----------------------------------------------------------------------------

    Genel Müdür

    Bakan

    ------------------

    Genel Müdür Yardımcısı

    Genel Müdür

    ------------------

    Diğer Personel

    Genel Müdür Yardımcısı

    Genel Müdür

    +-----------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------+

    2- HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ:

    -----------------------------------------------------------------------------

    Hukuk Müşaviri

    Genel Müdür Yardımcısı

    Genel Müdür

    Avukat

    Hukuk Müşaviri

    Genel Müdür Yardımcısı

    Diğer Personel

    Avukat

    Hukuk Müşaviri

    +-----------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------+

    3- PERSONEL VE EĞİTİM DAİRESİ

    -----------------------------------------------------------------------------

    BAŞKANLIĞI:

    -----------------------------------------------------------------------------

    Başkan

    Genel Müdür Yardımcısı

    Genel Müdür

    Şube Müdürü

    Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı

    Genel Müdür Yardımcısı

    Uzman, Şef ve Diğer Personel

    Şube Müdürü

    Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı

    +-----------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------+

    4- ARAŞTIRMA PLANLAMA VE

    -----------------------------------------------------------------------------

    KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI:

    -----------------------------------------------------------------------------

    Başkan

    Genel Müdür Yardımcısı

    Genel Müdür

    Şube Müdürü

    Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi

    Genel Müdür Yardımcısı

    Başkanı

    Araştırma Planlama ve Koordinasyon

    Uzman, Şef ve Diğer Personel

    Şube Müdürü

    Dairesi Başkanı

    +-----------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------+

    5- İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ

    -----------------------------------------------------------------------------

    BAŞKANLIĞI:

    -----------------------------------------------------------------------------

    Başkan

    Genel Müdür Yardımcısı

    Genel Müdür

    Şube Müdürü, Sayman, Ayniyat Saymanı

    İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı

    Genel Müdür Yardımcısı

    Uzman, Şef ve Diğer Personel

    Şube Müdürü, Sayman, Ayniyat Saymanı

    İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı

    Mimar, Mühendis

    İdare Sosyal İşler ve Protokol Şube Müdürü

    İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı

    Tekniker, Teknisyen

    Mimar, Mühendis

    İdari Sosyal İşler ve Protokol Şube

    Müdürü

    +-----------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------+

    6- DAİRE TABİBLİĞİ:

    -----------------------------------------------------------------------------

    Tabib

    İdare Sosyal İşler ve Protokol Şube Müdürü

    İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı

    Hemşire

    Tabip

    İdari Sosyal İşler ve Protokol Şube

    Müdürü

    +-----------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------+

    7- SAVUNMA UZMANLIĞI:

    -----------------------------------------------------------------------------

    Savunma Uzmanı

    Genel Müdür Yardımcısı

    Genel Müdür

    Diğer Personel

    Savunma Uzmanı

    Genel Müdür Yardımcısı

    +-----------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------+

    +-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+

    HAKKINDA SİCİL RAPORU

    3. SİCİL

    DÜZENLENECEK MEMURLAR

    AMİRİ

    +-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+

    1- GENEL MÜDÜRLÜK:

    -----------------------------------------------------------------------------

    Genel Müdür

    Genel Müdür Yardımcısı

    Diğer Personel

    +-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+

    2- HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ:

    -----------------------------------------------------------------------------

    Hukuk Müşaviri

    Avukat

    Diğer Personel

    +-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+

    3- PERSONEL VE EĞİTİM DAİRESİ

    -----------------------------------------------------------------------------

    BAŞKANLIĞI:

    -----------------------------------------------------------------------------

    Başkan

    Şube Müdürü

    Uzman, Şef ve Diğer Personel

    +-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+

    4- ARAŞTIRMA PLANLAMA VE

    -----------------------------------------------------------------------------

    KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI:

    -----------------------------------------------------------------------------

    Başkan

    Şube Müdürü

    Uzman, Şef ve Diğer Personel

    +-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+

    5- İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ

    -----------------------------------------------------------------------------

    BAŞKANLIĞI:

    -----------------------------------------------------------------------------

    Başkan

    Şube Müdürü, Sayman, Ayniyat Saymanı

    Uzman, Şef ve Diğer Personel

    Mimar, Mühendis

    Tekniker, Teknisyen

    +-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+

    6- DAİRE TABİBLİĞİ:

    -----------------------------------------------------------------------------

    Tabib

    Hemşire

    +-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+

    7- SAVUNMA UZMANLIĞI:

    -----------------------------------------------------------------------------

    Savunma Uzmanı

    İşçileri Bakanlığı Sivil

    Diğer Personel

    Savunma Genel Müdürlüğü

    +-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+

    657 Sayılı Kanuna Tabi Personelin Sicil Amirlerini Gösterir II Sayılı Cetvel

    B- TAŞRA TEŞKİLATI

    +-----------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------+

    HAKKINDA SİCİL RAPORU

    1. SİCİL

    2. SİCİL

    DÜZENLENECEK MEMURLAR

    AMİRİ

    AMİRİ

    +-----------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------+

    1- OPERA VE BALE MÜDÜRÜLĞÜ

    -----------------------------------------------------------------------------

    Opera ve Bale Müdürü

    Vali

    Genel Müdür

    Opera ve Bale Müdür Yardımcısı

    Opera ve Bale Müdürü

    Vali

    +-----------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------+

    2- HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

    -----------------------------------------------------------------------------

    Hukuk Müşaviri

    Opera ve Bale Müdür Yardımcısı

    Opera ve Bale Müdürü

    Avukat

    Hukuk Müşaviri

    Opera ve Bale Müdür Yardımcısı

    Diğer Personel

    Avukat

    Hukuk Müşaviri

    +-----------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------+

    3- ŞUBE MÜDÜRÜLĞÜ, SAYMANLIK,

    -----------------------------------------------------------------------------

    AYNİYAT SAYMANLIĞI:

    -----------------------------------------------------------------------------

    Şube Müdürü, Sayman, Ayniyat Saymanı,

    Opera ve Bale Müdür Yardımcısı

    Opera ve Bale Müdürü

    Şef ve Diğer Personel

    Şube Müdürü, Sayman, Ayniyat Saymanı

    Opera ve Bale Müdür Yardımcısı

    Mimar, Mühendis, Teknisyen, Tekniker, Tabip

    Şube Müdürü

    Opera ve Bale Müdür Yardımcısı

    Hemşire

    Tabip

    Şube Müdürü

    +-----------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------+

    4- SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI

    -----------------------------------------------------------------------------

    Sivil Savunma Uzmanlığı

    Opera ve Bale Müdür Yardımcısı

    Opera ve Bale Müdürü

    +-----------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------+

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100