Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

  AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

  Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

  Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığından

  Resmi Gazete Tarihi:15/01/2005

  Resmi Gazete Sayısı:25701

  Amaç

   Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığında görevli personelin disiplin amirlerini tespit etmek ve uyulacak esasları düzenlemektir.

   Kapsam

   Madde 2 - Bu Yönetmelik, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığında çalışan personeli kapsar.

   Dayanak

   Madde 3 - Bu Yönetmelik, 540 sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 2 nci maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin değişik 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

   Disiplin Amirlerinin Tayin ve Tesbiti

   Madde 4 - Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığında görevli personelin disiplin amirleri ve üst disiplin amirleri Ek-1'de yer alan listede gösterilmiştir.

   Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

   Madde 5 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.

   Yürürlük

   Madde 6 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

   Yürütme

   Madde 7 - Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

  EK - 1

  Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi başkanlığında Görevli Personelin Disiplin Amirlerini ve Üst Disiplin Amirlerini Gösterir Liste

  Unvanı Disiplin Amiri Üst Disiplin Amiri

  --------------------------------------------------- ------------------------------------------- --------------------------------------------

  Başkan Bakan -

  Genel koordinatör Başkan -

  Hukuk Müşaviri Başkan -

  Destek Birimleri Koordinatörü Başkan -

  Denetçi Başkan -

  Mütercim Başkan -

  Program Koordinatörü Genel Koordinatör Başkan

  Uzman (Genel Koordinatörlükte

  Görevli) Genel Koordinatör Başkan

  Uzman (Destek Birimleri

  Koordinatörlüğünde Görevli) Destek Birimleri Koordinatörü Başkan

  Büro Görevlisi (Başkanlıkta Görevli) Başkan -

  Büro Görevlisi (Genel Koordinatörlükte

  Görevli) Genel Koordinatör Başkan

  Büro Görevlisi (Destek Birimleri

  Koordinatörlüğünde Görevli) Destek Birimleri Koordinatörü Başkan

  Sekreter (Başkanlıkta Görevli) Başkan -

  Sekreter (Genel Koordinatörlükte

  Görevli) Genel Koordinatör Başkan

  Sekreter (Destek Birimleri

  Koordinatörlüğünde Görevli) Destek Birimleri Koordinatörü Başkan

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100