Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

  DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

  Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

  Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından

  Resmi Gazete Tarihi: 04/02/2005

  Resmi Gazete Sayısı: 25717

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında görevli Devlet memurlarının Disiplin Amirlerinin belirlenmesine dair esasları düzenlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında görevli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren memurları kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 124 üncü maddesi gereğince 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Disiplin Amirleri

  Madde 4 - Müsteşar, Teşkilatta görevli tüm personelin en üst disiplin amiridir.

  Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında görevli devlet memurlarının disiplin ve üst disiplin amirleri bu Yönetmeliğe ekli cetvelde gösterilmiştir.

  Ekli cetvelde belirtilen sıralı disiplin amirliklerinden biri atama yapılmamış olması nedeniyle boş bulunduğu takdirde, müteakip disiplin amiri boş bulunan disiplin amirinin yerine kaim olur.

  Birim amirinin ekli cetvelde gösterilen daha üst bir amire doğrudan bağlanması halinde, disiplin amiri bağlanılan amirden başlar, üst disiplin amiri de buna göre tespit edilir.

  Kurullar Sekretaryası personelinin disiplin amiri, sekretarya işlerini tedvir etmek üzere Müsteşarca görevlendirilen kişi, üst disiplin amiri ise Müsteşardır.

  Disipline İlişkin Usul ve Esaslar Bakımından Uygulanacak Mevzuat

  Madde 5 - Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

  Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

  Madde 6 - 3/9/1994 tarihli ve 22040 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük

  Madde 7 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 8 - Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

  DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ EKİ CETVELDEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ EKİ CETVEL

  BİRİMİBİRİMİ UNVANIUNVANI DİSİPLİN AMİRİDİSİPLİN AMİRİ ÜST DİSİPLİN AMİRİÜST DİSİPLİN AMİRİ

  MÜSTEŞARLIKMÜSTEŞARLIK MüsteşarMüsteşar Devlet BakanıDevlet Bakanı

   Müsteşar YardımcısıMüsteşar Yardımcısı MüsteşarMüsteşar Devlet BakanıDevlet Bakanı

   Müsteşarlıkta Görevli Diğer PersonelMüsteşarlıkta Görevli Diğer Personel MüsteşarMüsteşar

   Müsteşar MüşaviriMüsteşar Müşaviri MüsteşarMüsteşar

   Müsteşarlık MüşaviriMüsteşarlık Müşaviri MüsteşarMüsteşar

   Müsteşar/Müsteşarlık Müşavirliklerinde Görevli Diğer PersonelMüsteşar/Müsteşarlık Müşavirliklerinde Görevli Diğer Personel MüsteşarMüsteşar

  GENEL SEKRETERLİKGENEL SEKRETERLİK Genel SekreterGenel Sekreter MüsteşarMüsteşar Devlet BakanıDevlet Bakanı

   Genel Sekreter YardımcısıGenel Sekreter Yardımcısı Genel SekreterGenel Sekreter MüsteşarMüsteşar

   Daire Başkanı Daire Başkanı Genel Sekreter YardımcısıGenel Sekreter Yardımcısı Genel SekreterGenel Sekreter

   Planlama Uzmanı ve Planlama Uzman YardımcısıPlanlama Uzmanı ve Planlama Uzman Yardımcısı Daire BaşkanıDaire Başkanı Genel Sekreter YardımcısıGenel Sekreter Yardımcısı

    Daire BaşkanıDaire Başkanı Genel Sekreter YardımcısıGenel Sekreter Yardımcısı

   Şube MüdürüŞube Müdürü Daire BaşkanıDaire Başkanı Genel Sekreter YardımcısıGenel Sekreter Yardımcısı

   Diğer PersonelDiğer Personel Şube MüdürüŞube Müdürü Daire BaşkanıDaire Başkanı

  GENEL MÜDÜRLÜKLERGENEL MÜDÜRLÜKLER Genel MüdürGenel Müdür Müsteşar YardımcısıMüsteşar Yardımcısı MüsteşarMüsteşar

   Daire BaşkanıDaire Başkanı Genel MüdürGenel Müdür Müsteşar YardımcısıMüsteşar Yardımcısı

   Planlama Uzmanı ve Planlama Uzman YardımcısıPlanlama Uzmanı ve Planlama Uzman Yardımcısı Daire BaşkanıDaire Başkanı Genel MüdürGenel Müdür

   Diğer PersonelDiğer Personel Daire BaşkanıDaire Başkanı Genel MüdürGenel Müdür

  HUKUK MÜŞAVİRLİĞİHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ I. Hukuk MüşaviriI. Hukuk Müşaviri MüsteşarMüsteşar

   Hukuk Müşaviri Hukuk Müşaviri I. Hukuk MüşaviriI. Hukuk Müşaviri MüsteşarMüsteşar

   Planlama Uzmanı ve Planlama Uzman YardımcısıPlanlama Uzmanı ve Planlama Uzman Yardımcısı I. Hukuk MüşaviriI. Hukuk Müşaviri MüsteşarMüsteşar

   Diğer PersonelDiğer Personel I. Hukuk MüşaviriI. Hukuk Müşaviri MüsteşarMüsteşar

  MÜSTAKİL DAİRE BAŞKANLIĞIMÜSTAKİL DAİRE BAŞKANLIĞI Müstakil Daire BaşkanıMüstakil Daire Başkanı MüsteşarMüsteşar

   Planlama Uzmanı ve Uzman YardımcısıPlanlama Uzmanı ve Uzman Yardımcısı Daire BaşkanıDaire Başkanı MüsteşarMüsteşar

   Müstakil Daire Başkanlığında Görevli Pln. UzmanıMüstakil Daire Başkanlığında Görevli Pln. Uzmanı Daire BaşkanıDaire Başkanı MüsteşarMüsteşar

   Diğer PersonelDiğer Personel Daire BaşkanıDaire Başkanı MüsteşarMüsteşar

  DAİRE TABİPLİĞİDAİRE TABİPLİĞİ Daire TabibiDaire Tabibi Genel Sekreter YardımcısıGenel Sekreter Yardımcısı Genel SekreterGenel Sekreter

   Diğer PersonelDiğer Personel Daire TabibiDaire Tabibi Genel Sekreter YardımcısıGenel Sekreter Yardımcısı

  SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞISİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI Sivil Savunma UzmanıSivil Savunma Uzmanı Genel Sekreter YardımcısıGenel Sekreter Yardımcısı Sivil Savunma Gen. Müd.Sivil Savunma Gen. Müd.

   Diğer PersonelDiğer Personel Sivil Savunma UzmanıSivil Savunma Uzmanı Genel Sekreter YardımcısıGenel Sekreter Yardımcısı

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100