Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

  AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

  Aile Ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği

  Devlet Bakanlığından:

  Resmi Gazete Tarihi : 21/05/2005

  Resmi Gazete Sayısı : 25821

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmelik, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğünde çalışan Devlet Memurlarına sicil raporu vermeye yetkili sicil amirlerini tayin ve tespit etmek amacıyla düzenlenmiştir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğünde görevli memurları kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 112 nci maddesi ile aynı Kanunun değişik 121 inci maddesine ve Bakanlar Kurulunun 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Sicil amirleri

  Madde 4 - Bu Yönetmelik kapsamına giren memurların, memuriyet unvanlarına göre birinci, ikinci ve üçüncü sicil amirleri Ek-1de gösterilmiştir.

  Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

  Madde 5 - Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

  Yürürlük

  Madde 6 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 7 - Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100