Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

  AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

  Aile Ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

  Devlet Bakanlığından

  Resmi Gazete Tarihi : 21/05/2005

  Resmi Gazete Sayısı : 25821

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğünde çalışan devlet memurlarının disiplin amirlerinin tayini, tespiti ve uyulacak esasları düzenlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğünde görevli memurları kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 124 üncü ve 134 üncü maddeleri ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Disiplin amirleri

  Madde 4 - Teşkilat yapısı ve görev yerleri itibariyle Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğünde görevli personelin disiplin ve üst disiplin amirleri Ek-1 de gösterilmiştir.

  Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

  Madde 5 - Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

  Yürürlük

  Madde 6 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 7 - Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100