Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

  GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

  Gümrük Müsteşarlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği

  Gümrük Müsteşarlığından:

  Resmi Gazete Tarihi : 15/07/2005

  Resmi Gazete Sayısı : 25876

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Gümrük Müsteşarlığı personelinin sicil raporlarını düzenlemekle yetkili sicil amirlerini tespit etmektir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, Gümrük Müsteşarlığı merkez ve taşra teşkilâtında çalışan personel hakkında uygulanır.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 112 nci maddesi, 485 sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Sicil Amirleri Yönetmeliğinin 11 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

  Sicil amirleri

  Madde 4 - Bu Yönetmelik kapsamına giren personelin sicil amirleri Ek-1'de gösterilmiştir.

  Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

  Madde 5 - Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

  Yürürlükten kaldırılan mevzuat

  Madde 6 - 26/2/1997 tarihli ve 22917 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Müsteşarlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük

  Madde 7 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 8 - Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

  EK-1 "html" formatında düzenlenmiştir

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100