Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ADALET BAKANLIĞI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLÂTI MEMURLARI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

  ADALET BAKANLIĞI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLÂTI MEMURLARI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

  Adalet Bakanlığı Merkez Ve Taşra Teşkilâtı Memurları Sicil Âmirleri Yönetmeliği

  Amaç:

  Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 1'nci maddesinin 1'nci fıkrasına göre çalıştırılan personelin gizli sicil raporlarını düzenleyecek sicil âmirlerini belirlemektir.

  Kapsam:

  Madde 2- Bu yönetmelik, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 1'nci maddesinin 1'nci fıkrası kapsamına giren Bakanlık Merkez Teşkilâtı ile Adlî ve İdarî Yargı Teşkilâtında, Devlet Güvenlik Mahkemelerinde, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinde ve Adli Tıp Kurumunda görevli Devlet Memurları hakkında uygulanır.

  Dayanak:

  Madde 3- Bu yönetmelik, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 112'nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Sicil Âmirleri:

  Madde 4- Bu yönetmelik kapsamına giren personelin sicil âmirlerinin kimler olacağı ekli listelerde gösterilmiştir.(2)

  Uygulanacak Diğer Hükümler:

  Madde 5- Sicil raporlarının düzenleme şekli ile gönderileceği makamlar ve bu yönetmelikte hüküm bulunmayan diğer hususlar hakkında, "Adalet Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilâtı Memurları Sicil Yönetmeliği"ndeki hükümler uygulanır.

  Yürürlükten Kaldırılan Hükümler:

  Madde 6- 30.6.1952 gün ve 84/18 sayılı genel yazı ile yürürlüğe giren 8.6.1949 tarihli ve 5434 Sayılı Kanunla Kurulan "T.C. Emekli Sandığı ile İlgili Memurların ve Hizmetlilerin Sicilleri Üzerine Emekliliklerinin İcrasına Dair Olan Tüzüğün Adalet Memurları ile Hizmetlilerine Sureti Tatbiki Hakkında Yönetmelik" yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük:

  Madde 7- Bu yönetmelik, onay tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme:

  Madde 8- Bu yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100