Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

HAKİM VE SAVCILARIN RESMİ KIYAFET YÖNETMELİĞİ

  HAKİM VE SAVCILARIN RESMİ KIYAFET YÖNETMELİĞİ

  Hâkim Ve Savcıların Resmi Kıyafet Yönetmeliği

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

  Amaç

  Madde 1- Bu Yönetmelik, adli ve idari yargıda görevli hâkim ve savcıların giymeye mecbur oldukları resmi kıyafete ilişkin esas ve usulleri belirler.

  Kapsam

  Madde 2- Bu Yönetmelik, 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 66'ncı maddesi ile 2575 sayılı Danıştay Kanununun 94'üncü maddesi dışında kalan hâkim ve savcıları kapsar.

  Hukuki Dayanak

  Madde 3- Bu Yönetmelik, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 112'nci maddesine göre düzenlenmiştir.

  İKİNCİ BÖLÜM : Cübbeler

  Cübbelerin Şekli

  Madde 4- Hâkim ve savcıların, resmi kıyafeti (Şekil 1) de görülen tipte siyah parlak kumaştan yapılmış, geniş kollu, düğmesiz cübbedir. Bu cübbelerin yakalarından başlamak üzere ön kısımları ile iki kol ağızlarında ve sert yaka kısmının iç ve dışında,

  a) Ceza mahkemelerindeki hâkimlerle savcı sınıfından olanlar için kırmızı,

  b) Hukuk mahkeme ve mercilerindeki hâkimler için yeşil,

  c) İdari yargı hâkimleri için gri renkli,

  astar bulunur.

  Savcı sınıfından olanlar ayrıca cübbenin ön yüzünde, sağ omuzdan sarı bir düğme ile başlayış göğüs orta kısmı hizasında biten ve sarkık bir şekilde duran sarı simden yapılmış geniş örgü kordon takarlar.

  Cübbelerin Yakaları

  Madde 5- Cübbe yakaları sert ve dik olup üzerine,

  a) Adli yargıda mahkeme başkanı ile ağır ceza cumhuriyet başsavcısı, idari yargıda ise bölge idare mahkemesi başkanı unvan ve sıfatını taşıyanlar için (Şekil 2) de belirtildiği gibi tüm yakayı çeviren defne dalı biçiminde sarı sırma,

  b) Adli yargıda diğer hâkim ve savcılarla, idari yargıda diğer mahkeme başkanları ile bölge idare mahkemesi üyeleri için (Şekil 3)'deki gibi yakanın sadece üst ve yan kenarlarına defne dalı biçiminde sarı sırma,

  c) İdare ve vergi mahkemeleri üyeleri için de (Şekil 4) deki gibi yakanın sadece üst kenarına defne dalı biçiminde sarı sırma,

  işlenir.

  Cübbelerin Giyileceği Zaman ve Yerler

  Madde 6- Cübbeler duruşmalarda ve adli yıl açılış törenlerinde giyilir. Adalet Bakanlığında görevli hâkim ve savcılar adli yıl açılış törenlerinde son görev unvanlarına ait cübbeyi giyebilirler

  Cübbenin Altına Giyilecek Kıyafet

  Madde 7- Bu Yönetmelikte yazılı cübbeler, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğ'in" 5'inci maddesinde belirtilen kıyafetin üzerine giyilir.

  Kullanma Süresi

  Madde 8- Cübbelerin kullanılma süresi 5 yıldır. Cübbeler Adalet Bakanlığınca sağlanır.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Yürürlükten Kaldırma, Yürürlük, Yürütme

  Kaldırılan Yönetmelikler

  Madde 9- Hâkim ve savcıların kıyafetlerini düzenleyen yönetmeliklerin, bu Yönetmeliğe aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük

  Madde 10- Bu Yönetmelik yayımı tarihinden yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 11- Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100