Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

  BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

  Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

  Resmi Gazete Tarihi : 01/02/2006

  Resmi Gazete Sayısı : 26067

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmelik, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu personelinin disiplin amirlerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda görev yapan personeli kapsar.

  Ancak, Kurumda hizmet veya vekalet akdi hükümlerine göre çalıştırılan personel bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 92 nci maddesi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 124 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Disiplin amirleri

  Madde 4 - Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin disiplin ve üst disiplin amirleri bu Yönetmeliğin EK-1 inde gösterilmiştir.

  En üst disiplin amiri

  Madde 5 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı, bu Yönetmelik kapsamındaki personelin en üst disiplin amiridir. Bu sıfatla, haiz bulunduğu uyarma, kınama ve aylıktan kesme disiplin cezalarını vermeye ilişkin bütün yetkilerini her derecedeki personel hakkında doğrudan kullanabilir.

  Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

  Madde 6 - Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

  Yürürlük

  Madde 7 - Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 8 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

  **Ekler için R.G. ye bakınız.**

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100