Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

  BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

  Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu Sicil Amirleri Yönetmeliği

  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

  Resmi Gazete Tarihi : 01/02/2006

  Resmi Gazete Sayısı : 26067

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmelik, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu personelinin sicil amirlerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda görev yapan personeli kapsar.

  Ancak, Kurumda hizmet veya vekalet akdi hükümlerine göre çalıştırılan personel bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 92 nci maddesi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 112 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Sicil amirleri

  Madde 4 - Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin sicil amirleri bu Yönetmeliğin EK-1 inde gösterilmiştir.

  Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

  Madde 5 - Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları

  Kanunu ile 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan

  Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

  Yürürlük

  Madde 6 - Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 7 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

  **Ekler için R.G. ye bakınız.**

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100