Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

GÜMRÜKLER MUHAFAZA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ KILIK VE KIYAFET YÖNETMELİĞİ

  GÜMRÜKLER MUHAFAZA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ KILIK VE KIYAFET YÖNETMELİĞİ

  Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Personeli Kılık Ve Kıyafet Yönetmeliği

  Devlet Bakanlığından:

  Resmi Gazete Tarihi : 03/05/2006

  Resmi Gazete Sayısı : 26157

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü personeli kılık ve kıyafetinin birlik ve beraberliğini sağlamak, renk, cins ve biçimi ile teçhizatını belirlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü teşkilatında görev yapan ve resmi kıyafet giyme zorunluluğu bulunan muhafaza memurları, kısım amirleri ile bölge amirlerinin kılık ve kıyafetlerinin düzenlenmesine ilişkin esasları kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 223 üncü maddesi, 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği, 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

   a) Genel Müdürlük: Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünü,

   b) Müsteşarlık: Gümrük Müsteşarlığını,

   c) Teşkilat: Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü merkez ve taşra birimlerini,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Kılık ve Kıyafete İlişkin Kurallar

  Kılık ve kıyafete ilişkin kurallar

  Madde 5 - (1) Giyim ve kullanma süresi bakımından birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla;

   a) Kışlık kıyafete ait giyecek eşyaları Eylül-Ekim aylarında,

  b) Yazlık kıyafete ait giyecek eşyaları Nisan-Mayıs aylarında,

  c) Mevsim ile ilgili olmayan giyecek eşyaları ise Nisan ve Mayıs aylarında verilir.

  (2) Her yıl Mayıs ayında yazlık, Ekim ayında kışlık resmi kıyafetler giyilir. Ancak, mevsim itibarıyla istisnai durumlar gösteren yıl ve bölgelerde giyeceklerin giyilme zamanları Genel Müdürlük müsaadesine bağlıdır.

  (3) Resmi kıyafet ile şeref ve itibarı zedeleyici yerlere girilmez.

  (4) Resmi elbise sırma, isimlik ve armalar ile teçhiz edilmiştir.

  (5) Kıyafet temiz, bakımlı ve ütülü olarak giyilir. Sökük, yırtık ve yama bulunmaz, ayakkabı ve botlar daima temiz ve boyalı bulundurulur.

  (6) Resmi elbise ile görev yapan personelin, her türlü biçimde sakal bırakması yasaktır. Kulak ortasından aşağıda favori bırakılmaz. Saçlar, temiz, bakımlı ve taranmış olur, kulağı kapatmayacak biçimde ve normal duruşta enseden gömlek yakasını aşmayacak şekilde uzatılabilir. Her gün sakal tıraşı olunur. Bıyık uzunluğu üst dudak boyunu geçemez, yanlar üst dudak hizasında olur, alt uçları dudak hizasında kesilir.

  (7) Resmi kıyafetle birlikte kıyafetin içerisine dışarıdan görülebilecek şekilde sivil kazak, yelek ve benzeri şeyler giymek yasaktır. Erkek personelin desensiz, lacivert, bayan personelin ise ten rengi, şeffaf ve parlamayan, çorap giymesi zorunludur.

  (8) Resmi üniforma ile bu Yönetmelikte belirtilen teçhizat ve işaretler dışında kolye, künye, bilezik, madalyon, rozet ve benzeri şeyler takılamaz.

  (9) Bayan amir ve memurlar dikkat çekecek şekilde makyaj ve saç tuvaleti yapamaz ve ziynet eşyası takamazlar.

  (10) Muhafaza Memuru, Kısım Amiri ve Bölge Amiri görev sırasında resmi kıyafet giymek zorundadırlar.

  (11) Verilen giyecek eşyasının ve teçhizatın titizlikle kullanılması, bakımlı, sağlam ve noksansız bulundurulması zorunludur.

  (12) Teşkilatımıza mensup bütün amirler ve üstler, astlarının kılık ve kıyafetlerini, bu Yönetmelik esaslarına uygun olarak giymelerini sağlamaları hususunda yetkili ve sorumludurlar.

  (13) Resmi amblem, sembol ile işaret ve kokartların sökülmek suretiyle, resmi kıyafetlerin sivil kıyafete dönüştürülerek kullanılması, resmi pantolonun, sivil gömlek, kazak gibi şeylerle birlikte giyilmesi veya resmi kıyafetlerin üzerine sivil palto, parka, pardösü ve benzerlerinin giyilmesi yasaktır.

  (14) Eskimiş olsa bile resmi elbisenin satılması yasaktır.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Verilecek Giyim Eşyası ve Kullanma Süresi

  Verilecek giyim eşyası

  Madde 6 - (1) Muhafaza memurlarına, kısım amirlerine ve bölge amirlerine verilecek giyim eşyaları; takım elbise veya tayyör yerine mont-pantolon veya mont-etek, gömlek, kravat, şapka (kep), ayakkabı, palto veya manto veya pardösü yerine parka, yağmurluk ve ayrıca yazlık pantolon veya etekten oluşur.

  Kullanma süresi

  Madde 7 - (1) Giyim eşyalarının kullanma süresi ve miktarı aşağıda gösterilmiştir.

  Eşyanın Cinsi Adedi Süresi

  Takım Elbise veya Tayyör yerine;

  Mont-Pantolon veya Mont-Etek 1 Adet 2 Yıl

  Pantolon veya Etek (yazlık) 1 Adet 1 Yıl

  Gömlek (2 yazlık, 2 kışlık) 4 Adet 1 Yıl

  Kravat  1 Adet 1 Yıl

  Şapka (Kep) 1 Adet 2 Yıl

  Ayakkabı  2 Çift 1 Yıl

  Palto veya Manto veya Pardösü yerine; Parka 1 Adet 3 Yıl

  Yağmurluk (Muşamba) 1 Adet 2 Yıl

   Giyim eşyasının renk, cins ve biçimleri ile kıyafet şekilleri

  Madde 8 - (1) Kıyafetler ve özellikleri aşağıda belirtilmiştir:

  a) Mont Şekil-1

  1) Önden gizli fermuarlı olur. Bel ribana, manşet ribanasız olur. Ön bedenlerde fleto cep vardır. Takma kol olup, kolda kup dikişi vardır. Arka kol ağzında yırtmaç ve iki çıt çıt vardır. Sağ, sol iç klapalarda fermuarlı fleto iç cep olur. Sağ kol üzerinde üçlü kalemlik vardır. Sol göğüs üzerine örme ve cırtlı gümrük muhafaza amblemi takılır. Muhafaza memurunun ambleminde yıldız yoktur. Kısım Amirinin ambleminde bir, Bölge Amirinin ambleminde ise iki yıldız vardır (Ek-1). Sol kol üzerinde örme ve cırtlı kol amblemi vardır (Ek-2). Sağ göğüs üzerine örme ve cırtlı Sınır Taşı işareti takılır (Ek-3). Sınır Taşı işaretinin altına cırtlı isim kokartı takılır (Ek-4). Omuzlarda apolet bulunur. Apolet, aralarına tela konulmuş iki kat kendi kumaşındandır. Apoletler omuz başlarına kol dikişi ile takılır. Üst yaka dikişine kadar devam eder. Yaka kenarı ile temaslı olarak mont'a dikilen düğmeye iliklenir. Apoletin genişliği omuz başlarında 4 cm, omuz nihayetine gelen düğme hizasında ise 3 cm ve ucu yuvarlaktır. Omuz dikişinden itibaren 3 cm sonra başlamak üzere Kısım Amirleri için bir, Bölge Amirleri için iki sarı sırma takılır. Sırmalar arası mesafe 1 cm'dir (Ek-5).

  Kumaş Rengi ve Karışımı

  - Kumaş Rengi :  Parlement Mavisi

  - Kumaş Karışımı :  % 60 pamuk % 40 polyester soğuğa, suya ve yanmaya dayanıklı kumaştan

  - Ribana  :  % 100 polyester

  - Kumaş Gramajı :  155 Gr/m2

  - Ceplik Kumaş Rengi :  Beyaz

  - Ceplik Kumaş Karışımı :  % 100 Polyester

  Ölçüler 

  - Yaka Kalınlığı :  5 cm

  - Ön Fleto Cep Ağzı :  15.5/16.5 cm

  - İç Fleto Cep Eni ve Boyu :  12.5/13X1.5 cm

  Dikiş Özellikleri;

  - Manşet bedene dikim yeri çıma,

  -Apolet-arka pervaz-ön ve arka kolevi arka kol kup dikişi-yaka-manşet etrafı-ön kenar kibrit çıma,

  - İç ve dış fleto etrafı çıma-Astar; koruyucu malzeme ile 3 cm dikiş aralıklı kapitone olur,

  İlik Düğme toplam 2 adet ilik + düğme;

  - Apoletlerde 1'er adet enine.

  b) Harekat Timi Mont Şekil-2

  1) Önden gizli fermuarlı olup, bel kemeri ribana olur. Manşet ribana olur. Ön kup üzerinde dıştan cep çalışması vardır. Ön ve arka robalıdır. Arka roba içerisinden reflektörlü parça çıkmaktadır. Bu parça üzerinde Gümrükler Muhafaza baskısı vardır (Ek-6). Kolda arka kol dikişi vardır. Kolda dirseklik çalışılmıştır. Sağ kol üzerinde üçlü kalemlik vardır. Önde iki adet fleto cep bulunmaktadır. Model içerisi astarla temizlenmiştir. Sağ ve sol iç klapa içinde fermuarlı fleto cep mevcuttur. Kollar bedenden fermuarla ayrılabilir tipte olur.

  Kumaş Rengi ve Karışımı

  - Kumaş Rengi :  Parlament Mavisi

  - Kumaş Karışımı : Soğuğa, suya ve yanmaya dayanıklı, nefes alır, çift yüzlü teknik kumaştır. Dış yüzü % 100 pamuk, alt yüzü % 50 polyester, % 50 pamuktur.

  - Kumaş Gramajı :  360 Gr/m2

  - Ceplik Kumaş Rengi :  Kendi renginden

  - Ceplik Kumaş Karışımı :  % 100 polyester

  - Ribana  :  % 100 polyester

   Ölçüler 

  - Ön Cep Ağzı :  15.5 / 16.5 cm

  - İç Fleto Cep Eni ve Boyu :  12.5 / 13 X 15 cm

  - Arka Roba Cep Ağzı :  24.5 / 25.5 cm

   Dikiş Özellikleri 

  - Ön roba-omuz-arka kol dikişi-ön kup-arka roba-ön pat gaze

  - Ön cep-dirseklik çıma 

  - Ön üst cep ağzı 2.5 cm overloklu 

  Dikiş Özellikleri;

  - Manşet bedene dikim yeri çıma,

  -Arka pervaz-ön ve arka kolevi arka kol kup dikişi- yaka-manşet etrafı-ön kenar kibrit çıma,

  - Ön cep ve ön cep kapak etrafı çift iğne.

  c) Kışlık Pantolon Erkek Şekil-3

  1) Ön bedenin yanlarında 1'er adet cep, arka bedende ise her iki tarafta kapaksız fleto cep vardır. Paça boyları istenilen boyda ayarlanabilmesi için overloklu olarak bırakılacaktır. Paça dublesizdir. Kemer üstünde 8 adet köprü vardır. Cep torbasında ceplik kullanılmaktadır. Arka orta dikiş payı 3 cm'dir.

  Kumaş Rengi ve Karışımı

  - Kumaş Rengi : Parlement Mavisi

  - Kumaş Karışımı : % 53 yün, % 43 polyester, % 4 likra

  - Kumaş Gramajı : 280 Gr/m2

  - Ceplik Kumaş Rengi : Beyaz

  - Ceplik Kumaş Karışımı : % 100 polyester

  Ölçüler 

  - Kemer Kalınlığı : 5 cm

  - Köprü Eni ve Boyu : 1.5 X 6.5 cm

  - Köprü Adedi : 8 adet

  - Ön Cep Bel Açıklığı : 4 cm

  - Ön Cep Yan Dikiş Boyu : 17.5 cm

  - Arka Cep Eni ve Boyu : 13.5/14 X 16,5/17 cm

  - Paça Genişliği : 22-24 cm

  Dikiş Özellikleri;

  - Kemer ve köprü dikişleri çıma,

  - Patlet üst dikişi çıma-gaze,

  - Ön cep ağzı ve yan dikiş gaze,

  İlik Düğme toplam 3 adet ilik + düğme;

  - Ön kemerde 1 adet enine,

  - Arka ceplerde 1'er adet boyuna,

  Pontrez toplam 10 adet;

  - Arka cep kenarında 1'er adet,

  - Ön cep alt ve üst kenarında 1'er adet,

  - Patlet ucunda 2 adet.

  ç) Kışlık Pantolon Bayan Şekil-4

  1) Ön bedenin yanlarında 1'er adet cep vardır. Arka bedenler pensle daraltılmıştır. Paça boyları istenilen boyda ayarlanabilmesi için overloklu olarak bırakılır. Paça dublesizdir. Sağ ön kemer, sol ön kenardaki tokadan geçerek geriye katlanıp çıt çıt ile sabitlenir. Kemer üstünde alt ve üst kenardaki çıma dahil 5 adet dikiş vardır. Kemer üstünde 6 adet köprü vardır.

  Kumaş Rengi ve Karışımı

  - Kumaş Rengi : Parlement Mavisi

  - Kumaş Karışımı : % 53 yün, % 43 polyester, % 4 likra

  - Kumaş Gramajı : 280 Gr/m2

  - Ceplik Kumaş Rengi : Beyaz

  - Ceplik Kumaş Karışımı : % 100 polyester

  Ölçüler 

  - Kemer Kalınlığı : 5 cm

  - Köprü Eni ve Boyu : 1.5 X 6,5 cm

  - Ön Cep Bel Açıklığı : 8.5 cm

  - Ön Cep Yan Dikiş Boyu : 11 cm

  - Paça Genişliği : 20-22 cm

  Dikiş Özellikleri;

  - Kemer ve köprü dikişleri çıma,

  - Patlet üst dikişi çıma-gaze,

  - Ön cep ağzı gaze.

  d) Yazlık Pantolon Erkek Şekil-5

  1) Ön bedenin yanlarında 1'er adet cep, arka bedende ise her iki tarafta kapaksız fleto cep vardır. Paça boyları istenilen boyda ayarlanabilmesi için overloklu olarak bırakılır. Paça dublesizdir. Kemer üstünde 8 adet köprü vardır. Cep torbasında ceplik kullanılmaktadır. Arka orta dikiş payı 3 cm'dir.

  Kumaş Rengi ve Karışımı

  - Kumaş Rengi : Parlement Mavisi

  - Kumaş Karışımı : % 53 yün, % 43 polyester, % 4 likra

  - Kumaş Gramajı : 280 Gr/m2

  - Ceplik Kumaş Rengi : Beyaz

  - Ceplik Kumaş Karışımı : % 100 polyester

  Ölçüler 

  - Kemer Kalınlığı : 5 cm

  - Köprü Eni ve Boyu : 1.5 X 6.5 cm

  - Köprü Adedi : 8 adet

  - Ön Cep Bel Açıklığı : 4 cm

  - Ön Cep Yan Dikiş Boyu : 17.5 cm

  - Arka Cep Eni ve Boyu : 13.5/14 X 16,5/17 cm

  - Paça Genişliği : 22-24 cm

  Dikiş Özellikleri

  - Kemer ve köprü dikişleri çıma

  - Patlet üst dikişi çıma-gaze

  - Ön cep ağzı ve yan dikiş gaze

  İlik Düğme toplam 3 adet ilik + düğme

  - Ön kemerde 1 adet enine

  - Arka ceplerde 1'er adet boyuna

  Pontrez toplam 10 adet

  - Arka cep kenarında 1'er adet

  - Ön cep alt ve üst kenarında 1'er adet

  - Patlet ucunda 2 adet

  e) Yazlık Pantolon Bayan Şekil-6

  1) Ön bedenin yanlarında 1'er adet cep vardır. Arka bedenler pensle daraltılmıştır. Paça boyları istenilen boyda ayarlanabilmesi için overloklu olarak bırakılır. Paça dublesizdir. Sağ ön kemer sol ön kenardaki tokadan geçerek geriye katlanıp çıt çıt ile sabitlenir. Kemer üstünde alt ve üst kenardaki çıma dahil 5 adet dikiş vardır. Kemer üstünde 6 adet köprü vardır.

  Kumaş Rengi ve Karışımı

  - Kumaş Rengi : Parlement Mavisi

  - Kumaş Karışımı : % 53 yün, % 43 polyester, % 4 likra

  - Kumaş Gramajı : 280 Gr/m2

  - Ceplik Kumaş Rengi : Beyaz

  - Ceplik Kumaş Karışımı : % 100 polyester

  Ölçüler 

  - Kemer Kalınlığı : 5 cm

  - Köprü Adedi : 6 adet

  - Köprü Eni ve boyu : 1.5 X 6.5 cm

  - Ön Cep Bel Açıklığı : 8.5 cm

  - Ön Cep Yan Dikiş Boyu : 11 cm

  - Paça Genişliği : 20-22 cm

  Dikiş Özellikleri;

  - Kemer ve köprü dikişleri çıma,

  - Patlet üst dikişi çıma-gaze,

  - Ön cep ağzı gaze.

  f) Harekat Timi Pantolon Şekil-7

  1) Ön bedenin her iki bel yanında 1'er adet, alt yanlarda ise altlı ve üstlü 2'şer adet yan cep bulunmaktadır. Arka beden her iki tarafta ise kapaklı dıştan cep vardır. Ön yan üst kargo cep pilekaşeli, kapaklı ve fermuarlıdır. Alt yan kargo cep ise fleto cep çalışmalıdır. Bel yanlarındaki ceplerde ceplik kullanılmaktadır. Paça boyları istenilen boyda ayarlanabilmesi için overloklu bırakılmıştır. Paça dublesizdir. Çizgi ütü olmayacak, boru ütü olacaktır.

  Kumaş Rengi ve Karışımı

  - Kumaş Rengi : Parlement Mavisi

  - Kumaş Karışımı : % 82 pamuk, % 16 polyester, % 2 likra

  - Kumaş Gramajı : 220 Gr/m2

  - Ceplik Kumaş Rengi : Beyaz

  - Ceplik Kumaş Karışımı : % 100 polyester

  Ölçüler 

  - Kemer Kalınlığı : 5 cm

  - Köprü Adedi : 8 adet

  - Köprü Eni ve boyu : 1.5 X 6.5 cm

  - Ön Cep Bel Açıklığı : 3 cm

  - Ön Cep Yan Dikiş Boyu : 17.5 cm

  - Yan Üst Cep Eni ve Boyu : 18.5 / 19.5 X 16.5 / 17.5 cm

  - Yan Alt Cep Eni ve Boyu : 18.5 / 19.5 X 21 / 22 cm

  - Yan Üst Cep Kapak Eni ve Boyu : 18.5 / 19.5 X3.5 / 4.5

  - Arka Cep Eni ve Boyu : 15 / 16 X 15 / 16 cm

  - Arka Cep Kapak Eni ve Boyu : 16.5 / 17.5 X 6.5 / 7.5 cm

  - Paça : 22-24 cm

  Dikiş Özellikleri;

  - Kemer-köprü-yan alt ve üst cep- fleto çevresi çıma,

  - Pat-ön bel yan cep-yan cep kapak-arka cep kapak-yan dikiş gaze,

  - Pat üzeri arka cep çevresi çift iğne,

  - Arka cep ağzı 2 cm 1 X 1 temiz çalışılacaktır,

  İlik Düğme toplam 3 adet ilik + düğme;

  - Ön kemer üzerinde 1 adet enine,

  - Arka cep kapaklarında 1'er adet boyuna,

  Pontrez toplam 13 adet;

  - Pat üzerinde 1 adet,

  - Köprü alt ve üstlerinde 8 adet,

  - Ön bel yan cep ağzında 2 adet,

  - Arka cep ağzında 2 adet,

  g) Yazlık Etek Şekil-8

  1) Sol yanda üstten cep ve cep kapaklı olup, arka ortası yırtmaçlıdır. Sağ ön kemer, sol ön kenardaki tokadan geçerek geriye katlanıp çıt çıt ile sabitlenecektir. Kemer üstünde alt ve üst kenarlardaki çıma dahil 5 adet dikiş vardır. Kemer üstünde 6 adet köprü vardır.

  Kumaş Rengi ve Karışımı

  - Kumaş Rengi : Parlement Mavisi

  - Kumaş Karışımı : % 53 yün, % 43 polyester, % 4 likra

  - Kumaş Gramajı : 280 Gr/m2

  Ölçüler 

  - Kemer Kalınlığı : 5 cm

  - Köprü Adedi : 6 adet

  - Köprü Eni ve Boyu : 1.5 X 6.5 cm

  - Cep Eni ve Boyu : 15 / 16.5 X 17.5 / 18.5 cm

  - Cep Kapak Eni ve Boyu : 15.5 / 17 X 5 / 5.5 cm

  - Yırtmaç : 16.5 / 17.5 cm

  Dikiş Özellikleri;

  - Etek ucu 1 x 2.5 temiz çalışılacaktır,

  - Kemer kenarı-köprü-yan dikiş çıma,

  İlik Düğme toplam 1 adet ilik + düğme;

  - Ön kemere iç kısma 1 adet.

  ğ) Kışlık Etek Şekil-9

  1) Sol yanda üstten cep ve cep kapaklı olup, arka ortası yırtmaçlıdır. Sağ ön kemer sol ön kenardaki tokadan geçerek geriye katlanıp çıt çıt ile sabitlenecektir. Kemer üstünde alt ve üst kenarlardaki çıma dahil 5 adet dikiş vardır. Kemer üstünde 6 adet köprü vardır.

  Kumaş Rengi ve Karışımı

  - Kumaş Rengi : Parlement Mavisi

  - Kumaş Karışımı : % 53 yün, % 43 polyester, % 4 likra

  - Kumaş Gramajı : 280 Gr/m2

  Ölçüler 

  - Kemer Kalınlığı : 5 cm

  - Köprü Adedi : 6 adet

  - Köprü Eni ve Boyu : 1.5 X 6.5 cm

  - Cep Eni ve Boyu : 15 / 16.5 X 17.5 / 18.5 cm

  - Cep Kapak Eni ve Boyu : 15.5 / 17 X 5 / 5.5 cm

  - Yırtmaç : 16.5 / 17.5 cm

  Dikiş Özellikleri;

  - Etek ucu 1 x 2.5 temiz çalışılacaktır,

  - Kemer kenarı-köprü-cep kenarı-yan dikiş çıma,

  - Cep kapağı bedene dikim yeri gaze,

  - Cep kapak etrafı ön ve arka orta çift iğne,

  İlik Düğme toplam 1 adet ilik + düğme;

  - Ön kemere iç kısma 1 adet ilik + düğme.

  h) Kışlık Gömlek Erkek Şekil-10

  1) Ön ve arka beden robalı olup, yaka ayaklıdır. Kollar uzun olup, kol ağzı manşetlidir. Roba altında sağ ve sol bedende körüksüz cep vardır. Ceplerin üzerinde cep kapağı vardır ve cepler pilekaşelidir. Arka bedende roba dikişi vardır. Yanlarda yırtmaç yoktur.

  Kumaş Rengi ve Karışımı

  - Kumaş Rengi : Açık Mavi

  - Kumaş Karışımı : % 97 pamuk, % 3 likra

  - Kumaş Gramajı : 125 Gr/m2

  Ölçüler 

  - Yaka Ayağı Arka Orta : 3.5 cm

  - Yaka Arka Orta : 4.5 cm

  - Yaka Ucu : 7 cm

  - Ön Pat : 3 cm

  - Kol Dublesi : 3.5 cm

  - Sağ-Sol Cep En - Boy : 13 / 14 X 14.5 / 16 cm

  - Sağ-Sol Cep Kapak En - Boy : 14 / 15 X 5.5 cm

  Dikiş Özellikleri;

  - Etek ucu 1 x 1 temiz çalışılacaktır,

  - Yırtmaç gaze,

  - Yaka-yaka ayağı-omuz-roba dikişleri-ön pat-cep ve cep kapak dikişleri-kolevi çıma,

  İlik Düğme toplam 10 adet ilik + düğme;

  - Ön patta 6 adet boyuna,

  - Manşetlerde 1'er adet,

  - Ceplerde 1'er adet.

  ı) Kışlık Gömlek Bayan Şekil-11

  1) Ön ve arka beden robalı olup, yaka ayaklıdır. Kollar uzun olup, kol ağzı manşetlidir. Roba altında sağ ve sol bedende körüksüz cep mevcuttur. Ceplerin üzerinde cep kapağı vardır ve cepler pilekaşelidir. Arka bedende roba dikişi vardır. Yanlarda yırtmaç mevcuttur.

  Kumaş Rengi ve Karışımı

  - Kumaş Rengi : Açık Mavi

  - Kumaş Karışımı : % 97 pamuk, % 3 likra

  - Kumaş Gramajı : 125 Gr/m2

  Ölçüler 

  - Yaka Ayağı Arka Orta : 3 cm

  - Yaka Arka Orta : 5.5 cm

  - Yaka Ucu : 8 cm

  - Ön Pat : 3 cm

  - Sağ-Sol Cep En - Boy : 11.5 / 12.5 X 14 / 15 cm

  - Sağ-Sol Cep Kapak En - Boy : 12.5 / 13 X 5.5 cm

  Dikiş Özellikleri;

  - Etek ucu 1 x 1 temiz çalışılacaktır,

  - Yaka ayağı-cep kenarları-ön pat bedene dikim yeri-omuz çıma,

  - Yaka-ön pat dış kenarı-cep kapağı-ön ve arka roba-omuz gaze,

  İlik Düğme toplam 10 adet ilik + düğme;

  - Ön patta 6 adet boyuna,

  - Manşetlerde 1'er adet,

  - Ceplerde 1'er adet.

  i) Yazlık Gömlek Erkek Şekil-12

  1) Ön ve arka beden robalı olup, yaka erkek yakadır. Kollar kısa kol olup, kol uçları dublelidir. Roba altında sağ ve sol bedende çevresi ve ortası körüksüz cep bulunmaktadır. Cepler kapaklı ve pilekaşelidir. Yanlarda yırtmaç yoktur. Sol göğüs üzerine örme ve cırtlı gümrük muhafaza amblemi takılır. Muhafaza memurunun ambleminde yıldız yoktur. Kısım Amirinin ambleminde bir, Bölge Amirinin ambleminde ise iki yıldız vardır (Ek-1). Sol kol üzerinde cırtlı kol amblemi vardır (Ek-2). Sağ göğüs üzerine örme ve cırtlı Sınır Taşı işareti takılır (Ek-3). Sınır Taşı işaretinin altına cırtlı isim kokartı takılır (Ek-4). Omuzlarda apolet bulunur. Apolet, aralarına tela konulmuş iki kat gömlek kumaşındandır. Apoletler omuz başlarına kol dikişi ile takılır. Üst yaka dikişine kadar devam eder. Yaka kenarı ile temaslı olarak gömleğe dikilen düğmeye iliklenir. Apoletin genişliği omuz başlarında 4 cm, omuz nihayetine gelen düğme hizasında ise 3 cm ve ucu yuvarlaktır. Omuz dikişinden itibaren 3 cm sonra başlamak üzere Kısım Amirleri için bir, Bölge Amirleri için iki sarı sırma takılır. Sırmalararası mesafe 1 cm'dir (Ek-5).

  Kumaş Rengi ve Karışımı

  - Kumaş Rengi : Açık Mavi

  - Kumaş Karışımı : % 97 pamuk, % 3 likra

  - Kumaş Gramajı : 125 Gr/m2

  Ölçüler 

  - Yaka Ayağı Arka Orta : 3.5 cm

  - Yaka Arka Orta : 4.5 cm

  - Yaka Ucu : 7 cm

  - Ön Pat : 3 cm

  - Kol Dublesi : 3.5 cm

  - Sağ-Sol Cep Eni ve Boyu : 13 / 14 X 14.5 / 16 cm

  - Sağ-Sol Cep Kapak Eni ve Boyu : 14 / 15 X 5.5 cm

  Dikiş Özellikleri;

  - Etek ucu 1 x 1 temiz çalışılacaktır,

  - Kol ağzı duble gaze,

  - Yırtmaç gaze,

  - Yaka-yaka ayağı-omuz-roba dikişleri-ön pat-cep ve cep kapak dikişleri-kolevi çıma,

  İlik Düğme toplam 10 adet ilik + düğme;

  - Ön patta 6 adet boyuna,

  - Apoletlerde 1'er adet enine,

  - Ceplerde 1' er adet.

  j) Yazlık Gömlek Bayan Şekil-13

  1) Ön ve arka beden robalı olup, yakası erkek yakadır. Kollar kısa olup, kol uçları dubledir. Roba altında sağ ve sol bedende çevresi ve ortası körüksüz cep bulunmaktadır. Cepler kapaklı ve pilekaşelidir. Yanlarda yırtmaç vardır. Sol göğüs üzerine örme ve cırtlı gümrük muhafaza amblemi takılır. Muhafaza memurunun ambleminde yıldız yoktur. Kısım Amirinin ambleminde bir, Bölge Amirinin ambleminde ise iki yıldız vardır (Ek-1). Sol kol üzerinde cırtlı kol amblemi vardır (Ek-2). Sağ göğüs üzerine örme ve cırtlı Sınır Taşı işareti takılır (Ek-3). Sınır taşı işaretinin altına cırtlı isim kokartı takılır (Ek-4). Omuzlarda apolet bulunur. Apolet, aralarına tela konulmuş iki kat gömlek kumaşındandır. Apoletler omuz başlarına kol dikişi ile takılır. Üst yaka dikişine kadar devam eder. Yaka kenarı ile temaslı olarak gömleğe dikilen düğmeye iliklenir. Apoletin genişliği omuz başlarında 4 cm, omuz nihayetine gelen düğme hizasında ise 3 cm ve ucu yuvarlaktır. Omuz dikişinden itibaren 3 cm sonra başlamak üzere Kısım Amirleri için bir, Bölge Amirleri için iki sarı sırma takılır. Sırmalar arası mesafe 1 cm'dir (Ek-5).

   Kumaş Rengi ve Karışımı

  - Kumaş Rengi : Açık Mavi

  - Kumaş Karışımı : % 97 pamuk, % 3 likra

  - Kumaş Gramajı : 125 Gr/m2

  Ölçüler 

  - Yaka Ayağı Arka Orta : 3 cm

  - Yaka Arka Orta : 5.5 cm

  - Yaka Ucu : 8 cm

  - Ön Pat : 3 cm

  - Sağ-Sol Cep En - Boy : 11.5 / 12.5 X 14 / 15 cm

  - Sağ-Sol Cep Kapak En - Boy : 12.5 / 13 - 5.5 cm

   Dikiş Özellikleri;

  - Etek ucu 1 x 1 temiz çalışılacaktır,

  - Kolağzı 1 x 2 temiz çalışılacaktır,

  - Yaka ayağı-cep kenarları-ön pat bedene dikim yeri-omuz ve apolet kenarları çıma,

  - Yaka-ön pat dış kenarı-cep kapağı-ön ve arka roba-omuz gaze,

  İlik Düğme toplam 10 adet ilik + düğme;

  - Ön patta 6 adet boyuna,

  - Apoletlerde 1'er adet enine,

  - Ceplerde 1'er adet,

  k) Kravat Şekil-14

  1) Pantolon kumaşı renginde, %100 polyester, desensiz ve telalıdır. Bağlandığı zaman üst parçanın ucu pantolon kemeri hizasına gelecek kadar uzunluktadır.

  l) Şapka (Kep) Şekil-15

  1) Şekil 1'deki montun kumaşından ve renginden yapılacak olup, içerisinde astar bulunacaktır. Siperlikli, cırtlı armalı (Ek-6) ve arkadan ayarlanabilir olacaktır. Muhafaza memurları için beyaz sırmalı, Bölge ve Kısım Amirleri için sarı sırmalı şerit mevcuttur.

  m) Ayakkabı Erkek Şekil-16

  1) Kışlık ve yazlık olarak yılda iki çift verilir. % 100 siyah deriden mamul bağcıklı, normal topuklu klasik tiptedir.

  n) Ayakkabı Bayan Şekil-17

  1) Kışlık ve yazlık olarak yılda iki çift verilir. % 100 siyah deriden mamul normal topuktadır.

  o) Parka Erkek-Bayan Şekil-18

  1) Parlement mavisi renkte birinci sınıf trençkot kumaştandır. Kumaş karışımı % 44 polyester, % 56 pamuktur. Ön bedenlerde fleto cep vardır. Sol göğüste tek üst cep bulunur ve kapşonludur. Özel bir katkı maddesi, koruyucu malzeme olarak, astar içinde kullanılacaktır. Önünde fermuar ve çıtçıt vardır. Yakalı ve etek ucu ipli ve gri fosforludur. Omuzlarda apolet bulunur. Apolet, aralarına tela konulmuş iki kat mont kumaşındandır. Apoletler omuz başlarına kol dikişi ile takılır. Üst yaka dikişine kadar devam eder. Yaka kenarı ile temaslı olarak parkaya dikilen düğmeye iliklenir. Apoletin genişliği omuz başlarında 4 cm, omuz nihayetine gelen düğme hizasında ise 3 cm ve ucu yuvarlaktır. Omuz dikişinden itibaren 3 cm sonra başlamak üzere Kısım Amirleri için bir, Bölge Amirleri için iki sarı sırma takılır. Sırmalar arası mesafe 1 cm'dir (Ek-5). Kol ağzı yırtmaçlı ve cırtlı olacaktır. Parka, diz üstü olacaktır. Astar koruyucu malzeme ile 3 cm dikiş aralıklı kapitone olur.

  ö) Yağmurluk Erkek-Bayan Şekil-19

  1) Parlement mavisi renkte olup, muşambadan yapılacaktır. Diz boyundan 10 cm daha aşağıdadır ve arkası tek yırtmaçlıdır. Kapşonlu ve yakalıdır. Dış yanlarda iki cep bulunur. Önü beş düğmeli ve patlıdır. Kol ve göğüs amblemi mevcuttur. Yağmurluk diz altı olur.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Giyecek Yardımından Yararlanma Şekli ve Kullanma Süresi

   Giyecek yardımından yararlanma şekli

  Madde 9 - (1) Resmi kıyafetli Gümrük Muhafaza personeline yapılacak giyecek yardımı, Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğine ekli 1 sayılı cetvele göre, görevleri esnasında giyilmek üzere ayni olarak verilir. Bu yardım karşılığında, çek, kupon veya benzeri ayrıca nakdi bir ödemede bulunulamaz. Ayrıca, bu yardım için memura fatura karşılığı bir ödeme yapılamaz. Giyim eşyası standart beden ölçülerine göre yaptırılır. Gerektiğinde beden ölçüsüne göre kurumca diktirilir.

  (2) Giyecek yardımından yararlanılan bir göreve atanan aday memurlar da bu yardımdan memurlar gibi yararlanırlar.

  Giyecek yardımından yararlanma süresi

  Madde 10 - (1) Göreve ilk başlayışta, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen aylar beklenmeden giyim eşyası verilir. Ancak, giyim eşyasının verildiği tarih ile bu tip eşyaların genel olarak verilmesi gereken tarih arasında kalan süre, o eşya için tespit edilen kullanma süresinin 1/4'ünden az ise ilk giyim eşyası verilmez. Herhangi bir nedenle bir dönem için verilmeyen giyim eşyası, sonraki döneme ait giyecek yardımı ile birlikte verilemez.

  Giyecek eşyalarının kullanma süreleri

  Madde 11 - (1) Giyim eşyalarının kullanma süreleri, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi ile Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğine ekli 1 sayılı cetvelde gösterilmiştir. Giyim eşyalarının kullanım süreleri, eşyanın verildiği tarih esas alınmak suretiyle hesaplanır. Bir giyim eşyası belirlenen kullanma süresi dolmadan yeni giyim eşyası verilemez. Ancak, giyim eşyası görev nedeniyle kullanılamaz hale gelir ve bu durum bir tutanakla tespit edilirse, yetkili kurum amirinin onayı alınmak suretiyle genel veriliş zamanı beklenmeksizin yenisi verilir. Bu takdirde, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi gereğince işlem yapılır.

  Görevden ayrılma

  Madde 12 - (1) Emeklilik, ölüm, istifa, memuriyetten ihraç ve benzeri bir nedenle görevinden ayrılanlar veya çıkarılanlar veya Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği uyarınca giyim eşyası verilmesi gerekmeyen bir göreve nakledilenlerden, giyim eşyaları veya bedelleri geri alınmaz.

  (2) Ancak, giyim eşyası aldıktan sonra aynı kurumda görev değişikliği sebebiyle yeni giyim eşyaları verilmesi gerekli olanlara kullanma süreleri sona erinceye kadar, önceden almış bulundukları aynı cins giyim eşyaları mükerreren verilmez.

  Başka bir kurumda çalışma

  Madde 13 - (1) Giyecek yardımından yararlanan bir memurun, aynı görevi yapmak üzere Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin uygulandığı başka bir kuruma geçmesi ve orada aynı eşyayı kullanmasının mümkün olması halinde, o kişiye verilmiş eşyaların neler olduğu ve veriliş tarihi, ayrıldığı kurumca gittiği kuruma bildirilir. Verilmiş olan giyim eşyalarından her birinin kullanma süresi doluncaya kadar, yeni kurumca ilgiliye o cins eşya verilmez.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

  Giyeceklerin kullanma esasları

  Madde 14 - (1) Giyecekleri kullanma esasları şunlardır:

  a) Giyim eşyaları verildiği maksada uygun olarak ve görev yapılırken kullanılır. Verilen giyim eşyasının tamiri ve bakımı kullanana aittir,

  b) Kendisine teslim edilmiş bulunan giyim eşyasını satanlar ile görev esnasında kullanmadıkları tespit edilenler hakkında ilgili mevzuat gereğince disiplin cezası uygulanır. Ayrıca, bu eşyaların bedeli kendilerinden alınır,

  c) Yapılan tetkik, inceleme ve denetleme sonucunda, bu Yönetmeliğe aykırı uygulama yapılmasına sebep olduğu tespit edilenlerden, usulsüz verilen giyim eşyalarının bedeli tahsil edilir ve haklarında disiplin hükümleri uygulanır.

  Hüküm bulunmayan haller

  Madde 15 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

  Yürürlükten kaldırılan mevzuat

  Madde 16 - (1) 7/3/2004 tarihli ve 25395 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Personeli Kılık ve Kıyafet Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük

  Madde 17 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 18 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

  Resimleri görmek için 03 Mayıs 2006 tarih ve 26157 sayılı Resmi Gazeteye Bakınız.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100