Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KADROLU PERSONEL SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

  ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KADROLU PERSONEL SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

  Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kadrolu Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği

  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

  Resmi Gazete Tarihi : 15/06/2006

  Resmi Gazete Sayısı : 26199

  Amaç

   Madde 1 - (1) Bu Yönetmelik, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünde kadrolu olarak çalışan personelin birinci, ikinci ve üçüncü sicil amirlerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

   Kapsam

   Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) bendinde belirtilen ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personeli kapsar.

   Dayanak

   Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

   Sicil amirleri

   Madde 4 - (1) Sicil raporlarını doldurmaya yetkili birinci, ikinci ve üçüncü sicil amirleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı listede gösterilmiştir.

   Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

   Madde 5 - (1) Kadrolu personelin siciline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

   Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

   Madde 6 - (1) 28/4/1994 tarihli ve 21918 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

   Yürürlük

   Madde 7 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

   Yürütme

   Madde 8 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çay İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.

  Eki görmek için fihristi kullanınız.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100