Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONELİ SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

  AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONELİ SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

  Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Personeli Sicil Amirleri Yönetmeliği

  Devlet Bakanlığından

  Resmi Gazete Tarihi : 16/06/2006

  Resmi Gazete Sayısı : 26200

  Amaç

   Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinde çalışan memurların sicil raporlarını düzenlemekle yetkili sicil amirlerini belirlemektir.

   Kapsam

   Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan memurları kapsar.

   Dayanak

   Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 112 nci maddesi ile 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 11 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

   Sicil amirleri

   Madde 4 - (1) Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinde görev yapan Devlet memurlarının memuriyet unvanlarına göre sicil amirleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

   Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

   Madde 5 - (1) Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

   Yürürlük

   Madde 6 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

   Yürütme

   Madde 7 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinin bağlı olduğu Bakan yürütür.

  Eki görmek için fihristi kullanınız.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100