Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİ SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

  DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİ SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

  Dışişleri Bakanlığı Personeli Sicil Amirleri Yönetmeliği

  Dışişleri Bakanlığından

  Resmi Gazete Tarihi : 26/06/2006

  Resmi Gazete Sayısı : 26210

  Amaç

  Madde 1 - (1) Bu Yönetmelik, Dışişleri Bakanlığının merkez ve yurtdışı teşkilatında görevli memurların sicil amirlerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

  Kapsam

  Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Dışişleri Bakanlığının merkez ve yurtdışı teşkilatında görevli memurları kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 112 nci maddesiyle 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 11 inci ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Sicil amirleri

  Madde 4 - (1) Dışişleri Bakanlığının merkez ve yurtdışı teşkilatında görevli memurların sicil amirleri, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

  Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

  Madde 5 - (1) Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

  Yürürlük

  Madde 6 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 7 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dışişleri Bakanı yürütür.

  Eki html olarak görmek için fihristi kullanınız.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100