Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

  DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

  Denizcilik Müsteşarlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği

  Ulaştırma Bakanlığından:

  Resmi Gazete Tarihi: 17 Temmuz 2006

  Resmi Gazete Sayısı: 26231

  Amaç

  Madde 1 - (1) Bu Yönetmelik Denizcilik Müsteşarlığı merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan memurların disiplin amirlerinin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

  Kapsam

  Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Denizcilik Müsteşarlığı merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan memurlar hakkında uygulanır.

  Dayanak

  Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 23/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü Maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Disiplin amirleri

  Madde 4 - (1) Denizcilik Müsteşarlığı merkez ve taşra teşkilatında görev yapan memurların disiplin ve üst disiplin amirleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (Ek-1) ve (Ek-2) sayılı cetvellerde gösterilmiştir.

  Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

  Madde 5 - (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

  Yürürlükten kaldırma

  Madde 6 - (1) 4/12/1993 tarihli ve 21778 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Denizcilik Müsteşarlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük

  Madde 7 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 8 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100