Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

DEVLET MALZEME OFİSİ MEMURLARI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

  DEVLET MALZEME OFİSİ MEMURLARI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

  Devlet Malzeme Ofisi Memurları Disiplin Amirleri Yönetmeliği

  Maliye Bakanlığından:

  Resmi Gazete Tarihi : 18/07/2006

  Resmi Gazete Sayısı : 26232

  Amaç

  Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Devlet Malzeme Ofisinde görevli memurların disiplin amirlerini belirlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik hükümleri Devlet Malzeme Ofisi merkez, taşra teşkilatı ve müessesesinde çalışan memurlar hakkında uygulanır.

  Dayanak

  Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi hükümlerine dayanılarak düzenlenmiştir.

  Disiplin amirleri

  Madde 4 - (1) Devlet Malzeme Ofisi memurlarının disiplin ve üst disiplin amirleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

  Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

  Madde 5 - (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

  Yürürlük

  Madde 6 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 7 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü yürütür.

  Ek - 1' Html olarak görmek için fihristi kullanınız.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100