Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

BAZI YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

  BAZI YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

  Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 28/08/2006 - 2006/10933

  Resmi Gazete Tarihi : 05/10/2006

  Resmi Gazete Sayısı : 26310

  Ekli "Bazı Yönetmeliklerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Bakanlar Kurulu'nca 28/8/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

  YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA

  Madde 1 - (1) Ekli listede adları ile Bakanlar Kurulu kararı tarih ve sayıları belirtilen yönetmelikler yürürlükten kaldırılmıştır.

  YÜRÜRLÜK

  Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  YÜRÜTME

  Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

LİSTE

 

 

Sıra No

 

 

Yönetmeliğin Adı

Bakanlar Kurulu Kararı Tarihi ve Sayısı

1

Ahar Mahallere Nakledilen Eşhasın Emval, Düyun ve Matlubatlarının Tasfiyesi Hakkındaki Kanunun Sureti Tatbıkına Dair Olan Talimatname

13/6/1926-3753

2

Yunan Hükümetiyle Aktedilen 1 Kanunuevvel 1926 Tarihli İtilafname Mucibince Devlete İntikal Eden ve 1 Nisan 1928 Tarihli Kanun Mucibince Ashabı Hakka Verilmesi Lazım Gelen Emvalin Sureti Tevziini Mübeyyin Talimatname

6/6/1928-6712

3

İstanbul Telefon Abonelerinin Riayete Mecbur Oldukları Hükümleri Havi ve 3054 Numaralı Kanuna Dayanan Talimatname

15/11/1938-2/9884

4

Mali İstihbarat Arşivi Yönetmeliği

25/6/1951-3/13287

5

Tarım ve Orman Bakanlığı'na Bağlı 867 Sayılı Kanuna Tabi Kurumların İşletilmesine Ait Yönetmelik

27/4/1959-4/11542

6

1580 Sayılı Belediye Kanununun 110 uncu Maddesine 5116 Sayılı Kanunla Eklenen 19 uncu Fıkra Uyarınca Belediyelere Yapılacak Yardımlarda Uygulanacak Esasları Gösterir Yönetmelik

26/6/1961-5/1393

7

Devlet İstatistik Enstitüsü İstatistik Eğitim Merkezi Kuruluş ve Programı Yönetmeliği

5/12/1963-6/2454

8

Tarım Bakanlığına Bağlı ve 1.2.1963 Tarihli, 170 Sayılı Kanuna Tabi Kurumların İşletilmelerine Ait Yönetmelik

21/2/1964-6/2702

9

Gemi Koordinasyon Yönetmeliği

7/8/1970-7/1119

10

Sakatların ve Eski Hükümlülerin Çalıştırılmaları Hakkında Yönetmelik

23/12/1971-7/3600

11

Köy Yolları Yapım ve Bakım Yönetmeliği

24/10/1976-7/12960

12

Orman Köylüleri Kalkınma Fonu Yönetmeliği

12/12/1976-7/13177

13

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün İller Örgütlerine Atanacak Memurların Kadro Kıstaslarına Ait Yönetmelik

19/6/1979-7/17703

14

Bazı Sağlık Personeline Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Uygulaması Esaslarına Dair Yönetmelik

22/10/1981-8/3767

15

Siyasi Partilerin Feshine Dair Kanun ile Hazineye İntikal Eden Malların Tasfiyesine İlişkin Yönetmelik

19/11/1981-8/3856

16

Sınai Mülkiyet ile İlgili Neşriyat Yönetmeliği

21/12/1981-8/4132

17

Sosyal ve İdari İlişkiler Uygulama Komitesi Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelik

7/6/1982-8/4826

18

Denizcilik Yüksek Okulu Yönetmeliği

27/12/1982-8/5906

19

Sivil Hava Meydanlarında, Limanlarda ve Sınır Kapılarında Görevli Kuruluşların Teknik Nitelikteki ve İşletmecilik Bakımından Özellik Arzeden Hizmet ve Görevlerinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

11/3/1983-83/6205

20

Ceza İnfaz Kurumlarındaki Hükümlülerin Cezaevi Dışındaki İşyerlerinde Çalıştırılması Hakkında Yönetmelik

26/8/1983-83/7041

21

Yakacak Yardımı Yönetmeliği

3/11/1983-83/7335

22

Emanet İşlere Ait Uygulama Yönetmeliği

1/6/1984-84/8125

23

Muayene ve Kabul İşlemlerine Ait Yönetmelik

26/4/1985-85/9453

24

Güvenlik Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik

4/3/1986-86-10436

25

Tasarrufları Koruma Fonu Yönetmeliği

14/4/1986-86/10600

26

Sinema Filmi, Video, Plak ve Ses Kaseti İşletmecilerine Verilecek İşletmeci Ruhsatı Hakkında Yönetmelik

7/8/1986-86/10899

27

Kordonsuz Telefon Sistemi Yönetmeliği (TGM-ST-005)

20/12/1986-86/11268

28

Tarım Reformu Fonu Yönetmeliği

18/2/1987-87/11516

29

Ağaçlandırma Fonu Yönetmeliği

20/2/1989-89/13850

30

30-1000 MHz Frekans Bandında Çalışan Kara Telsizlerinin Performans Standartları ve Ölçme Yöntemleri Hakkında Yönetmelik (TGM-ST-001)

29/1/1993-93/4075

31

Halk Bandı (CB) Telsiz Cihazların Performans Standartları ve Ölçme Yöntemleri Hakkında Yönetmelik (TGM-ST-002)

29/1/1993-93/4075

32

Telsiz Çağrı Sistemlerinin Performans Standartları Hakkında Yönetmelik (TGM-ST-003)

17/9/1993-93/4829

33

VHF Deniz Telsizlerinin Performans Standartları ve Ölçme Yöntemleri Hakkında Yönetmelik

14/10/1993-93/4960

34

TV Verici ve Aktarıcı Cihazlarının Performans Standartları ve Ölçme Yöntemleri Hakkında Yönetmelik (TGM-ST-006)

4/4/1995-95/6734

35

FM Radyo Verici ve Aktarıcı Cihazlarının Performans Standartları ve Ölçme Yöntemleri Hakkında Yönetmelik (TGM-ST-007)

4/4/1995-95/6735

36

Elektrik Enerjisi Fonu Yönetmeliği

8/6/1995-95/7003

37

Kablosuz Mikrofon Sistemlerinin Performans Standartları ve Ölçme Yöntemleri Hakkında Yönetmelik (TGM-ST-009)

19/8/1997-97/9851

38

Kamu İhale Kurumu İhale Yönetmeliği

17/6/2002-2002/4426

39

Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

13/8/2003-2003/6142

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100