Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

  ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

  Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

  Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından

  Resmi Gazete Tarihi : 21/10/2006

  Resmi Gazete Sayısı : 26327

   Amaç

   Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında görev yapan personelin disiplin amirlerini belirlemektir.

   Kapsam

   Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personeli kapsar.

   Dayanak

   Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ve 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

   Disiplin amirleri

   Madde 4 - (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin disiplin amirleri bu Yönetmeliğin Ek-1 inde gösterilmiştir.

   Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

   Madde 5 - (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 17/9/1982 tarihli 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

   Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

   Madde 6 - (1) 6/6/1998 tarihli ve 23364 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

   Yürürlük

  Madde 7 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

   Yürütme

   Madde 8 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

  Ekleri görmek için fihristi kullanınız.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100