Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

  ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

  Çevre Ve Orman Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

  Çevre ve Orman Bakanlığından:

  Resmi Gazete Tarihi : 03/11/2006

  Resmi Gazete Sayısı : 26335

  Amaç

   Madde 1 - (1) Bu Yönetmelik, Çevre ve Orman Bakanlığında çalışan memurların disiplin amirlerini belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

   Kapsam

   Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Çevre ve Orman Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Taşra Teşkilatında olup doğrudan merkeze bağlı Müdürlüklerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre çalışan memurları kapsar.

   Dayanak

   Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

   Disiplin amirleri

   Madde 4 - (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren memurların disiplin amirleri ve üst disiplin amirleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

   Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

   Madde 5 - (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

   Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

   Madde 6 - (1)19/12/2003 tarihli ve 25321 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çevre ve Orman Bakanlığı Disiplin Amirliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

   Yürürlük

   Madde 7 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

   Yürütme

   Madde 8 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

  Eki görmek için fihristi kullanınız.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100