Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

  EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

  Devlet Bakanlığından:

  Resmi Gazete Tarihi : 19/12/2006

  Resmi Gazete Sayısı : 26381

  Madde 1 - 20/7/2005 tarihli ve 25881 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

   "Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti arasında imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının 20 nci maddesinde belirtilen Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II'nin uygulanmasına dair usul ve esasları düzenlemektedir."

   Madde 2 - Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

   "b) Fatura Beyanı, bu maddenin (c) bendi hükümlerine halel gelmeksizin, aşağıdaki hallerde uygulanabilir:

   1) Söz konusu ürünlerin Türkiye, Tunus, Fas, İsrail ve Suriye arasındaki tercihli ticaretinde;

   i) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen diğer ülkelerden biri ile kümülasyon uygulanmaksızın yukarıda anılan ülkeler menşeli olduğunun kabulü ve bu Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmesi durumunda,

   ii) Söz konusu ürünlerin, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen ve Türkiye ile kümülasyon uygulanma imkanı bulunan ülkelerden biri menşeli olduğunun, anılan ülkelerle kümülasyon uygulanmaksızın kabulü ve bu Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmesi halinde. (Bu durumda söz konusu ürün için menşe ülkesinde bir EUR-MED Dolaşım Sertifikası veya EUR-MED Fatura Beyanı düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

   2) Söz konusu ürünlerin Türkiye ile Romanya arasındaki tercihli ticaretinde;

   i) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (b) bendinde belirtilen diğer ülkelerden biri menşeli girdilerle kümülasyon uygulanmaksızın Türkiye, Romanya veya bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (a) bendinde belirtilen kümülasyonun uygulanabilir olduğu diğer ülkelerden biri menşeli olduğunun kabulü ve bu Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmesi durumunda,

   ii) Söz konusu ürünlerin, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (b) bendinde belirtilen ve Türkiye ile kümülasyon uygulanma imkanı bulunan ülkelerden biri menşeli olduğunun, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen ülkelerle kümülasyon uygulanmaksızın kabulü ve bu Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmesi halinde. (Bu durumda söz konusu ürün için menşe ülkesinde bir EUR-MED Dolaşım Sertifikası veya EUR-MED Fatura Beyanı düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

   3) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (e) bendinde belirtilen kümülasyonun uygulanması ve bu Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmesi kaydıyla söz konusu ürünlerin Türkiye veya ilgili taraf ülke menşeli olduğunun kabulü durumunda.

   c) EUR-MED Fatura Beyanı, söz konusu ürünlerin Türkiye, ilgili taraf ülke veya bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen ve kümülasyonun mümkün olduğu diğer ülkelerden biri menşeli olduğunun kabulü, bu Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmesi ve;

   1) Türkiye, Tunus, Fas, İsrail ve Suriye arasındaki tercihli ticarette;

   i) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen ülkelerden biri menşeli girdilerle kümülasyon uygulanması veya,

   ii) Ürünlerin bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen ülkelerden birine ihraç edilecek ürünlerin imalatına yönelik kümülasyon çerçevesinde girdi olarak kullanılması veya

   iii) Ürünlerin varış ülkesinden, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen diğer ülkelerden birine yeniden ihraç edilmesi

   2) Türkiye ile Romanya arasındaki tercihli ticarette;

   i) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (b) bendinde belirtilen ülkelerden biri menşeli girdilerle kümülasyon uygulanması veya,

   ii) Ürünlerin bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (b) bendinde belirtilen ülkelerden birine ihraç edilecek ürünlerin imalatına yönelik kümülasyon çerçevesinde girdi olarak kullanılması veya

   iii) Ürünlerin varış ülkesinden, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (b) bendinde belirtilen ülkelerden birine yeniden ihraç edilmesi

   durumunda düzenlenir." 

   Madde 3 - Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

   "c) EUR.1 Dolaşım Sertifikası, bu maddenin (d) bendi hükümlerine halel gelmeksizin aşağıdaki hallerde düzenlenebilir;

   1) Söz konusu ürünlerin Türkiye, Tunus, Fas, İsrail ve Suriye arasındaki tercihli ticaretinde;

   i) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen diğer ülkelerden biri ile kümülasyon uygulanmaksızın yukarıda anılan ülkeler menşeli olduğunun kabulü ve bu Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmesi durumunda,

   ii) Söz konusu ürünlerin, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen ve Türkiye ile kümülasyon uygulanma imkanı bulunan ülkelerden biri menşeli olduğunun, anılan ülkelerle kümülasyon uygulanmaksızın kabulü ve bu Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmesi halinde. (Bu durumda söz konusu ürün için menşe ülkesinde bir EUR-MED Dolaşım Sertifikası veya EUR-MED Fatura Beyanı düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

   2) Söz konusu ürünlerin Türkiye ile Romanya arasındaki tercihli ticaretinde;

   i) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (b) bendinde belirtilen diğer ülkelerden biri menşeli girdilerle kümülasyon uygulanmaksızın Türkiye, Romanya veya bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (a) bendinde belirtilen kümülasyonun uygulanabilir olduğu diğer ülkelerden biri menşeli olduğunun kabulü ve bu Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmesi durumunda,

   ii) Söz konusu ürünlerin, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (b) bendinde belirtilen ve Türkiye ile kümülasyon uygulanma imkanı bulunan ülkelerden biri menşeli olduğunun, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen ülkelerle kümülasyon uygulanmaksızın kabulü ve bu Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmesi halinde. (Bu durumda söz konusu ürün için menşe ülkesinde bir EUR-MED Dolaşım Sertifikası veya EUR-MED Fatura Beyanı düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

   3) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (e) bendinde belirtilen kümülasyonun uygulanması ve bu Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmesi kaydıyla söz konusu ürünlerin Türkiye veya ilgili taraf ülke menşeli olduğunun kabulü durumunda.

   d) EUR-MED Dolaşım Sertifikası, söz konusu ürünlerin Türkiye, ilgili taraf ülke veya bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen ve kümülasyonun mümkün olduğu diğer ülkelerden biri menşeli olduğunun kabulü, bu Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmesi ve;

   1) Türkiye, Tunus, Fas, İsrail ve Suriye arasındaki tercihli ticarette;

   i) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen ülkelerden biri menşeli girdilerle kümülasyon uygulanması veya,

   ii) Ürünlerin bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen ülkelerden birine ihraç edilecek ürünlerin imalatına yönelik kümülasyon çerçevesinde girdi olarak kullanılması veya

   iii) Ürünlerin varış ülkesinden, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen diğer ülkelerden birine yeniden ihraç edilmesi

   2) Türkiye ile Romanya arasındaki tercihli ticarette;

   i) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (b) bendinde belirtilen ülkelerden biri menşeli girdilerle kümülasyon uygulanması veya,

   ii) Ürünlerin bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (b) bendinde belirtilen ülkelerden birine ihraç edilecek ürünlerin imalatına yönelik kümülasyon çerçevesinde girdi olarak kullanılması veya

   iii) Ürünlerin varış ülkesinden, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (b) bendinde belirtilen ülkelerden birine yeniden ihraç edilmesi

   durumunda düzenlenir."

   Yürürlük

   Madde 4 - Bu Yönetmelik 1/1/2007 tarihinde yürürlüğe girer.

   Yürütme

   Madde 5 - Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100