Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ADALET BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

   

    Adalet Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği

    Adalet Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 28/12/2006

    Resmi Gazete Sayısı : 26390

       Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlarında görevli Devlet memurlarının sicil âmirlerini belirlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Adalet Bakanlığı merkez teşkilâtı ile adlî ve idarî yargı teşkilatında, ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik ve yardım merkezlerinde ve Adli Tıp Kurumunda görevli Devlet memurlarını kapsar.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 112 nci maddesi ile 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Sicil amirleri

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren personelin sicil amirleri, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1, EK-2 ve EK-3 sayılı cetvellerde gösterilmiştir.

       (2) Personelin çalıştığı birimlere göre, cetvellerde gösterilen sicil amiri unvanını taşıyan birden fazla kişi olması durumunda, yapılan işbölümüne göre ilgili olan, ilgili birden fazla ise kıdemli olan, sicil amirlerinden birinin mahkeme başkanı olması halinde mahkeme başkanı sicil amirliği yetkisini kullanır.

       Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak hükümler

       Madde 5 - (1) Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kabul edilen Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

       Yürürlük

       Madde 6 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

    Madde 7 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

    Ekleri görmek için Resmi Gazete'ye bakınız.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100