Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

HayırEvetKHK019694€ ö1€ó3392103 İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUNHayırEvetKANUN019507€ 41€µ6/624107 SAYILI KANUNA GÖRE İHDAS EDİLEN SİVİL SAVUNMA KADROLARINA TAYİN OLUNAN PERSONELİN TERFİ, NAKİL, CEZALANDIRMA VE DENETLENMELERİ HAKKINDA TÜZÜKHayırEvetTÜZÜK0111624€ îŠ1€ó491311 NO.LU PROTOKOL İLE DEĞİŞİK İNSAN HAKLARINI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMA AVRUPA SÖZLEŞMESİNE ÖLÜM CEZASININ KALDIRILMASINA DAİR EK 6 NO.LU PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUNHayırEvetKANUN025155€ )1€_q011 NOLU PROTOKOL İLE DEĞİŞİK, İNSAN HAKLARINI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMA AVRUPA SÖZLEŞMESİNE ÖLÜM CEZASININ KALDIRILMASINA DAİR EK 6 NOLU PROTOKOLHayırU.A. SÖZLEŞME125232€ )S0€R·011/02/1964 TARİHLİ VE 403 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKHayırEvetYÖNETMELİKİÇİŞLERİ BAKANLIĞI011742€ ña0€NY2/533211/06/1936 TARİH VE 3039 SAYILI ÇELTİK EKİMİ KANUNUNUN SURETİ TATBİKINA DAİR TALİMATNAMEHayırEvetYÖNETMELİKBAKANLAR KURULU03432€ ÉÕ0€X404911/10/1983 TARİH VE 2913 S.K., 28/05/1986 TARİH VE 3292 S.K., 26/10/1990 TARİH VE 3671 S.K., 08/06/1949 TARİH VE 5434 S.K. İLE 14/07/1965 TARİH VE 657 S.K.UN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUNHayırEvetKANUN022133€ Ì1€[h01164 SAYILI ARSA ÜRETİMİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUNUN 11 İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKHayırYÖNETMELİKBAŞBAKANLIK125963€ ,F0€7132512 EYLÜL 1330 TARİHLİ ASKERİ TAYİNAT VE YEM KANUNU MUVAKKATİNE MÜZEYYEL KANUN (OSMANLI KANUNU)HayırEvetKANUN0902€ ½ä1€:¨430412/07/1997 TARİHİNE KADAR SORUMLU MÜDÜR SIFATI İLE İŞLENEN SUÇLARA İLİŞKİN DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİNE DAİR KANUN (MÜLGA)HayırHayırMÜLGA023080 Mük.€ ¢1€á32911211 S. T.C. MERKEZ B.K., 3182 S. BANKALAR K., 2983 S. TASARRUFLARIN T. VE K. Y. HIZLANDIRILMASI HK. K., 2985 S. TOPLU K.K., 07/11/1985 T. VE 3238 S. K., 2499 S. SPK.NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE 1177 S. TÜTÜN TEKELİ K.NUN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDHayırEvetKANUN019126€ L1€#368013/07/1956 TARİHLİ VE 6801 SAYILI ASKERİ MEMURLARIN SUBAYLIĞA NAKİLLERİ HAKKINDA KANUNA GÖRE MUVAZZAF SUBAYLIĞA GEÇİRİLEN BAZI EMEKLİ YARBAYLARIN TERFİLERİNİN VE AYLIKLARININ DÜZELTİLMESİNE DAİR KANUNHayırEvetKANUN020710€ 1€3644130 İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUNHayırEvetKANUN020523€ O1€Nñ05/15601389 SAYILI KANUNA GÖRE VEKALET ÜCRETİ TEVZİ YÖNETMELİĞİHayırEvetYÖNETMELİKBAKANLAR KURULU010894€ íV0€:677914 EYLÜL 1330 TARİHLİ TAYINAT VE YEM KANUNUNA EK KANUN (OSMANLI)HayırEvetKANUN09358€ æ1€8196014 EYLÜL 1330 TARİHLİ TAYINAT VE YEM KANUNUNA MÜZEYYEL (DEMİRBAŞ ERZAK VE YEM) KANUNU (OSMANLI KANUNU)HayırEvetKANUN02102€ Î1€Tx07/0044914/05/1964 TARİHLİ VE 474 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ USUL VE ESASLARI GÖSTERİR YENİ YÖNETMELİKHayırEvetYÖNETMELİKBAKANLAR KURULU013486€ ù·0€S–014/06/1984 TARİH 3023 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 4250 SAYILI İSPİRTO VE İSPİRTOLU İÇKİLER İNHİSARI KANUNUN 19 UNCU MADDESİNE GÖRE, İSPİRTO İLE BİRA VE ŞARAP DAHİL HER ÇEŞİT İSPİRTOLU İÇKİ SATMAK İSTEYENLERE TEKEL İDARESİNCE VERİLECEK RUHSATNAMELERE DAİR YÖNETHayırEvetYÖNETMELİKMALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI018479€ V0€€435914/07/1965 T. VE 657 S., 08/06/1949 T. VE 5434 S. 05/03/1964 T. VE 439 S., 30/04/1992 T. VE 3797 S., 11/10/1983 T. VE 2914 S. KANUNLARIN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE 05/01/1961 T. VE 222 S., 24/11/1994 T. VE 4048 S. KANUNLARIN BAZI MADDELERİNHayırEvetKANUN023307€ !‹1€[#01416 SAYILI KANUN VE BUNA BAĞLI YÖNETMELİK UYARINCA YURT DIŞINDA LİSANS VE LİSANS ÜSTÜ ÖĞRENİM YAPAN ÖĞRENCİLERE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞHayırTEBLİĞMİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VE MALİYE BAKANLIĞI125490€ *`0€C97/91871475 SAYILI İŞ KANUNUNA TABİ İŞ YERLERİNDE İŞVERENLERİN KURACAKLARI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ EĞİTİM VE İŞLEYİŞ ESASLARI HAKKINDA TÜZÜKHayırEvetTÜZÜK022976€ 91€k40015 MAYIS 1335 TARİHİNDEN İTİBAREN CİDALİ MİLLİYE İŞTİRAK EDİP MUHTELİF MİLLİ CEPHELERDE VEYA DAHİLİ İSYANLARIN İTFASINDA BİLFİİL HİZMET EDEREK FEVKALADE YARARLILIK GÖSTERENLERİN TAKDİRNAME VEYA BİR DERECE TERFİ SURETİYLE TALTİFLERİNE VE BUNLARI İDARE EDENHayırEvetKANUN057€ ·Å1€495115/05/2002 TARİHLİ VE 4756 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 1 İNCİ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUNHayırEvetKANUN025183€ )!1€N407/02775155 SAYILI KANUNA GÖRE HAZIRLANAN HARİTA VE PLANLARA AİT İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDAKİ YÖNETMELİKHayırEvetYÖNETMELİKBAKANLAR KURULU013908€ ûw0€Nï05/13931580 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 110 UNCU MADDESİNE 5116 SAYILI KANUNLA EKLENEN 19 UNCU FIKRA UYARINCA BELEDİYELERE YAPILACAK YARDIMLARDA UYGULANACAK ESASLARI GÖSTERİR YÖNETMELİK(MÜLGA)HayırEvetMÜLGABAKANLAR KURULU010852€ í$0€801580 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 15 İNCİ MADDESİNİN 58 İNCİ BENDİNE TEVFİKAN BELEDİYELERCE KURULAN TOPTANCI HALLERİNİN SURETİ İDARESİ HAKKINDA KANUNHayırEvetKANUN010605€ ëù1€N716 MART 1336 TARİHİNDEN İTİBAREN İSTANBUL HÜKÜMETİNCE AKDEDİLEN BİLCÜMLE MUKAVELAT, UHUDAT VE SAİRENİN KEENLEMYEKÜN ADDİ HAKKINDA KANUNHayırEvetKANUN02€ ³~1€9382116/10/1981 TARİH VE 2533 SAYILI SİYASİ PARTİLERİN FESHİNE DAİR KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA VE 2820 SAYILI SİYASİ PARTİLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUNHayırEvetKANUN021273€ V1€'*29417/07/1963 TARİHLİ VE 278 SAYILI TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEHayırEvetKHK019631€ ¶1€C424717/07/1964 T., 506 S. SSK VE 02/09/1971 T., 1479 S. ESNAF VE SANATKARLAR VE D. B. Ç. SSK KANUNU İLE 17/10/1983 T., 2926 S. TARIMDA K. A. VE H. Ç. SS KANUNUNA GÖRE TAHAKKUK EDEN PRİM VE DİĞER ALACAKLARIN TAHSİLATININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUNHayırEvetKANUN022991€ H1€Q448117/08/1999 VE 12/11/1999 TARİHLERİNDE MARMARA BÖLGESİ VE CİVARINDA MEYDANA GELEN DEPREMİN YOL AÇTIĞI EKONOMİK KAYIPLARI GİDERMEK AMACIYLA BAZI MÜKELLEFİYETLER İHDASI VE BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNHayırEvetKANUN023888 Mük.€ #ä1€‹473117/08/1999 VE 12/11/1999 TARİHLERİNDE MEYDANA GELEN DEPREMLERDEN ZARAR GÖRENLERİN VERGİ BORÇLARI VE VERGİ CEZALARININ TERKİNİ İLE VUK, KDVK, HARÇLAR K. VE ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ K.NDA DEĞ.YAP.HK.KANUNHayırEvetKANUN024626€ &á1€Ní07/177251738 SAYILI SEYİR VE HİDROGRAFİ HİZMETLERİ YASASININ UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKHayırEvetYÖNETMELİKBAKANLAR KURULU016700€ Ø0€¨476818 MART GÜNÜNÜN ŞEHİTLER GÜNÜ VE 19 EYLÜL GÜNÜNÜN GAZİLER GÜNÜ İLAN EDİLMESİ HAKKINDA KANUNHayırEvetKANUN024804€ 'š1€T 018 MART ŞEHİTLER GÜNÜ VE 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜNDE YAPILACAK TÖRENLER HAKKINDA YÖNETMELİKHayırEvetYÖNETMELİKMİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI025209€ );0€T8119 EKİM 1960 TARİHLİ VE 105 SAYILI KANUNUN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUNHayırEvetKANUN011239€ îø1€,374319, 47, 89, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 164, 166 VE 167 SAYILI KHK.LERİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KANUNHayırEvetKANUN020876€ ¼1€š5276190 SAYILI GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNHayırEvetKANUN225685€ +(€Ü4860190 SAYILI GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERİN SAĞLIK BAKANLIĞINA AİT BÖLÜMÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNHayırEvetKANUN025127€ (é1€i%5483190 SAYILI GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERİN YARGITAY BAŞKANLIĞINA AİT BÖLÜMÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNKANUN126133€ ,ù1€'=471190 SAYILI GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KHK.NİN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEHayırEvetKHK021100€  1€“4741190 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERİN SAYIŞTAY BAŞKANLIĞINA AİT BÖLÜMÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNHayırEvetKANUN024645€ &õ1€;(379190 VE 354 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (MÜLGA)HayırHayırMÜLGA020334€ Œ1€;'364190, 354 VE 355 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (MÜLGA)HayırHayırMÜLGA020117€ ¨1€:µ851921 TEŞKİLATI ESASİYE KANUNU (MÜLGA)HayırHayırMÜLGA0€ ³w1€:˜4911924 TEŞKİLATI ESASİYE KANUNU (MÜLGA)HayırHayırMÜLGA071€ ¸)1€`2005/9826193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 21, 23/8, 31, 47, 48, 82, 86/1 -D VE MÜKERRER 121 İNCİ MADDELERİNDE YER ALAN TUTARLARLA İLGİLİ KARAR (2006)HayırBAKANLAR K.K.BAKANLAR KURULU126038€ ,•0€:™3341961 ANAYASASI (MÜLGA)HayırHayırMÜLGA010859€ í,1€Ž7171965 KALKINMA İSTİKRAZI HAKKINDA KANUNHayırEvetKANUN012213€ ó¢1€˜8181966 KALKINMA İSTİKRAZI HAKKINDA KANUNHayırEvetKANUN012496€ ô÷1€¨9921967 KALKINMA İSTİKRAZI HAKKINDA KANUNHayırEvetKANUN012814€ ö~1€´11001968 KALKINMA İSTİKRAZI HAKKINDA KANUNHayırEvetKANUN013126€ ÷ù1€Á12161969 KALKINMA İSTİKRAZI HAKKINDA KANUNHayırEvetKANUN013419€ ù_1€ZZ01972 KONTEYNERLERLE İLGİLİ GÜMRÜK SÖZLEŞMESİNİN VE GEÇİCİ İTHALAT SÖZLEŞMESİNİN KONTEYNERLERLE İLGİLİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİKHayırEvetYÖNETMELİKGÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI25778€ +”€Y27091982 ANAYASASIHayırEvetKANUN02709€ |1€S40331996 TÜRKİYE EUROPALİA FESTİVALİNE İLİŞKİN KANUNHayırEvetKANUN022066€ ˆ1€£476420/05/1933 TARİHLİ VE 2197 SAYILI KANUNUN 1 İNCİ MADDESİNDE YER ALAN İÇEL ADININ MERSİN OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUNHayırEvetKANUN024799€ '•1€Š47292000 MALİ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER KESİNHESAP KANUNUHayırEvetKANUN024622 Mük.€ &İ1 €ˆ47272000 MALİ YILI KESİNHESAP KANUNUHayırEvetKANUN024622 Mük.€ &İ1€Ï48362001 MALİ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER KESİNHESAP KANUNUHayırEvetKANUN025068 Mük.€ (¬1€Í48342001 MALİ YILI KESİNHESAP KANUNUHayırEvetKANUN025068 Mük.€ (¬1€‡47262002 MALİ YILI BÜTÇE KANUNUHayırEvetKANUN024618 Mük.€ &Ù1€‰47282002 MALİ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER BÜTÇE KANUNUHayırEvetKANUN024622 Mük.€ &İ1€Ì48332003 MALİ YILI BÜTÇE KANUNUHayırEvetKANUN125065 Mük.€ (©1€50042003 MALİ YILI BÜTÇE KANUNU İLE BAĞLI CETVELLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNHayırEvetKANUN025297€ )•1€¬47762003 MALİ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇELERİ KANUNLAŞINCAYA KADAR DEVLET HARCAMALARININ YAPILMASINA VE DEVLET GELİRLERİNİN TAHSİLİNE YETKİ VERİLMESİNE DAİR KANUNHayırEvetKANUN024977€ (L1€Ë48352003 MALİ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER BÜTÇE KANUNUHayırEvetKANUN025068 Mük.€ (¬1 €Î48352003 MALİ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER BÜTÇE KANUNUHayırEvetKANUN025068 Mük.€ (¬1€ 52802003 MALİ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER KESİN HESAP KANUNUHayırEvetKANUN225692 1. Mük.€ +0€Ÿ52782003 MALİ YILI KESİN HESAP KANUNUHayırEvetKANUN225692 1. Mük.€ +0€&50272004 MALİ YILI BÜTÇE KANUNUHayırEvetKANUN125330 Mük.€ +'1€D51032004 MALİ YILI BÜTÇE KANUNU İLE BAĞLI CETVELLERİNDE VE 2004 MALİ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER BÜTÇE KANUNUNA BAĞLI CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNHayırEvetKANUN025399€ *1€'50292004 MALİ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER BÜTÇE KANUNUHayırEvetKANUN025337 Mük.€ )Á1€ 54392004 MALİ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER KESİN HESAP KANUNUHayırKANUN1 26040 Mük.€ ,—1€ 543
SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100