Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU İLE BAĞLI KURULUŞLARI TELİF HAKKI YAYIN VE SATIŞ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

  ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU İLE BAĞLI KURULUŞLARI TELİF HAKKI YAYIN VE SATIŞ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

  Bakanlar Kurulu Karar Tarihi-No : 17/07/2007-2007/12513

  Ekli "Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Bağlı Kuruluşları Telif Hakkı, Yayın ve Satış Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 17/7/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

  Madde 1 - 8/3/1985 tarihli ve 85/9240 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Bağlı Kuruluşları Telif Hakkı, Yayın ve Satış Yönetmeliğinin ekinde yer alan "Ücretlerin Hesaplanmasında Kullanılacak Gösterge Rakamları" cetveli, ekte gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.

  Madde 2 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

   Geçici Madde 1 - Ücretlerin hesaplanmasında kullanılacak gösterge rakamları, Yüksek Kurul oluşturuluncaya kadar Yönetim Kurulu kararı ile iki buçuk katına kadar artırılabilir.

  Madde 3 - Sayıştay'ca incelenmiş olan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Madde 4 - Bu Yönetmeliği Yüksek Kurum Başkanı ile Bağlı Kuruluş Başkanları yürütür.

  ÜCRETLERİN HESAPLANMASINDA KULLANILACAK GÖSTERGE RAKAMLARI

    GÖSTERGE

  1- Telif Eserler

   a) Türkçe telif (kaynak, ansiklopedik veya monografik) eserler 80 85 90

   b) Yabancı dil telif (kaynak, ansiklopedik veya monografik)

   eserler 80 85 90

   c) Vülgarize (Popüler = halka hitap eden) 40 45 50

  2- İşlenmeli Yayınlar

   Diğer bir veya birçok eserden istifade edilerek meydana 

  getirilip de bu esere nispetle müstakil olmayan, kısmen

  müstakil olan fikir ve sanat mahsulleri.

   a) Tür değişikliği (roman, hikaye, şiir ve tiyatro piyesi

  gibi eserlerden birinin diğer bir türe çevrilmesi) 40 45 50

   b) Külliyat (bir eser sahibinin bütün veya aynı cinsten

  olan eserlerin külliyat haline konması) 24 27 30

   c) Derleme (belli bir maksada göre ve özel bir plan

  dahilinde seçme ve toplama) 24 27 30

   ç) Henüz yayımlanmamış bir eserin bilimsel araştırma ve

  çalışma sonucunda yayımlanmaya elverişli hale getirilmesi 40 45 50

   d) Başkasına ait bir eserin izah ve şerhi veya kısaltması 40 45 50

   e) Eleştirmeli metin (edisyon kritik) 44 50 55

   f) Çeviri yazı (Transkripsiyon) 40 45 50

   g) Eski harfli metinlerin yeni yazıya çevrilmesi  40 45 50

  3- Ders kitapları (7 nci maddenin son fıkrası gereğince kamu kurum ve

  kuruluşlarının yapacakları ödemede uygulanmaz.) 50 55 60

  4- Tercümeler, yabancı ve eski belgeler

   a) Yabancı dillerden Türkçeye tercüme 60 65 70

   b) Rusça, Çince gibi öğretimi Türkiye'de yaygınlaştırılmamış

   dillerden Türkçeye tercüme 70 75 80

   c) Uzmanı nadir bulunan eski dillerden Türkçe'ye tercüme

  (Sümerce, Hititçe, Eski Yunanca Latince vb.) 70 75 80

   ç) Türkçeden yabancı dillere tercüme 70 75 80

   d) Basılmış belgelerin olduğu gibi yayımlanması 16 18 20

   e) Yabancı dilde yazılmış belgelerin hazırlanıp yayımlanması 20 23 26

   f) Osmanlıcadan sadeleştirme 40 45 50

  g) Yayımlanmamış Osmanlıca yayınların tıpkı basımı 8 10 12

  5- Orjinal (ilk defa yayımlanan) resim ve planlar 24 27 30

  6- Makaleler

  Makaleler için konusuna göre diğer maddelerde belirtilen ücretler ödenir.

  7- Edebi Eserler

   a) Şiir ve manzum eserlerinden 20 mısra kadar eser 20 mısra

   olarak kabul edilir. 20 mısradan sonraki her mısra için

   gösterge rakamları ayrıca uygulanır.

   Her 20 mısra için

   Telif şiir veya manzume 80 85 90

   Türkçeden yabancı dile manzum olarak tercüme 60 65 70

   Yabancı dilden Türkçeye manzum olarak tercüme 50 55 60

   Külliyat 24 27 30

   Derleme 24 27 30

   Sadeleştirme 40 45 50

   Eski harflerin metinlerinin yeni yazıya çevrilmesi 40 45 50

   b) Diğer edebi eserler 50 55 60

  8-Tiyatro, Opera ve Bale

  Yürütme kurullarının seçeceği bir komisyon tarafından yapılacak

  ücret tespiti yürütme kurullarının önerisi üzerine Yönetim Kurulunun

  kararı ile kesinleşir.

  9- Sözlükler

  Türkçeden Türkçeye 60 65 70

  Türkçe-Yabancı dil 60 65 70

  Yabancı dil-Türkçe 60 65 70

  Tarama (fiş başına) 24 27 30

  10-Tiyatro, konser, opera, bale gibi uygulamalar için, uygulanacak

  kurum veya derneğin mevzuatına göre ödeme yapılır.

  11-Telif eserlerde bibliyografik eser ve indeks ve bibliyografik eserler 40 45 50

  12- Üç renkli kitap kapağının tamamı için 50 55 60

  Çok renkli kitap kapağının tamamı için 60 65 70

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100