Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

EREĞLİ KÖMÜR HAVZASI AMELEBİRLİĞİ BİRİKTİRME VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI İHALE YÖNETMELİĞİ

  EREĞLİ KÖMÜR HAVZASI AMELEBİRLİĞİ BİRİKTİRME VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI İHALE YÖNETMELİĞİ

  Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme Ve Yardımlaşma Sandığı İhale Yönetmeliği

  Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığından

  Resmi Gazete Tarihi: 07/11/2007

  Resmi Gazete Sayısı: 26693

   Amaç

   Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Sandığın yapacağı ihalelerde uyulacak usul ve esasları belirlemektir.

   Kapsam

   Madde 2 - (1) Sandığın, her türlü mal ve hizmet alımı, yapım, satış, kira, trampa ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ihalelerini kapsar.

   Dayanak

   Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 30 ve 34 üncü maddeleri hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

   İhale işlemleri

   Madde 4 - (1) Sandığın, her türlü mal ve hizmet alımı ile yapım işlerinin ihalelerinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

   (2) Sandığın, her türlü satış, kira, trampa ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ihalelerinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

   Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

   Madde 5 - (1) 5/10/2000 tarihli ve 24191 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı İhale Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

   Yürürlük

   Madde 6 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

   Yürütme

   Madde 7 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Başkanı yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100