Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

FORUM > Avukatl������������k Hukuku-Meslek Sorunlar������������
 
Kontörle İçtihat
Yargıtay,kurduğu bir vakıf ve işbirliği yapan bir anonim şirket ile birlikte, içtihat veritabanından faydalanmak ve dosya sorgu işlemi yapmak üzere bir site hizmete açtı. Buraya kadar herşey güzel fakat ticari amaçlı olarak, üstelik te çok fahiş fiyatlarla hizmet veriyorlar.Çağdaş bir hukuk sistemi oluşturulması için çabalayan bir hukukçu meslektaşınız olarak Kamu hizmetinin paralı hale getirilmesini eleştiriyoruz.
 
Fikirlerinizi Yetkililere iletmek isterseniz:
Adalet Bakanlığı: info@adalet.gov.tr
Cumhurbaşkanlığı: cankaya@tccb.gov.tr
Kimden:Av.Hakan ORHAN Tarih:06.11.2001
 
YANITLAR
Tüm kurumları ile -uzulerek soylemek gerekiyor ki- kapitalistleşen bir ülkede yargıyı da bu durumdan ayrık tutabilirmiyiz. Bir meslekdaşın belirttiği gibi iktidar kişileri değiştiriyor. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum ortada iken Yüce mahkemenin aşırı kapitalist tavırlar içinde bulunmasının tüm hukukçuları üzmesi gerektiğini düşünüyorum. Kamu hizmetinin meccaniliği ilkesi nerde kaldı. Yoksa 'çağcıllaşan' dunyada kamu hizmetleri artık paralı mı oldu. Memlekete sözle nizamat verip bol teori ureten saygıdeğer yargı mensupları iş pratiğe gelince umulmadık tavırlar sergilemekteler maalesef.Hukukta içtihat birliğini sağlamak görevi de olan yuksek mahkeme artık adaleti kontorle sağlamaya geçecek gibidir. çağcıllaşan dunya adaletinin yeni sloganı 'KONTORÜN KADAR ADALET' mi olacaktır.
Yanıtlayan:Sava Pacha | Tarih:1.12.2001
Sn.Başkan'ın amacının hukukçuların kaynaklara ulamasına engel olmak olmadığına eminim.Yargıtay içtihat yaratan ve uygulamaya sunan yüce kurum.Bizim aldığımız ücretler de ortada.Bu durum karşısında Yüce Yargıtay'ın karşısında daha da cüceleşmek istemiyoruz.Yararlanma bedelinin kabul edilebilir seviyelere çekilmesini diliyoruz.
Yanıtlayan:Yargıç | Tarih:1.12.2001
Yargıtayın uygulamasını tasvip etmiyorum.Hukuksal gelişmelerden herkesin istifade etmesi gerekir.Yargıtay olaya ticari bir mantıkla yaklaşamaz.Zamanla düzeleceğine inanıyorum.
Yanıtlayan:Av. | Tarih:11.12.2001
Size katılıyorum.herşey parayla ölçülür hale geldi.
Yanıtlayan:Gül | Tarih:12.7.2005
Yargıtay'ın içtihatları parayla vererek hukuk ülke sathında aynı biçimde uygulanmasını zorlaştırdığı, Dairelerin bozma kararı vermesine neden olacak mahkemeleri çaresiz bıraktığının, ayrıca danışlmanlık yapan avukatın müvekkiline doğruyu gösterme yükümlülüğünü ihlal ettiği ve uyuşmazlıkları arttırdığı, Üstelik bunların Yargıtay Başkanın bilimsel çalışmalar yapmış ve Doçent birinin yapması ne kadar acı. bu uygulamanın sona erdirilmesi için Baroya çağrıda bulunyorum.
Yanıtlayan:İBRAHİM GÜL | Tarih:14.11.2001
Bir tüccarın bile yapmayacağı fahiş fiyatla içtihatların verilmesine karşıyım. Bu durum ticari ahlaka bile sığmamaktadır. Kaldı ki Türk Adalet Sistemimizin temel direklerinden olan olan Yargıtayımızın bir tüccar değildir, Yargıtay ticaretle uğraşamaz. Yargıtayımızın verdiği bu yanlış karardan döneceği inancındayım. Adalet parayla dağıtılamaz. Bu zaten darmadağın olan hukuk sistemimize indirilmiş büyük bir darbedir. Bu duruma karşı çıkmak her hukukçunun görevidir. Bunu sadece internet üzerinden değil tüm platformlarda tartışmaya açmalıyız. herkese saygılarımı sunarım.
Yanıtlayan:Ercan | Tarih:15.11.2001
Yargıtay İçtihatları ve dosya sorgu hizmetlerinin yargıtay gibi yüce bir yargı kurumunun eliyle ticari meta haline getirilmesini hayretle karşılıyorum. Dosya sorgu hizmeti için belli bir işlem bedeli alınmasını, Yargıtay'daki dosyasının aşamasını merak eden ve seyahat etmek zorunda kalmadan Yargıtay sitesinden öğrenmesi biraz anlaşılır bir durumdur. Ancak yasaları ve içtihatları bilme hakkını ihlal edecek derecede hele hele "kanunu bilmemek mazeret sayılmaz" kuralının maddi zemininin internet sayesinde oluştuğu bir ortamda bu tarz bir düzenleme yapılması büyük bir talihsizliktir. Bu uygulamayı başlatanları şiddetle protesto ediyor ve aldıkları kararı gözden geçirerek bu yanlıştan bir an önce döneceklerini umuyorum.
Yanıtlayan:Av.Özcan İntaş | Tarih:16.11.2001
En seçkin edebiyat dergisine fikir yazıları yazan bazı bilgileriyle gerçek bir bilgin görünen Sayın Ygt bşk.nına ABD deki gibi hukukçulara bedelsiz ya da 50 milyonu geçmeyecek bir düzen getirmesi beklenirken son derece insafsız son derece içine kapalı bir düzen getirmesi anlaşılır çılgınlık bile değildir. Site Yargıtayın Kanunları Yayınlayan yargıtay niçin kanunlar güncellenmiyor da ilgili insanların mevzuat konusunda atlamasına yol açılıyor İstenirse bu hizmet kusuru sayılmaz mı. Her iktidar koltuğuna oturanı değiştiriyor Değişmeyenlerin tarihi bir başka oluyor sınırsız de olsa 15 milyartl lik sitenin Vakıf adına kurulmasına ve onun başkanlığına getirilmesine ses çıkarmayıp ABDde hukukçulara açık olan böyle bir sitenin
Yanıtlayan:bir avukat | Tarih:17.11.2001
Yargıtay İçtihat Satışı Yargılama genel anlamda herkese ve kamuya açık yapılan bir faaliyet olup gizli yapılan yargılama sonucunda oluşan hükümler bile aleniyet kazanır. Erkler ayrımına göre bağımsız güç olan yargı erki yargılamayı ise ulus adına yapar. Hatta ülkemizde verilen hükümlerde şimdilerde sıkça olmasa bile Türk ulusu adına diye karar verildiği belirtilir. Yargılama ulus adına yapılır iken verilen hükümler ulusda adalet amacını güder. Yargı kararları ulusun malı olup üzerinde hiç kimsenin mülkiyet yada tasarruf imkanı olamayacağı ulusal hukuk kültürünün birer parçalarıdır. Ulusun vergisi ile kurduğu yargı sisteminde tüm giderleri vergilerce ulusca karşılanan YARGI ERKİNİN kendisi ve ÜRÜNÜ OLAN HERŞEY ULUSUNDUR. BUNUN ulusca paylaşımını ticari kazanç unsuru görmek ve yaşama geçirmek için yersizde olsa bazı ticari girişimler bu güne değin olmuştur.Ancak bu girişimlerin içinde ULUSUN YARGI ERKİNİN YER ALMASI NASIL KABUL EDİLEBİLİR? Kimin ve ne için ulusda adalet sağlama amacı taşıyan ve ulusun olan yargı kararları ticari meta oluyor? Kimin kararını kime satıyorsunuz? Av.M.Bahattin Belen
Yanıtlayan:Av.M.Bahattin Belen /Kaş-Antalya | Tarih:19.12.2001
Yargıtayın 2001 yılındaki parayla içtihat uygulaması tepkiler üzerine sona erdirilmiştir. Bu nedenle konu geçerliliğini yitirmiştir. Fakat mesleki dayanışmaya örnek olması açısından konu silinmemiştir.
Yanıtlayan:Site Yönetimi | Tarih:20.05.2008
Hukukun en üst organının da serbest piyasa KURALLARINA TESLİM OLMASI, yargı bağımsızlığının olmadığına ve bunun nasıl ve kimlerce yok edildiğine tüm hukukçularca gösterilecek en iyi somut örnektir.Ülkemize ve hukuk camiasına hayırlı olsun.Artık hukuku yargı da para ile sunmaya başladı ise, bu yüce yargı üzerine yapılan "çeşitli spekülasyonların" değerlendirmesinde çok önemli bir eksi gösterge olacaktır kuşkusuz. Bilgisayardan anlayan herkes çok iyi bilmektedir ki, elinde mevzuat ve kaynak olduktan sonra bunun internet üzerinden yayımının maliyeti,asgari ücterlinin gelirini bile aşmaz.Yargıtay Vakfı kendini uyanık mı sanıyor, karşısındakileri bilgisiz mi sanıyor, yoksa ilk cümlede dediğim gibi HUKUKUMUZUDA serbest piyasa koşullarına yargıyı da uydurmanın başlangıç aşamalarından birine mi tanık oluyoruz?? tüm Baroların bu uygulamaya karşı avukatları bağlayıcı karar alması ve sitenin kullanımını önlemesi gerekir. Bu da yapılabilir. Yoksa bu rezalete Barolar da ortak olurlar.
Yanıtlayan:celal çalış | Tarih:21.11.2001
Ülkede hukuk birliğini sağlamak adına, hukukun ticari araç olarak kullanımını engellemek adına, dosyalarını ve emsal kararları internet ortamında takip etmek isteyen tüm hukukçular adına kontör uygulamasına HAYIRRRRR!!!
Yanıtlayan:Av. Hakan Kaymakçı | Tarih:21.12.2001
Kamu hizmeti anlayışının iyice ayaklar altına alınmasının tipik bir örneği olan bu uygulama ile ilgili olarak, meslektaşlarım ve diğer vatandaşlar söylenebilecek her şeyi söylemişler. Ne diyeyim, "KONTÜR'E BEN DE KARŞIYIM!", demekten başka?
Yanıtlayan:Av. Seyit Nusret Öztürk | Tarih:22.3.2002
Sayın Yargıtay Başkanı bu yıl ki açılış konuşmasında çağımızınn teknoloji ve iletişim çağı olduğunu belirtmişti. Devlet eski usullerle ve ekonomik darboğaz içinde görevlerini yerine getirirken; özel hayatımızda teknoloji daha fazla kullanıyor ve devletin yavaşlığından yakınıyoruz. Örneğin bu göndereceğim mail çok kısa sürede bir çok insana ulaşacak. Oysaki bir dava dilekçesi veya ödeme emri kaç gürde tebliği edilip, tebligat parçası geri dönüyor. Bir dava ne kadar süre de neticeleniyor. Sayın Yargıtay Başkanı bir yüksek mahkeme hakimi olduğu kadar iyi de bir akademisyen olarak; çağı devletin de yakalaması gerektiğini söylemişti yazısında. Bunun şefaflık için de önemli olduğunu da... Ancak kontörlü sistemle bırakınız konu hakkında ilgili kararları aramayı; YARGITA^Y' A GİDEN DOSYANIZI BİLE TAKİPİMKANINDAN MAHRUM BIRAKILIYORSUNUZ. Mahkeme kararları hele de YÜKSEK MAHKEME KARARLARI gizli belgeler midir? Veya bu belgeler kararlar üzerinde TELİF HAKKI ileri sürülebilir mi? Medeni Usul Hukukuna göre dava taraflarca hazırlanıyorsa ve ancak uygulanacak yasayı hakim bulup uyguluyor ve takdir ediyorsa;bu hakkın sahibi Hakim mi; taraf vekilleri mi( ya da taraflar), yoksa adalet bakanlığı mı olacaktır. Hatırlatmak isterim ki bu konuda Başbakınlıkla Resmi gazeteyi internet üzerinden yayımlayan bir şirket arasında dava konusu olmuş ve yanılmıyorsambu konuda "bir fikir ve sanat eserinden sözedilemeyeceği" kontörlü sistemi açan Yüce Mahkemece kabul edilmişti. Açıkça bu konu (tennik olarak olmasa da) bir İÇTİHATLAR ARASI ÇELİŞKİ DEĞİL MİDİR? Dosya sorgulama sistemi için para talep etmenin bilgi ve iletişim çağı ile uyarlılığı bir yana; bundan sonra mahkemelerden çıkacak gerekçeli kararların çıkıp çıkmadığını sormak içinde mahkemelerdeki kontörümüzü kullanmamız gerekecek? Biz bir sabıka, nüfus kaydı vs bilgiler için yargılama süreci içerisinde ne büyük zaman ve emeğin boşuna harcandığını bilen insanlar olarak; bilgi ve iletişimin hayatımıza bu alanlarda da girmesini, duruşma esnasında önündeki bilgisayarla söz konusu bilgilere bir kaç saniyede ulaşabilecek mahkemelerin olduğu günleri beklerken bu uygulamayla karşılaşmak durumun pek de iç açıcı olmadığının göstergesidir. Yüce Yargıtayın bu uygulaması hele fiyatlar dikkate alındığında; ticari amacın bu vakıf ve şirket aracılığıyla gerçekleştirilmesinden çok; piyasada bulunan ve 3-5 binlik yargıtay kararları pazarlayan firmaların ayakta kalmasını sağlayıcı bir uygulama olduğu kuşkusunu akla getirmektedir.Özellikle Sayın Yargıtay Başkanımız ve diğer Yüksek Mahkeme yargıçlarının bu konu hakkında tekrar düşünmesini ve kararlarını verirken de bir alt mahkeme kararını değerlendirmelerindeki tarafsızlıklarıyla düşünmelerini umut ediyorum. Av. Ali Özgür OĞUZ
Yanıtlayan:Av.Ali Özgür OĞUZ | Tarih:23.11.2001
Yargıtay'ın veri tabanından hukukçuların yararlanmasını paralı hale getirmesi son derece ayıp bir şey. Aslında Yargıtayı bu duruma düşüren siyasi iktidara yazıklar olsun... Egemenliğin yargı erkini bağımsız olarak kulanmak durumunda olan en yüce yargı mak *** bu piyasada para peşinde görmek utanç verici.... Umarım birileri bu hassasiyeti fark eder de gerekli finansmanın sağlanması için bir şeyler yaparlar....
Yanıtlayan:Av. Cemil Can | Tarih:24.11.2001
Hukukçu değilim, mühendisim. İlk başlarda Yargıtayın web sayfasından içtihatlara ücretsiz olarak ulaşıyordum. Bu hukuki proplemlerime önemli bir ışıktı. Şimdi bu ışıktan mahrum olduk.Yargıtay'ın Başkanı Doç.Dr. Sami SELÇUK'u son derece beğenen birisiyim. Sami Selçuk Beyden, kendisinin başlattığı ücretsiz ictihatlara ulaşım uygulamasını devam ettirmesini bekliyorum. Sade vatandaşın hakkını aramasında, ictihatlara ücretsiz ulaşımın önemi yüksektir. İctihatlara ulaşılması, yargılamanın sıhhatli yapılmasını da sağladığı kuşkusuzdur.
Yanıtlayan:Mustafa Çalışkan | Tarih:24.11.2001
Her hizmetin bir bedeli olması olağan. Ancak fiyatlar çok fahiş. Fırsattan istifade kazanç sağlanmaya çalışılıyor. Acaba paranın hepsi yargıtay vakfına mı kalacak? Kontür ücretleri makul düzeye çekilsin.
Yanıtlayan:Av. Orçun TONGUÇ | Tarih:25.12.2001
Yargıtay'ın daha önceden bedelsiz olarak sunduğu hizmetleri, kar amacı ile ve üstelik fahiş fiyatlarla satma girişimi öncelikle bir devlet kurumunun sosyal adalet ilkesini ihlal etmesidir.Çünkü bu hizmetten ancak mali açıdan güçlü kişi ve kurumların yararlanabileceği açıktır.Dosya sorgulama işleminin dahi paralı hale getirilmesi ise anlaşılır gibi değildir. Üstelik bu uygulama zaten fazla olan dosya sayısını daha da arttırma gibi bir riski de beraberinde getirmektedir. Üstelik dosya sorgulama haricinde diğer tüm hizmetlere, hukuk proğramları ve diğer internet siteleri üzerinden daha ucuza veya bedavaya ulaşma imkanı varken, talep edilen rakamların gerçekçi olmadığını düşünüyorum. Özellikle avukatlar ve Adliye çalışanları için tespit edilecek sembolik rakamlarla bu hizmetin verilmesi için gerekli giderlerin rahatlıkla karşılanabileceğine inanıyor ve kontür uygulaması ve toplanan paraların ne şekilde değerlendirileceği hususunda Sn.Yargıtay başkanının kendi sitelerinde yapacağı açıklamayı ilgiyle bekliyorum
Yanıtlayan:Hilal Çelik | Tarih:26.11.2001
Ülkemizde hani "burası Türkiye normal" dediğimiz artık alıştığımız, yadırgamadığımız, tepki vermediğimiz uygulamalar vardır. Ama Yargıtayın bu uygulaması gerçekten İNANILMAZ. Bence başka söze de gerek yok.
Yanıtlayan:Avukat Fatih Oktay | Tarih:27.11.2001
Çok şaşırdığım bir uygulama."Bir ...demokratik,sosyal, Hukuk Devletinde..." bilgi para ile satılmaz,para harcanarak,masraf edilerek verilir.Üstelik Kamu Hizmetinin bedeli,ücreti olmaz...Daha da önemli ve düşündürücü olanı,bu uygulama ile yüce Yargıtay'ın bir Şirket ve Vakıfla işbirliği içinde bu paralı,fahiş bedelli uygulamayı başlatmış olması.Yoksa ,tarafsız olması gereken Yargıtay'ımız da Kapitalist sistemin ve serbest piyasa ekonomisi sisteminin kurallarını mı uyguluyor?Yargıtay bir ticari işletme midirki,fahiş kar amaçlı böyle bir uygulamaya olur verebiliyor...?Bilgi ve iletişim çağında bir Devlet Kuruluşunun,üstelik uygulanan ekonomik politikası ne olursa olsun Yürütmeden (hükümetten) bağımsız bir Yargı kuruluşunun böyle bir uygulamayı benimsemiş,içine sindirebilmiş olmasını da anlamakta güçlük çekiyoruz.Bu uygulama yanlıştır,gözden geçirilmeli ve düzeltilmelidir.Sonra,diyelimki Yargıtaydaki bir dosyamızın sonucunu veya safahatını öğrenmek istiyoruz.Bu bilgiler zaten bilgi işlem bankanıza veya bilgisayarlarınıza yüklenmiş olmalı.Bunun maliyeti ne olaki,bilgi almak isteyen hukukçular /Avukat,hakim,savcı/ ve sair yasa uygulayıcı meslek mensupları,İnternet Sitesine ulaşmak için eleştiri konusu ücreti ödemek veya abone olmak durumunda ve mecburiyetinde olsun ?...Akrabası olduğum,kişiliğini,mesleki hassasiyetini,mesleki bilgisi ve akademik kariyerini yakınen bildiğim -tanıdığım YARGITAY BAŞKANI, sayın Sami Selçuk( ağabeyim)(bu bir reklam değil,ben 30 yıllık avukatım ve reklama ihtiyacım yok.) adli yıl açış konuşmalarındaki yaklaşımlarına rağmen böyle bir uygulamayı nasıl içine sindirebilmiş bunu da anlamış değilim...Kısacası bu işte bir yanlışlık var.. Bu konu diyelimki böyle,böyle olmamalı iken böyle uygun görülmüş pekala,bir süredir en azından Yargıtaydaki bir dosyanızın safahatı,sonucu vs.Hakkında telefon açıp bilgi alabildiğimiz,0312.417.44 94 ve 425 36 06 nolu Yargıtay Bşlgi İşlem Merkezi telefonları niçin sustu,bunu da anlamış değiliz.Ey Muhteremler,bu telefonun başında zaten bir yargıtay görevlisi vardı.Demekki ek bir masraf-külfet,maliyet sözkonusu değil.Bir masraf sözkonusu ise bu telefonları arayan biz uygulamacılara yazan bir telefon masrafı sözkonusu...O halde Niçin bu telefonlar da sustu ? Anlaşılıyorki Şirketler ve Vakıflarla,Yargıtay İçtihadı derleyip pazarlayan sair yayınevi ve şirketlerle,olaki hükümet veya Bakanlık tasarrufu ile bir tekel yaratma düşüncesinin ürünü bir uygulama ..Sonra bu fahiş bedelleri başvuru sayınıza göre kim ödeyebilir ? Devletin Hakim ve Savcısı Kamu göreviş yaparken ihtiyaç duyduğu bu bilgilere erişmek için cebinden para ödemek zorunda mıdır ? Bu amaçla bir ödeneğiniz (tahsisatınız) var mı,kullanılabilir hale getirdiniz mi ? Hayır.Biz avukatlar yıllardır icra ceza davalarında,nhormal ceza davalarında ödenek yokluğu gerekçesi ile mahkeme kalemlerine haricen çok tebligat ve müzekkere masrafı ödeyegeldik...Artık bu çağ dışı uygulamalar sona ermeli iken yeni çağdışı uygulamalara fırsat verilmesin. Bugün beni telefonla,hukuk danışmanı olduğum bir gazetenin kimlik bildirgesindeki adım ve telefonlarım itibari ile telefonumu buradan alan bir hanım aradı (Remziye Hanım) Yargıtaydaki bir davasının mürafaasına gidenediğini,acaba sonucu nasıl öğrenebileceğini sordu,açıklanan ve bilinen eski kaynakların adres ve telefonlarını verdim,sonuç alamamış,ben de alamadım,tabir caizse isyanlara,eleştirilere girdi,sanki bu yanlış uygulanaların müsebbibi benmişim gibi,hiçbir bedeli olmayan bu hizmet ve bilgi arayışı dolayısiyle beni bile,haketmediğim halde suçladı.Demek oluyorki bu yanlış uygulama böyle sosyal çatışmalara da neden oluyor...Ne hakkınız var...?Ey AB' Yolcvuluğuna soyunan milletimin sayın hükümeti,İLGİLİ BAKANLIĞI ve sair kamu kuruluşları veya bürokratları? Bu form dolayısiyle evvelce bu siteye cevap veren,görüş bildirenlerinlerin mesajlarını (görüş metinlerini) inceledim.Hala "bir hukukcu,Ercan...Ahmet,Mehmet ..." gibi kimlik bildirenleri gördüm ve onların adına utandım.Devlet Memuruysalar anlarım,hoş karşılarım.Devlet Memuru da uygar-hukuki çizgiler içinde görüş beyan ederbilirler,korkmamalılar.Ama değilse,bu tavrı da,böyle yayınları da yayınlayan sitenizin tutumunu da anlamam en azından anlamakta güçlük çekerim. Görüşüm budur,hatadan dönülmesi dileği ile Sayın Sosyal Demokrat Başbakanımızın ve Hukukçu-profesör Adalet Bakanının,Yargıtay Başkanı Sayın DOÇ.DR.Sami Selçuk'un ve tüm ilgilenenlerin dikkatine sunulur.27.12.2001 Av.Vasfi Yurdabak-9398 sicil-İstanbul
Yanıtlayan:Av.Vasfi Yurdabak | Tarih:28.12.2001
KENDİ KURUMUNDAKİ İŞ TAKİPÇİLERİNİ ENGELLEYEMEYENLERİN, ADLI YIL AÇILIŞLARINDA "DEVLETİ" DÜZELTMEYE, ANAYASAYI DA İNCELTMEYE KALKMALARINDAN SONRA; ŞİMDİ DE, "BİLİNMEMESİ MAZERET KABUL ETMEYEN" HUKUK KAYNAKLARINI "TELİF" ALTINA SAKLAMASI VE ÜCRETE, KONTÖRE BAĞLAMASI.... NE DİYELİM... HAYIRLI OLSUN... BU ARADA, YAPILAN BİR HAKSIZLIĞA KARŞI, TÜM ÜYÜLERİNİ EYLEME SEVK EDEMEYEN, BAROLAR BİRLİĞİNE DE SELAM OLSUN...
Yanıtlayan:av. ibrahim san | Tarih:3.12.2001
Merhaba öncelikle, Benim avukatlıkla ilgili herhangi bir bağlantım veya ilgim yok ancak burada insani bir boyut söz konusu. Bu durumdan benim aklıma gelen ve söylenmemiş şey özgürlüklerin kısıtlanmasıdır. Böyle bir uygulama sadece avukatların değil dolaylı olarak Türk toplumunun özgürlüklerinin kısıtlanması cezalandırılması, mağdur insanların yada parası olmayanların özgürlüklerinin ve Haklarının Adalet önünde eşit olmadığı anlamına gelir. Bu uygulamanın hemen kaldırılması konusunda yapılacak her türlü çalışmaya destek vermeye hazırım. Gülnet İnternet Hizmetleri
Yanıtlayan:Coşkun Tirgil | Tarih:30.11.2001

Sitede anormal rakamlar talep ediyorlar, üstelik te kampanyaları, promosyonları bile var. İnanılmaz bir olayEn yüce hukuk kurumunun böyle bir girişimde bulunması, ticari amaçlı hareket etmesi mantığa sığmıyor.Site Adresi : http://www.vakif.yargitay.gov.tr

Yanıtlayan:bir hukukçu | Tarih:6.11.2001
Pes doğrusu, satılık içtihat sistemi kurulmuş
Yanıtlayan:av. | Tarih:7.12.2001
YARGITAY KARARLARI KİMSENİN TEKELİNDE DEĞİL.VAKFA BU HAKKI KİM VERDİ Kİ? YASAL DAYANAĞI OLMAYAN BU UYGULAMANIN KALDIRILMASI İÇİN DAVA AÇILMASI GEREKTİĞİ KANISINDAYIM.DOSYA SORGUSU GİBİ BİR HİZMET YARGITAYIN İŞİNİ AZALTAN BİR OLANAKTI. VAKFA SÖYLENECEK SÖZ,YARGITAY BAŞKANI TARAFINDAN SÖYLENMİŞTİR.TABİİ Kİ ANLAYANA. YÜCE YARGI BUNA GÖZYUMUYORSA ADALET ADINA SÖYLEYECEK SÖZLERİ YOKTUR.BU YARGITAYIN KENDİ SESİNİ YOK ETMESİDİR.MERAK EDİYORUM BU HİZMETTEN YARARLANMAK İÇİN ÜYE OLAN BİR KİŞİ VAR MI? TRAJİ KOMİK ÜLKEMİN TRAJİ KOMİK VAKIF UYGULAMASI ADALETTEN YOKSUNLUK YOLUNDA YOLUN AÇIK OLSUN İZMİR BAROSU AVUKATLARINDAN
Yanıtlayan:Av.Mahmut Dikmen | Tarih:8.12.2001
Böyle bir tartışmanın başlatılması gerekiyordu. Teşekkür ederim Ülkede binlerce Hukukçu mevcuttur. Sınırsız hizmet karşılığı Yıllık 5.000.000.TL maliyet karşılığı bedel ödense kar bile edilecekken bir başka ticari siteler gibi, karmakarışık kontör ve hesap çizelgeleriyle yargıtay kararlarının, mevzuatın vb. paralı hale getirilmesi , aldığımız vekalet ücretleriyle giderlerini dahi zor karşılayan benim ve benim gibi olan meslektaşlara "PARANIZ OLMADIĞI İÇİN GİREMEZSİNİZ, NE HALİNİZ VARSA GÖRÜN" mesajını vermektedir. Bu imkandan yararlanabilecek meslektaşlarımız karşısında ise hukuksal davalarda uygulama örnekleri sunamama konumuna düşeceğiz. Bulunmasını istediğim x konulu kararı aramak içinde birçok konturum gidecek ve belkide alacağım vekalet ücretini dahi geçebilecek ... Belki de Batı ülkelerinde şayet varsa böyle bir uygulama maatteessüf çoğumuz batılı avukatların binde biri kadar gelir elde edemiyoruz. Kaldı ki Sayın Hakim ve Savcıların ve diğer memur hukukçuların bu kontörler karşılığı ceplerinden çıkacak paraları kim karşılayacak? Yeterli araştırma yapmak için ceplerinden çıkacak para üzerine ne kadar araştırmayı nette yapabilecekler... Bu ve benzeri binlerce nedenle Sayın Yüksek Mahkemenin paralı uygulamayı maliyet yönünden sadece düşünerek bu maliyeti hukukçulara veya olmayıpda kendisini geliştirmek isteyenlere yansıtması dilek ve temennileriyle...
Yanıtlayan:Avukat Bahattin YILDIZ | Tarih:9.11.2001
SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100